2022
Hoor Hem
Augustus 2022


‘Hoor Hem’, Liahona, augustus 2022

Hoor Hem

Afbeelding
Jezus met doornenkroon wordt door soldaat bespot

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Christus wordt bespot, Carl Heinrich Bloch

Afdrukken