2022
Ons verstand, ons lichaam en onze geest beschermen
Augustus 2022


‘Ons verstand, ons lichaam en onze geest beschermen’, Liahona, augustus 2022.

Voor ouders

Ons verstand, ons lichaam en onze geest beschermen

Afbeelding
moeder en vader omhelzen hun peuter

Beste ouders,

We zijn gezegend met keuzevrijheid. We kunnen die keuzevrijheid gebruiken voor zelfzuchtige doeleinden of om God te laten zegevieren, zoals ouderling Dale G. Renlund op pagina 4 duidelijk maakt. Onze keuzes beïnvloeden niet alleen ons, maar ook de mensen om ons heen. Met de onderstaande informatiebronnen kunt u uw gezin uitleggen wat seksueel misbruik inhoudt, hoe u dat kunt voorkomen en hoe u slachtoffers kunt helpen genezen.

Evangeliebesprekingen

Grenzen respecteren

Onze hemelse Vader heeft ons een lichaam en keuzevrijheid gegeven, maar soms maken mensen misbruik van andere mensen op manieren die hen kwetsen. Aan de hand van het artikel op pagina 12 kunt u gepaste intimiteit bespreken. Met het artikel op pagina 16 kunt u bespreken hoe belangrijk het is om persoonlijke grenzen te respecteren, en wat kinderen moeten doen als iemand hun persoonlijke grenzen overtreedt.

Hulpbronnen van de kerk over mishandeling en misbruik

De Heer en zijn kerk zeggen nadrukkelijk dat geen enkele vorm van mishandeling of misbruik kan worden getolereerd. (Zie Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 38.6.2, ChurchofJesusChrist.org.) We zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader, en we verdienen het om ons veilig en geliefd te voelen en met respect te worden behandeld. Helaas worden sommige mensen mishandeld of seksueel misbruikt, of kennen ze iemand die mishandeld of misbruikt wordt. De kerk voorziet in enkele digitale hulpbronnen voor slachtoffers, daders, en de mensen in hun omgeving. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om mensen de tekenen van mishandeling en misbruik te helpen herkennen.

U kunt deze hulpmiddelen vinden op ChurchofJesusChrist.org door naar Libraries, Gospel Library, Life Help te gaan en vervolgens op Abuse te klikken.

Manieren om een gesprek over veilig internetten op gang te brengen

Als u niet zeker weet hoe u met uw kinderen over veilig internetten kunt praten, kunt u ze vragen zoals deze stellen (aangepast overgenomen uit ‘Scams and Safety’, Federal Bureau of Investigation, fbi.gov):

  • Ik heb gehoord dat er volwassenen zijn die kinderen online onder druk zetten om foto’s van hun lichaam naar de volwassene te sturen. Heb je daar weleens iets over gehoord?

  • Heeft iemand op school weleens meegemaakt dat er een foto van hen was gemaakt die naar veel mensen werd doorgestuurd? Wat zou er met die persoon kunnen gebeuren als de foto beschamend was?

  • Heeft iemand die je niet kent ooit geprobeerd online contact met je op te nemen of met je te praten?

  • Waarom denk je dat een volwassene online met een kind zou willen praten?

Gezinsactiviteit Kom dan en volg Mij

Nader, mijn God, tot U

Psalmen

‘[We] voelen de Geest vaak heel sterk als we God lof toezingen.’ (Ronald A. Rasband, ‘Bouwen aan een bolwerk van spiritualiteit en veiligheid’, Liahona, mei 2019, 108.)

  1. Hang een afbeelding van de Heiland aan de ene kant van de kamer en laat iedereen aan de andere kant van de kamer zitten.

  2. Zing samen een lofzang of jeugdwerkliedje over Jezus Christus.

  3. Bij elk couplet dat wordt gezongen, gaat iedereen dichter bij de afbeelding van Jezus zitten.

  4. Als iedereen dicht bij de afbeelding zit, kunnen mensen hun getuigenis van de Heiland geven en vertellen wat Hij voor hen betekent.

  5. Sommige psalmen zijn op muziek gezet. U kunt als onderdeel van uw activiteit Psalmen 23 en 150 van The Tabernacle Choir at Temple Square beluisteren. Lees tijdens het luisteren in uw eigen Schriften mee.

Bespreking: Welke verzen uit Psalmen of andere Schriftuurboeken herinneren ons aan alles wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, en laten ons zijn macht en liefde voelen?

Afdrukken