2022
Andere mensen helpen om rust te vinden in moeilijke tijden
Augustus 2022


‘Andere mensen helpen om rust te vinden in moeilijke tijden’, Liahona, augustus 2022.

Beginselen voor uw bediening

Andere mensen helpen om rust te vinden in moeilijke tijden

De Heer kastijdde Jobs vrienden, die hem veroordeelden in plaats van hem te helpen.

Afbeelding
vrouw krijgt thuis een priesterschapszegen

In tijden als deze kan het moeilijk zijn om innerlijke rust te vinden. De meesten van ons hebben momenten waarop het moeilijk is om vrede voor onze geest te vinden. We kunnen elkaar met mededogen en begrip steunen en tot zegen zijn.

Marieke (namen zijn gewijzigd) ging ervan uit dat ze een goed en gelukkig huwelijk zou hebben. Ze liet haar oude leven achter om zich helemaal op haar leven met haar man te richten. Maar na verloop van tijd maakte hij keuzes die hun huwelijk kapotmaakten. Ze raakte in paniek, en was onvoorbereid en helemaal verloren toen ze een nieuw leven voor zichzelf en haar vier kinderen moest opbouwen. Ze wist dat ze God in haar leven moest laten zegevieren en Hem moest toelaten haar te genezen, maar dat was niet makkelijk.

Mariekes dienende broeder en zuster, het echtpaar Willems, reikten haar liefdevol de hand en boden hulp en steun aan. Eerst bleef Marieke koppig volhouden dat ze geen hulp nodig had. Maar broeder en zuster Willems en andere leden van haar wijk bleven hun liefde en vriendschap op eenvoudige manieren aanbieden alsof het de normaalste zaak van de wereld was: ze gingen tijdens bijeenkomsten bij Marieke en haar gezin zitten, ze hielpen haar met de tuin en ze bedachten eenvoudige maar persoonlijke manieren om Marieke te laten weten dat ze aan haar dachten en haar echt wilden helpen. Marieke waardeerde in het bijzonder de vele priesterschapszegens die broeder Willems aan haar en haar kinderen gaf, waardoor ze vrede in hun hart kregen.

Marieke wist dat broeder en zuster Willems aan haar waren toegewezen, maar ze had nooit het gevoel dat hun hulp en vriendschap plichtmatig werden aangeboden. Ze voelde hun oprechtheid en liefde omdat ze haar als een geliefde zuster behandelden. Ze werden haar familie.

God laten zegevieren

Afbeelding
mensen praten met elkaar

Foto, Jeremy Hall

In het boek Job in het Oude Testament lezen we het bekende verhaal van een man die zware beproevingen en moeilijkheden onderging. Zijn vrouw vroeg hem waarom hij het niet gewoon opgaf (zie Job 2:9). Zijn vrienden, die hem aanvankelijk kwamen troosten (zie Job 2:11–13), veroordeelden hem uiteindelijk en probeerden hem ervan te overtuigen dat zijn beproevingen straf voor zonde waren (zie Job 22). Maar hij bleef vastbesloten om God in zijn leven te laten zegevieren (zie Job 13:15). Door zijn getrouwheid kon hij nog grotere zegeningen dan voorheen ontvangen, waaronder de zegen dat hij God vollediger leerde kennen (zie Job 42:1–5). Als dienende broeders en zusters kunnen we er door onze liefde en steun toe bijdragen dat anderen zich in hun moeilijkheden tot de Heer wenden en genezing vinden (Leer en Verbonden 112:13).

Als dienende broeders en zusters kunnen we er door onze liefde en steun toe bijdragen dat anderen zich in hun moeilijkheden tot de Heer wenden en genezing vinden (Leer en Verbonden 112:13).

Beginselen om te overwegen

Als u de mensen die u bedient, wilt helpen om rust te vinden, overweeg dan het volgende:

  • Mariekes dienende broeder en zuster reikten haar liefdevol de hand en velden geen oordeel (zie Job 42:7; Moroni 7:45–48).

  • Bediening wordt vaak het beste door kleine en eenvoudige daden verricht (zie Alma 37:6).

  • Als we ons in onze vriend verplaatsen en bidden om te weten wat hem of haar het meeste zou helpen, kan God ons vertellen wat we moeten doen (zie Mattheüs 7:7–11).

  • Priesterschapszegens kunnen niet alleen lichamelijke genezing bieden, maar ook vrede en troost bieden in tijden van stress of moeilijkheden.

  • Als we net als Job getrouw blijven in onze beproevingen en God in ons leven laten zegevieren, kunnen we God leren kennen en vrede hebben (zie Job 22:21).

Wat kunnen wij doen?

Als iemand die u bedient beproevingen en moeilijkheden ondergaat, probeer dan oprechte liefde en steun te bieden zonder een onrechtvaardig oordeel te vellen zoals Jobs vrienden deden.

Afdrukken