Ліягона
  З яких пластин походить Книга Мормона?
  Завантаження
  Уся книга (PDF)
  Виноски
  Тема

  За Мною йдіть: Книга Мормона

  З яких пластин перекладалася Книга Мормона?

  30 грудня–5 січня Вступні сторінки

  Liahona Magazine, 2020/01 Jan

  Книгу Мормона писало багато стародавніх пророків, які записували свої слова на різних металевих пластинах. Ці записи пізніше було скорочено, аби створити пластини Мормона або золоті пластини, з яких переклав Джозеф Сміт.

  Обговорення

  Порівняно з усім, що можна було записати на золотих пластинах, Мормон та інші через натхнення вибрали лише невелику частину для створення Книги Мормона (див. Слова Мормона 1:5 і 3 Нефій 26:6). Як знання про це впливає на ваше сприйняття розділів, які ми маємо в наш час?

  Джерела, що формують пластини Мормона

  Малі пластини Нефія (600 р. до Р.Х.–130 р. до Р.Х.*): 1 Нефій, 2 Нефій, Кн. Якова, Eнош, Яром, Oмній

  Великі пластини Нефія (600 р. до Р.Х.–385 р. від Р.Х.): Легій, Moсія, Aлма, Геламан, 3 Нефій, 4 Нефій, Moрмон 1–7

  Пластини Етера (приблизно 2300 р. до Р.Х.–до 130 р. до Р.Х.)

  Пластини з латуні (4000 р. до Р.Х.–600 р. до Р.Х.): багато цитат з цих пластин міститься у Книзі Мормона.

  Пластини Мормона, які були дані пророку Джозефу Сміту

  Книга Легія (частина скороченого Мормоном літопису; 116 сторінок, втрачених Мартіном Гаррісом)

  1 Нефій–Омній (не скорочено; взято з малих пластин Нефія)

  Слова Мормона (пояснення Мормона стосовно включення малих пластин Нефія)

  Мосія–Мормон 7 (скорочення великих пластин Нефія, зроблене Мормоном)

  Moрмон 8–9 (завершення Моронієм книги його батька)

  Етер (пластини Етера, скорочені Моронієм)

  Moроній(писання Моронія, у тому числі титульна сторінка)

  Запечатана частина