Ліягона
  Я можу читати Книгу Мормона
  Завантаження
  Уся книга (PDF)
  Виноски
  Тема

  Я можу читати Книгу Мормона

  Liahona Magazine, 2020/01 Jan
  Liahona Magazine, 2020/01 Jan

  Цього року ви можете слідкувати за уроками навчального плану За Мною Йдіть, читаючи вірші, призначені на кожен тиждень, на с. Д14. Потім зафарбовуйте відповідні частинки на цих сторінках. Ваше свідчення про Ісуса Христа зростатиме під час читання Книги Мормона!

  Графік читання Книги Мормона

  Ці уривки з Писань відповідають щотижневим урокам за програмою За Мною йдіть у 2020 році.

  1. Вступ до Книги Мормона, абзаци 1, 8--9

  2. 1 Нефій 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

  3. 1 Нефій 8:10–12, 19–22

  4. 1 Нефій 11:1–6, 24–27

  5. 1 Нефій 16:18–20, 23–24, 28–31

  6. 2 Нефій 2:25--28

  7. 2 Нефій 9:49--52

  8. 2 Нефій 25:23, 26, 29

  9. 2 Нефій 27:23--26

  10. 2 Нефій 31:4–12, 20

  11. Кн. Якова 4:6–8, 12–13

  12. Кн. Якова 5:71--75

  13. Енош 1:3--12

  14. 2 Нефій 9:6--8, 11;

  15. Aлма 7:11--13

  16. Мосія 2:5--7, 17--19

  17. Moсія 4:9–12

  18. Moсія 8:16--18

  19. Moсія 13:1--5

  20. Мосія 18:1, 8--16

  21. Moсія 27:23--26

  22. Алма 2:27--31

  23. Алма 5:14--16

  24. Алма 8:14--22

  25. Алма 14:26--28

  26. Алма 19:16--17, 28--30

  27. Aлма 26:12--16

  28. Aлма 31:31--38

  29. Aлма 32:26--31

  30. Aлма 37:6–7, 33--37

  31. Алма 40:9, 23--25

  32. Aлма 46:12--15

  33. Алма 56:44--48, 56

  34. Геламан 5:12--14

  35. Геламан 10:2–7

  36. Геламан 13:2–3; 14:2–8

  37. 3 Нефій 1:8--15

  38. 3 Нефій 11:8–17

  39. 3 Нефій 12:13–16

  40. 3 Нефій 17:6--10, 20--24

  41. 3 Нефій 19:25--28

  42. 3 Нефій 20:3--9

  43. 3 Нефій 27:3--10

  44. Мормон 1:2--5

  45. Мормон 9:21--25

  46. Eтер 3:4--14

  47. Етер 6:3--9, 12

  48. Етер 12:27--29

  49. Мороній 4:1--3; 5:1--2

  50. Мороній 7:45--48

  51. Мороній 10:3–6, 32

  52. 1 Нефій 11:16--23