2018
Святі: розповідь про Церкву Ісуса Христа в останні дні
February 2018


Святі: Розповіді про Церкву Ісуса Христа в останні дні

У 1861 році Президент Бригам Янг (1801–1877) закликав істориків Церкви змінити підхід до цієї справи. “Застосовуйте розповідний стиль,—радив він їм,—і описуйте лише десяту частину”1.

Історія, подана на наступних сторінках, є виконанням цієї поради. Мені приємно ознайомити вас із новою чотиритомною серією під назвою Святі: З історії про Церкву Ісуса Христа в останні дні. Розділ 1 включено до цього номера, і наступні розділи будуть публікуватися в цьому журналі упродовж наступних кількох місяців. Перша книга вийде у світ пізніше цього року, а потім і наступні томи.

Зображення

Цю картину із зображенням Наву буде розміщено на обкладинці 1 тому Святих.

Ілюстрація Грега Ньюболда

Серія під назвою Святі була підготовлена у відповідь на Господню заповідь “постійно вести церковний літопис і історію” (УЗ 47:3). На відміну від попередніх історій Церкви, ця історія написана у розповідному стилі, який буде легким для сприйняття як для молоді, так і для дорослих.

Однак серія Святі не складається з вигаданих історій. Це невигадані історії, що взяті із записів людей, які жили в минулому. Кожна деталь, кожна репліка в діалогах підтверджується історичними джерелами. У примітках в кінці кожного розділу вказані оригінальні записи та додаткові джерела. Ті, хто хоче прочитати оригінальні записи, краще зрозуміти пов’язані теми та знайти ще більше історій, знайдуть посилання у кінці книг та он-лайн на сайті святі.lds.org.

Яскраве полотно Відновлення

Ці книги не є Писаннями, але, подібно до Писань, вони включають як божественну істину, так і історії про недосконалих людей, які намагаються стати святими завдяки Спокуті Ісуса Христа (див. Moсія 3:19). Чотири томи, складені разом, розповідають про те, як Церква Господа намагається виконати своє призначення вдосконалювати святих (див. Eфесянам 4:11–13). Серія Святі має зовсім інший формат, стиль і призначену аудиторію, ніж останні дві багатотомні історії, які Церква надрукувала раніше.

Перша історія була розпочата Джозефом Смітом у 1830 році й опублікована на початку 1842 року2. Друга була опублікована у 1930 році за підтримки церковного історика Б.Х. Робертса3. Поширення відновленої євангелії по всьому світу й Господня заповідь постійно записувати історію “на благо Церкві та для підростаючих поколінь” (УЗ 69:8) стали сигналом, що настав час включити в історію більше розповідей про святих.

У серії Святі подано розповіді про звичайних чоловіків та жінок, починаючи з перших днів існування Церкви до сьогоднішнього часу. В ній також подані нові деталі та погляди на більш відомих людей та події в історії Церкви. Кожна оповідь допоможе вам зрозуміти і відчути вдячність за святих, які жили до вас і завдяки яким Церква стала такою, якою вона є в наш час. Як і у вас, у них були випробування і успіхи; вони також ішли на жертви заради встановлення Сіону. Переплетені разом, їхні історії—і ваші також—створюють яскраве полотно Відновлення.

Наше священне минуле

Літописи Книги Мормона велися як на великих, так і на малих пластинах. На великих пластинах записувалася політична та військова історія. Малі пластини використовувалися для записів “про діяння Бога”, які були “найціннішим[и]”, у тому числі “проповідування, яке було священним, або одкровення, яке було великим, або пророкування” (1 Нефій 6:3; Кн. Якова 1:2, 4). Малі пластини велися “ради Христа, і ради наших людей” (Кн. Якова 1:4). Серію Святі можна порівняти з “малими пластинами” історії, яка присвячується нашому священному минулому. Таким чином вона включає лише невелику кількість всіх історій, які можна розповісти, аби показати, як Господь працює в житті святих останніх днів.

Серія Святі—це не лише розповідь про недосконалих людей минулого, які стали кращими з допомогою Господа. Вона також призначається для недосконалих людей сьогодення, які хочуть завжди пам’ятати Його. Це допоможе вам пам’ятати, яким милостивим був Спаситель до Свого народу, як Він перетворював слабких людей на сильних і як святі по всьому світу об’єдналися разом для просування Божої роботи.

Посилання

  1. Brigham Young, in Wilford Woodruff, Journal, Oct. 20, 1861, Church History Library, Salt Lake City.

  2. Див. History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts (1902–12 [vols. 1–6], 1932 [vol. 7]).

  3. Див. B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Century I, 6 vols. (1930).