2014
Voima siunata kaikkia ihmisiä
edellinen seuraava

Voima siunata kaikkia ihmisiä

Kirkon johtohenkilöt ovat opettaneet meille, että pappeuden toimitukset ja liitot ovat kaikkien Jumalan lasten – niin miesten kuin naisten – saatavilla.

The Power to Bless All People

Kuvitus Gail Armstrong

Vanhin Neil L. Andersen

”Pappeus on Jumalan voima ja valtuus, joka on annettu kaikkien ihmisten – miesten, naisten ja lasten – pelastukseksi ja siunaukseksi. – –

Jumala antaa erityisiä siunauksia jokaiselle kelvolliselle ihmiselle, joka menee kasteelle, ottaa vastaan Pyhän Hengen ja nauttii säännöllisesti sakramentin. Temppeli tuo lisää valoa ja voimaa sekä lupauksen iankaikkisesta elämästä [ks. OL 138:37, 51].”

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista, ”Voimaa pappeudessa”, Liahona, marraskuu 2013, s. 92.

Carole M. Stephens

”Pappeuden toimitukset ja liitot tarjoavat edellytykset niiden siunausten täyteyteen, jotka Jumala on meille luvannut ja jotka Vapahtajan sovitus on tehnyt mahdollisiksi. Ne varustavat Jumalan pojat ja tyttäret voimalla, Jumalan voimalla, ja tarjoavat meille mahdollisuuden saada iankaikkinen elämä – palata Jumalan eteen ja elää Hänen kanssaan Hänen iankaikkisessa perheessään.”

Carole M. Stephens, ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, ”Tiedämmekö, mitä meillä on?”, Liahona, marraskuu 2013, s. 12.

Vanhin M. Russell Ballard

”Meidän on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että taivaallinen Isä on järjestänyt kaikille pojilleen ja tyttärilleen mahdollisuuden päästä osallisiksi pappeuden siunauksista ja saada vahvistusta pappeuden voimalla. Jumalan suunnitelmassa henkilapsiaan varten keskeistä on Hänen oma julistuksensa: ’Tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen’ (Moos. 1:39).”

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista, ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni”, Liahona, toukokuu 2013, s. 19.