2014
Mooses
edellinen seuraava

Vanhan testamentin profeetat

Mooses

”Mooses oli niin merkittävä, että jopa Kristusta on kuvattu tämän Israelin joukkojen muinaisen johtajan kaltaiseksi profeetaksi.”1 – Vanhin Bruce R. McConkie (1915–1985) kahdentoista apostolin koorumista

Synnyin Egyptissä aikana, jolloin kansani, israelilaiset, oli orjuudessa. Koska farao pelkäsi israelilaisorjien kasvavaa määrää, hän käski surmata kaikki israelilaiset poikalapset heti niiden synnyttyä. Suojellakseen minua äitini piilotteli minua kolme kuukautta syntymäni jälkeen ja pani minut sitten koriin Niilin kaislikkoon. Faraon tytär löysi minut ja kasvatti minut poikanaan.2

Kun olin aikuinen, lähdin Egyptistä ja asuin Midianin maassa. Siellä sain suosion Jetron silmissä, joka oli paimen ja pappi, ja menin naimisiin hänen tyttärensä Sipporan kanssa. Jetrolta sain Melkisedekin pappeuden.3

Kun eräänä päivänä paimensin Jetron laumaa, Herra ilmestyi minulle palavassa pensaassa ja kutsui minut vapauttamaan Israelin lapset orjuudesta.4

Palasin Egyptiin ja käskin faraon vapauttaa Herran kansan, mutta hän vain lisäsi heidän taakkojaan. Herra lähetti egyptiläisille sarjan vitsauksia, mutta farao kovetti sydämensä ja kieltäytyi yhä vapauttamasta israelilaisia. Viimeinen vitsaus oli tuhon enkeli, joka surmasi Egyptissä jokaisen perheen esikoisen. Israelilaiset varjeltuivat tuhon enkeliltä levittämällä virheettömän karitsan verta ovenpieliin ja pysymällä sisätiloissa. Minun kauttani Herra asetti pääsiäisaterian toimitukseksi, joka auttaisi israelilaisia muistamaan joka vuosi tämän ihmeen.5

Tämä viimeinen vitsaus sai faraon heltymään ja vapauttamaan israelilaiset. Mutta myöhemmin farao paadutti sydämensä ja lähetti sotajoukkonsa poistuvien israelilaisten perään. Herra siunasi minua voimalla jakaa Kaislameri kahtia, ja me pakenimme kuivaa maata pitkin, kun taas faraon sotajoukko hukkui mereen.6

Sitten Herra johdatti meitä erämaan halki päiväsaikaan pilvipatsaassa ja yöllä tulipatsaassa. Hän antoi meille vettä, mannaa ja viiriäisiä.7

Minä kiipesin Siinainvuorelle, missä viivyin 40 vuorokautta ja sain Herralta kymmenen käskyä. Kun palasin vuorelta, israelilaiset olivat kääntyneet pois Jumalasta ja valaneet palvottavakseen kultaisen vasikan. He eivät olleet enää kelvollisia saamaan lakia, jonka Jumala minulle antoi, joten rikoin kivitaulut, joissa se oli. Palasin vuorelle, missä Herra antoi minulle vähäisemmän lain. Sitä kutsutaan nimeni mukaan Mooseksen laiksi.8

Herra ilmoitti minulle erämaassa suunnitelmat rakentaa telttamajan eli kannettavan temppelin. Me kannoimme telttamajaa mukanamme matkoillamme, jotta voimme palvella siinä Jumalaa. Telttamajassa ihmiset saivat toimituksia ja minä puhuin Herralle ”kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle”9. Herra näytti minulle myös, kuinka valmistetaan liitonarkku, pyhä muistoesine, jota säilytettiin pyhäkköteltan pyhimmässä osassa, kaikkeinpyhimmässä.10

Kun Herra lähetti myrkkykäärmeitä ojentamaan israelilaisia, minä sain käskyn tehdä pronssikäärmeen ja kohottaa sen tangon päähän, niin että kaikki ne, joita käärmeet olivat purreet, voisivat katsoa siihen ja parantua. Mutta ylpeytensä ja tehtävän yksinkertaisuuden vuoksi monet jättivät katsomatta ja menehtyivät sen vuoksi.11

Herra pani israelilaiset vaeltamaan erämaassa 40 vuotta ennen kuin salli heidän päästä luvattuun maahan.12 Minä en päässyt sinne, vaan Henki otti minut Herran luo.13