2014
Valmistaudu palvelutyöhön, palvele ollaksesi valmis
edellinen seuraava

Valmistaudu palvelutyöhön, palvele ollaksesi valmis

David L. Beck

Jumala on antanut sinulle Aaronin pappeuden, koska Hänellä on sinulle työtä – nyt ja tulevaisuudessa.

Preparing to Serve, Serving to Prepare

Kuvitus Taia Morley

Jonathan on ystäväni, joka liittyi kirkkoon neljä vuotta sitten. Hän on ainoa kirkon jäsen perheessään. Saatuaan Aaronin pappeuden hän alkoi palvella muita toisin kuin koskaan aiemmin. Jonathan tiesi palvelemisen edellyttävän, että hänen piti oppia paljon. Hän halusi myös olla kelvollinen ja aiempaa luotettavampi, joten hän tutki evankeliumia, rukoili ja osallistui sunnuntain kokouksiinsa ja seminaariin. Hän teki ahkerasti työtä pitääkseen käskyt ja kirkon tasovaatimukset. Hän täytti uskollisesti pappeusvelvollisuutensa, kuten sen, että oli hyvä kotiopettaja. Hänen Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasensa auttoi häntä ymmärtämään noita velvollisuuksia ja oppimaan, kuinka täyttää ne.

Jonathanin uskollinen pappeuden palvelutyö antoi hänelle hengellistä voimaa. Se auttoi suojelemaan häntä pahoilta vaikutuksilta. Hän kasvoi valtavasti, kun hän palveli ja valmistautui tulevaisuuttaan varten. Viime vuonna hän otti kelvollisesti vastaan Melkisedekin pappeuden ja temppeliendaumentin. Tällä hetkellä hän palvelee lähetystyössä Brasiliassa.

Aaronin pappeutta sanotaan usein ”valmistavaksi pappeudeksi”. Jumala on antanut sinulle Aaronin pappeuden, koska Hänellä on sinulle työtä – nyt ja tulevaisuudessa. Uskollinen palvelutyösi Aaronin pappeudessa valmistaa sinua vielä suurempiin tilaisuuksiin palvella tulevina vuosina. Jonathanin tavoin sinäkin valmistaudut ”saamaan Melkisedekin pappeuden, temppelisiunaukset, palvelemaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, olemaan rakastava aviomies ja isä sekä jatkamaan Herran palvelemista koko [elinaikasi]” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 4).

Et ehkä tiedä kaikkia yksityiskohtia niistä suurenmoisista tilaisuuksista, joita taivaallisella Isällä on varallesi, mutta olen varma siitä, että olet valmis kohtaamaan ne, jos Aaronin pappeuden haltijana muistat tehdä seuraavia asioita.

Seuraa Jeesusta Kristusta

Pappeudenhaltijana olet Jeesuksen Kristuksen edustaja. Se tarkoittaa sitä, että sinua pyydetään seuraamaan Häntä ja tekemään sitä, mitä Hän tekisi. Mitä Hän tekisi? Joka tilanteessa Hän omisti elämänsä muiden palvelemiseen ja siunaamiseen. Niin sinunkin pitäisi. Antaudu muiden palvelemiseen – ja sitten edisty ja kehity niin, että voit antaa enemmän itsestäsi! Muista, kuinka Jeesus edistyi nuoruudessaan: Hänelle ”karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi” Häntä (Luuk. 2:52).

Vapahtajan seuraamista on myös se, että tulet viisaaksi ja fyysisesti terveeksi nuoruudessasi. Se edellyttää, että työskentelet ahkerasti ja teet aina parhaasi (ks. OL 4:2). Saat Jumalan suosion, kun lähestyt päivittäin Häntä rukoilemalla, tutkimalla evankeliumia, olemalla kuuliainen ja palvelemalla. Saat muiden suosion, kun olet ystävällinen ja uskollinen perheellesi ja Kristuksen kaltainen ystävä kaikille.

Muista, että Jeesus teki aina Isän tahdon. Sinä seuraat Kristusta, kun tavoittelet Jumalan tahtoa koko päivän ajan ohjaamaan palvelemistasi ja kun toimit saamiesi hengellisten kehotusten mukaan.

Suorita pappeuden toimituksia

Pappeuden toimitukset ovat välttämättömiä kaikille Jumalan lapsille ja siunaavat yhtä lailla niin Hänen poikiaan kuin tyttäriäänkin. Siitä hetkestä kun sinusta tulee diakoni, autat pappeuden toimituksen suorittamisessa jakamalla sakramentin. Suoritat myöhemmin lisää pappeuden toimituksia Aaronin pappeudessa, kun valmistat ja siunaat sakramentin, kastat ja osallistut muiden Aaronin pappeuden haltijoiden asettamiseen.

Pyhiin toimituksiin osallistuminen edellyttää, että olet puhdas. Siveellinen puhtautesi voi tuoda suorittamiisi toimituksiin suurta hengellistä voimaa. Pyri olemaan kelvollinen joka tavalla, jotta voit kantaa Herran sakramentin pyhiä astioita (ks. OL 38:42). Kun teet niin, voit seistä seurakuntasi edessä Jeesuksen Kristuksen todellisena edustajana. Päättäväisyytesi pitää liitot, joiden uudistamisessa autat heitä, on heille siunaukseksi.

Huolehdi aina muista

Koska olet Aaronin pappeuden haltija, sinä huolehdit muista. Etsi aina tilaisuuksia huolehtia perheestäsi, ystävistäsi, koorumisi jäsenistä ja muista. Kaikki se, mitä pappeustehtävissä teet, auttaa sinua huolehtimaan muista sekä fyysisesti että hengellisesti. Kun esimerkiksi autat piispaasi tai seurakunnanjohtajaasi palvelemalla perhettä, jonka kotiopettaja olet, opit, kuinka voi huomata muiden tarpeita ja vastata niihin. Huolehdit muista myös, kun pyrit vahvistamaan koorumisi jäseniä ja pelastamaan vähemmän aktiivisia, keräät paastouhreja köyhien ja tarvitsevien avuksi, teet fyysistä työtä sairaiden ja vammaisten avuksi, opetat ja todistat Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan sekä kevennät lannistuneiden kuormia.

Huolehdit muista, kun opetat oppiaiheita koorumisi kokouksissa ja perheilloissa. Huolehdit muista, kun kutsut kaikkia tulemaan Kristuksen luokse (ks. OL 20:59) – kotona, koorumissasi, koulussa, kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa ja kaikkialla muualla, missä olet.

Tulevaisuutesi

Keskustele vanhempiesi tai neuvojiesi kanssa siitä, mitä sinulta vaaditaan tulevissa tehtävissäsi Melkisedekin pappeuden haltijana, lähetyssaarnaajana, aviomiehenä ja isänä. Kirjoita tyhjille riveille joitakin näistä suurista tehtävistä sekä miten voit valmistautua niihin nyt, kun palvelet Aaronin pappeudessa. Se voi tuntua nyt ylivoimaiselta, mutta muista, että paras tapa valmistautua on tehdä yksinkertaisesti tänään se, mitä taivaallinen Isä on pyytänyt sinua tekemään. Voit kokea onnea, kun palvelet nyt ja valmistaudut loistavaan tulevaisuuteesi.