2014
Perheiltaideoita
edellinen seuraava

Perheiltaideoita

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. Seuraavana on kaksi esimerkkiä.

”Seitsemän päivää pääsiäiseen”, s. 10, ja ”Erityiset todistajat todistavat elävästä Kristuksesta”, s. 16: Voitte käyttää näiden artikkelien aineistoa perheenne päivittäisten hartaushetkien pitämiseen pääsiäistä edeltävällä viikolla. Aloittakaa palmusunnuntaina ja lukekaa ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten todistukset sivulta 17 ja noudattakaa artikkelin ”Seitsemän päivää pääsiäiseen” ohjeita. Lukekaa sen jälkeen joka päivä kahden apostolin todistukset ja tutustukaa perheenne kanssa artikkelissa ”Seitsemän päivää pääsiäiseen” mainittujen pyhien kirjoitusten kohtien, laulujen ja toimintojen avulla sen päivän sanomaan. Pääsiäissunnuntaina voisitte katsoa Raamatun videon ”He Is Risen” [Hän on noussut], joka on osoitteessa lds.org/bible-videos (saatavana monilla kielillä).

”Se on ihan helppoa, vaari!”, s. 67: Kun olette lukeneet tämän artikkelin, tekin voitte ottaa esiin sekuntikellon! Lukekaa yhdessä perheen kanssa yksi sivu Mormonin kirjasta ja ottakaa aikaa, kuinka kauan se vie. Arvioikaa tuota aikaa ohjeena käyttäen, kuinka kauan perheeltänne veisi lukea Mormonin kirja. Voisitte ottaa tavoitteeksi lukea yhdessä Mormonin kirjan. Aikataulun laatiminen, kuten että luette tiettyyn aikaan joka päivä, voi auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Valokuvakuvitus David Stoker

Omalla kielelläsi

Liahona ja muuta kirkon aineistoa on saatavana monella kielellä osoitteessa languages.lds.org.