2014
Totta vai tarua?
edellinen seuraava

Totta vai tarua?

Joskus totuuden erottaminen erheestä on vaikeaa, mutta taivaallinen Isämme on antanut meille voimallisia lahjoja auttaakseen meitä erottamaan Jumalan totuuden Saatanan valheista.

Jos olet joskus vastannut totta vai tarua -kysymyksiä sisältävään kokeeseen, tiedät, että joskus valheellisuuden tunnistaminen on vaikeaa. Se ei ole aina helppoa myöskään suurissa uskoa, uskonkäsityksiä ja jokapäiväistä elämää koskevissa kysymyksissä, joissa on äärimmäisen tärkeää pystyä erottamaan se, mikä on totta, ja se, mikä ei ole.

Meidän ei kuitenkaan tarvitse tuntea pelkoa niin kuin käy kokeisiin osallistujille, jotka eivät ole valmistautuneet. Taivaallinen Isä on siunannut meitä monilla lahjoilla auttaakseen meitä havaitsemaan Hänen totuutensa ja vastustajan valheet.

Erilaisia valheellisuuksia

Ensiksi, asian havainnollistamiseksi tässä on sinulle pieni totta vai tarua -koe:

 1. Kuu on vihreä. totta   tarua

 2. Neil Armstrong, Apollo 12 -aluksen astronautti, joka oli ensimmäinen kuun pinnalla kävellyt ihminen, sanoi, että tuo tapahtuma oli ”valtava harppaus ihmiskunnalle”. totta   tarua

 3. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnon (National Aeronautics and Space Administration, NASA) ohjelmalla ei päästy vuonna 1969 Marsiin, joten oli lennettävä kuuhun. totta   tarua

 4. Aurinkotuulet, säteily, kosmiset säteet ja muut esteet olisivat tehneet ihmisen laskeutumisen kuuhun mahdottomaksi, valokuvat näyttivät tekaistuilta ja silminnäkijöiden kertomukset olivat joiltakin yksityiskohdiltaan ristiriitaiset, joten Yhdysvaltain hallitus on varmasti lavastanut koko tapahtuman. totta   tarua

Oikea vastaus kuhunkin kysymykseen on tarua, ja nämä kysymykset edustavat joitakin valheellisuuden perustyyppejä, joita todennäköisesti kohtaat.

Kysymys 1 on muunnettu totuus, ilmiselvä valhe. Kysymys 2 on osatotuus, joka on hankala, koska se yhdistää valheellisuuteen yhden tai useampia totuuksia (kyseessä oli Apollo 11, ei Apollo 12 – menit lankaan!). Kysymys 3 sisältää valheellisen kahtiajaon eli tilanteen, jossa esitetään vain kaksi vaihtoehtoa, jotka eivät todellisuudessa ole ainoita vaihtoehtoja (NASA olisi esimerkiksi voinut päättää olla lentämättä minnekään). Kysymys 4 on ”johdonmukainen” väittämä, joka rakentuu järkevältä kuulostaville mutta usein valheellisille todisteille johdattaakseen tiettyyn virheelliseen johtopäätökseen.

Nykyajan valheita

Kun kyse on asioista, jotka vaikuttavat ajatuksiisi, uskonkäsityksiisi, valintoihisi ja käyttäytymistapoihisi – asioista, joilla voi olla iankaikkisia seurauksia – kannattaa varautua erilaisiin valheellisuuksiin, koska Saatana, ”valheiden isä” (ks. 2. Nefi 9:9), käyttää kaikkia mahdollisia menetelmiä pettääkseen meitä. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten hän menettelee nykyään, sekä esimerkkejä siitä, kuinka me voimme vastata niihin totuudella.

Muunnettu totuus

Valheellinen ajatus:

Mihin se johtaa (suuri valhe):

Totuus:

Pornografia on normaalia eikä satuta ketään.

Voit siis katsella pornografiaa.

Pornografia vääristää näkemyksemme seksuaalisuudesta, voi aiheuttaa riippuvuutta, vahingoittaa syvästi meidän hengellisyyttämme ja tuhota ihmissuhteita.

Osatotuus

Valheellinen ajatus:

Mihin se johtaa (suuri valhe):

Totuus:

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja voi elää niin kuin haluaa, joten se, mitä ajattelet itsestäsi ja kuinka ilmaiset itseäsi, ovat tärkeimmät asiat elämässäsi.

Sinun ei pitäisi antaa Jumalan tai kirkon kertoa, miten pitää elää, joten voit siis tehdä, mitä haluat, jos se tuntuu sinusta hyvältä.

Jokainen meistä on taivaallisen Isän ainutlaatuinen lapsi. Hän haluaa, että meistä tulee paras oma itsemme ja että meistä tulee Hänen kaltaisiaan. Kuuliaisuus Hänen käskyilleen auttaa meitä saavuttamaan suurimman ilon.

Valheellinen kahtiajako (vain kaksi vaihtoehtoa)

Valheellinen ajatus:

Mihin se johtaa (suuri valhe):

Totuus:

Kirkko saarnaa tietynlaisia elämäntapoja vastaan, joten se on suvaitsematon ja vihaa ihmisiä – se ei ole hyväksyvä eikä rakastava.

Koska kirkko on suvaitsematon ja vihamielinen, sitä pitääkin arvostella, pilkata ja tuomita, joten sinun pitäisi lakata olemasta tekemisissä sen kanssa.

Se, että ei hyväksy jonkun toisen elämäntapaa, ei merkitse samaa kuin viha ja suvaitsemattomuus. Me voimme osoittaa myötätuntoa, kunnioitusta ja ystävällisyyttä jokaista kohtaan – myös niitä ihmisiä kohtaan, joiden elämäntapa on vastoin Jumalan lakeja – ja pysyä silti uskollisina Jumalalle ja Hänen käskyilleen.

”Johdonmukainen” väittämä

Valheellinen ajatus:

Mihin se johtaa (suuri valhe):

Totuus:

Nykyiset tieteelliset todisteet ovat kumonneet joitakin Mormonin kirjassa olevia asioita, ja kertomuksissa siitä, kuinka se käännettiin, on epäjohdonmukaisuuksia, joten Joseph Smith on varmasti keksinyt sen kaiken tai kopioinut sen jostakin.

Mormonin kirja ei ole totta eikä Joseph Smith ollut profeetta, joten lakkaa olemasta tekemisissä kirkon kanssa.

Tiede vahvistaa monia Mormonin kirjassa olevia asioita, ja ”todisteet” sitä vastaan ovat puutteellisia. Mutta tärkein todiste siitä on Hengen todistus, joka kertoo sinulle, että se on totta ja että Joseph Smith oli tosi profeetta.

Kuinka voi tietää, mikä on totta

Mistä siis saa täydemmän näkemyksen totuudesta? Kuinka pystymme näkemään valheiden läpi? Seuraavassa on joitakin voimallisia lahjoja, jotka taivaallinen Isä on antanut meille erottaaksemme totuuden erheestä.

 • Kristuksen valo. ”Kristuksen valo – – ohjaa kaikkia järjellisiä yksilöitä kaikkialla maan päällä erottamaan totuuden erheestä, oikean väärästä. Se saa omantuntosi toimimaan.”1

 • Pyhä Henki. ”Totuuden Henki – – johtaa teidät tuntemaan koko totuuden” (Joh. 16:13).

 • Pyhät kirjoitukset. ”Jumala käyttää pyhiä kirjoituksia paljastaakseen virheelliset ajatukset, väärät perinteet ja synnin tuhoisine vaikutuksineen.”2 Mormonin kirja on erityisen tärkeä tässä suhteessa, sillä se ”paljastaa Kristuksen viholliset. Se saattaa häpeään väärät opit ja sovittaa riidat. (Ks. 2. Nefi 3:12.)”3

 • Nykyajan profeetat. Profeetan velvollisuutena ”on ilmaista Jumalan tahto ja todellinen luonne ihmiskunnalle. – – Profeetta tuomitsee synnin ja ennustaa, mitä siitä seuraa.”4

 • Koulutus. ”Pyhä – – etsii oppia tutkimalla ja uskon kautta. Koulutus – – auttaa ihmistä myös erottamaan totuuden erheestä – eritoten silloin, kun ihminen tutkii pyhiä kirjoituksia. (Ks. OL 88:118.)”5

Vaikka aina ei ehkä ole helppoa vastata, onko jokin totta vai tarua, kun erilaisia näkemyksiä on niin paljon, taivaallisen Isän sinulle antamat lahjat voivat auttaa sinua selviytymään kokeesta.

Viitteet

 1. Richard G. Scott, ”Omantunnonrauha ja mielenrauha”, Liahona, marraskuu 2004, s. 15.

 2. D. Todd Christofferson, ”Pyhien kirjoitusten siunaus”, Liahona, toukokuu 2010, s. 33.

 3. Ezra Taft Benson (1899–1994), ”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, elokuu 1975, s. 44.

 4. PKO, ”Profeetta”, scriptures.lds.org/fi.

 5. Ks. Russell M. Nelson, ”Näin minun kirkkoani kutsuttakoon”, Valkeus, heinäkuu 1990, s. 14.