2014
Tuo pappeuden siunauksia kotiisi
edellinen seuraava

Tuo pappeuden siunauksia kotiisi

Bonnie L. Oscarson

Kun pidät liittosi, hyödynnät pappeuden voimaa kotisi ja perheesi siunaukseksi.

Bringing the Blessings of the Priesthood Into Your Home

Kuvitus Sudi McCollum

Kuinka sinä nuori mies tai nuori nainen voit hyödyntää niiden pappeuden liiton lupausten voimaa, joita teit kasteessa, vahvistaaksesi kotiasi ja perhettäsi, olipa perhetilanteesi millainen hyvänsä? Kun ymmärrämme, mikä tehtävä perheellämme on Herran suunnitelmassa ja miten tärkeä perheemme on siinä suunnitelmassa, se voi innoittaa meitä kunnioittamaan tekemiämme lupauksia huolehtimalla siitä, että palvelemme parhaiten ja innokkaimmin omassa kodissamme. Tarkastelkaamme joitakin tapoja, joilla hyödynnämme lupaustemme voimaa vahvistaaksemme ja palvellaksemme niitä, jotka merkitsevät meille eniten.

Kuinka suhtautuisit?

On maanantai-ilta, ja sinulla on paljon läksyjä. Kuulet, kuinka isä kutsuu perhettä kokoontumaan perheiltaan. Mitä teet?

Vaihtoehto A: Vastaat: ”Voi isä, ei minulla ole aikaa siihen tänä iltana! Minun täytyy opiskella!”

Vaihtoehto B: Autat nopeasti sisarustesi saamisessa koolle ja osallistut iloisesti rukouksiin, musiikkiin ja oppiaiheeseen.

Kun kodissa on pappeuden johto

Vanhempiesi tukeminen osallistumalla auliisti perheiltaan, perherukoukseen ja perheen yhteiseen pyhien kirjoitusten tutkimiseen ovat joitakin tapoja vahvistaa pappeusjohtoa kodissasi. On monia muitakin tapoja kuten

 • rukoilla vanhempiesi puolesta (He rukoilevat melko varmasti sinun puolestasi joka päivä.)

 • tukea vanhempiasi heidän kirkon tehtävissään ja tarjoutua auttamaan kotona, etenkin kun heillä on kiireellisiä erityistehtäviä

 • auttaa vanhempiasi toivottamaan kotiopettajat tervetulleiksi, kun he tulevat, ja sitten kuunnella kohteliaasti heidän sanomansa

 • jos lähellänne on temppeli, tarjoutua hoitamaan nuorempia sisaruksia, jotta vanhempasi voivat mennä temppeliin ja osallistua pappeuden toimituksiin.

Muista, että muutkin kuin vanhemmat ovat vastuussa Hengelle otollisen ilmapiirin luomisesta ja säilyttämisestä kodissasi. Teoillasi ja asenteellasi voit vaikuttaa paljon Hengelle soveliaan ilmapiirin luomiseen. Teetkö oman osasi saadaksesi Hengen vaikutuksen kotiinne?

Kun kodissa ei ole pappeuden johtoa

Kaikki perheet eivät näytä samalta tai toimi samalla tavoin. Ehkäpä olet yksinhuoltajaperheessä tai kodissasi ei ole pappeudenhaltijaa, joka johtaisi perhettä. On silti monia tapoja pyytää pappeuden voimaa itsesi ja perheesi vahvistukseksi. On joitakin asioita, joita meidän kaikkien tulee tehdä olosuhteistamme riippumatta:

 • Pidä henkilökohtaiset rukoukset, tutki pyhiä kirjoituksia ja paastoa. Nämä toimet auttavat sinua olemaan hengellisesti vahva ja tuovat Hengen elämääsi ja vaikutuspiiriisi.

 • Käytä aikaa kutsumustesi tai kirkon tehtäviesi kunniassa pitämiseen ja valmistaudu sunnuntain oppiaiheisiin. Tällä tavoin toimiminen auttaa sinua luottamaan itseesi ja osoittamaan tukea pappeuden ohjelmille.

 • Osoita arvostusta kaikkia perheesi jäseniä kohtaan ja tue heidän tervehenkistä toimintaansa. Nämä valinnat vahvistavat osaltaan koko perhettä.

 • Kerro perheellesi asioista, joita opit ja teet kirkon luokissasi ja koorumissasi. Se on keino tuoda evankeliumin opetuksia kotiin.

 • Etsi tapoja palvella lähelläsi olevia pienin ystävällisin teoin.

 • Auta kotona tekemällä kotiaskareita tai auttamalla veljeä tai siskoa.

 • Osoita Kristuksen kaltaista rakkautta perhettäsi kohtaan – sillä on suurempi vaikutus vahvojen perhesiteiden muodostumiseen kuin lähes millään muulla, mitä voit tehdä.

Kunnioita liittosi lupauksia

Palvelemalla, rakastamalla ja vahvistamalla perhettämme me olemme uskollisia niille lupauksille, joita annoimme kasteessa, että olemme Jeesuksen Kristuksen todistajia, pidämme Hänen käskynsä ja vahvistamme lähellämme olevia. Me voimme hyödyntää pappeuden liittoon kuuluvien lupausten voimaa, niin että ne ovat siunaus ja apu kodissamme ja perheessämme. Pappeus, palveleminen ja koti ovat sanoja, joiden tulisi olla ikuisesti yhteen liittyneinä mielessämme. Oman perheemme jäsenten tulisi olla kaikkein tärkeimmällä sijalla, kun etsimme tapoja osallistua pelastuksen työhön. Vahvistaessamme perhettämme me vahvistamme myös kirkkoa, yhteiskuntaamme ja maailmaa.