คำวิงวอนต่อพี่น้องสตรีของข้าพเจ้า
  Footnotes

  คำวิงวอนต่อพี่น้องสตรีของข้าพเจ้า

  พวกเราต้องการความเข้มแข็งของท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่าน ความเชื่อมั่นของท่าน ความสามารถของท่านในการนำ ปัญญาของท่าน และเสียงของท่าน

  เรียน เอ็ลเดอร์ราสแบนด์ เอ็ลเดอร์สตีเวนสัน และเอ็ลเดอร์เรนลันด์ พวกเราสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง เราขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการเปิดเผยที่พระองค์ประทานแก่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

  พี่น้องชายหญิง เมื่อพวกเราพบกันในการประชุมสามัญหกเดือนที่แล้ว ไม่มีใครในพวกเราคาดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาซึ่งกระทบความรู้สึกของพวกเราทั้งศาสนจักร เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์มอบข่าวสารอันทรงพลังเกี่ยวกับบทบาทที่ทดแทนไม่ได้ที่การแต่งงานและครอบครัวมีในแผนของพระเจ้า เราใจหายเมื่อไม่กี่วันหลังจากนั้น เราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งพรากท่านไปจากเราไม่นานหลังจากนั้น

  แม้ว่าสุขภาพของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ทรุดลง ท่านยังคง "ยืนหยัด" ต่อไปในงานของพระเจ้า ท่านอ่อนแอลงช่วงเดือนเมษายนที่แล้ว กระนั้นท่านมุ่งมั่นประกาศสักขีพยานของท่านตราบที่ท่านมีลมหายใจ แล้วเพียง 34 วันหลังจากเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์จากไป ประธานแพคเกอร์ก็ก้าวผ่านม่านไปเช่นกัน

  พวกเราคิดถึงเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่พวกเราได้ใคร่ครวญถึงประจักษ์พยานอันทรงพลังของท่านที่เคยเป็นพยานในหลายต่อหลายการประชุมที่ผ่านมา และเมื่อ 12 วันที่แล้วเอ็ลเดอร์สก็อตต์ถูกเรียกกลับบ้านไปรวมกับจีนีนคนรักของท่าน

  ข้าพเจ้าได้รับเกียรติอยู่กับท่านเหล่านี้ระหว่างวันเวลาสุดท้ายของพวกท่าน รวมถึงอยู่กับสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของประธานแพคเกอร์และเอ็ลเดอร์สก็อตต์ก่อนที่พวกท่านจะจากไป เป็นเรื่องยากสำหรับข้าพเจ้าที่จะเชื่อว่าเพื่อนที่ล้ำค่าทั้งสามคนนี้ ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้จากไปแล้ว ข้าพเจ้าคิดถึงพวกท่านเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้

  ขณะข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ หนึ่งในความประทับใจที่ยังค้างอยู่กับข้าพเจ้าคือสิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นในภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่ติดแน่นอยู่ในใจข้าพเจ้าคือภาพอันสงบของซิสเตอร์ดอนนา สมิธ แพคเกอร์และซิสเตอร์บาร์บารา เดย์ตัน เพอร์รีย์ที่อยู่ข้างเตียงสามีของพวกเธอ สตรีทั้งสองคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความจริง และศรัทธาอันบริสุทธิ์

  ขณะที่ซิสเตอร์แพคเกอร์นั่งอยู่ข้างสามีของเธอในชั่วโมงสุดท้ายของท่าน เธอแผ่สันติสุขนั้นซึ่งเกินความเข้าใจทั้งมวลออกมา1 แม้เธอตระหนักว่าคู่ชีวิตที่รักยิ่งของเธอเกือบตลอด 70 ปี จะจากไปในอีกไม่นาน เธอแสดงออกถึงความสงบของสตรีที่เปี่ยมด้วยศรัทธา เธอดูเหมือนเทพ ดังเช่นที่เธอเป็นในภาพนี้ของท่านทั้งสองที่การอุทิศพระวิหารบริคัมซิตี้ ยูทาห์

  ประธานและซิสเตอร์แพคเกอร์ที่พระวิหารบริคัมซิตี้ ยูทาห์

  ข้าพเจ้าได้เห็นความรักและศรัทธาแบบเดียวกันแผ่ออกมาจากซิสเตอร์เพอร์รีย์ การอุทิศตนของเธอต่อทั้งสามีและพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ชัด และนั่นทำให้ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่ง

  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เพอร์รีย์

  ผ่านชั่วโมงสุดท้ายของสามีของพวกเธอและมาจนถึงปัจจุบัน สตรีที่มั่นคงเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่สตรีผู้รักษาพันธสัญญาแสดงออกมาตลอด2 คงเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดอิทธิพลที่สตรีเช่นนี้มี ไม่เฉพาะต่อครอบครัวเท่านั้นแต่ต่อศาสนจักรของพระเจ้าด้วย ในฐานะภรรยา สตรี และคุณย่าคุณยาย ในฐานะพี่สาวน้องสาว และคุณป้าคุณน้า ในฐานะครูและผู้นำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแบบอย่างอันเยี่ยมยอดและผู้อุทิศตนปกป้องศรัทธา3

  สิ่งนี้เป็นจริงในทุกสมัยการประทานพระกิตติคุณตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวา กระนั้นสตรีในสมัยการประทานนี้แตกต่างจากสตรีในสมัยอื่นๆ เนื่องจากสมัยการประทานนี้แตกต่างจากสมัยการประทานอื่นๆ4 ความแตกต่างนี้นำมาซึ่งสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบ

  ภาพประธานคิมบัลล์

  สามสิบหกปีมาแล้ว ในปี 1979 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ พยากรณ์เกี่ยวกับอิทธิพลที่สตรีผู้รักษาพันธสัญญาจะมีต่ออนาคตของศาสนจักรของพระเจ้า ท่านพยากรณ์ว่า "การเติบโตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับศาสนจักรในสมัยสุดท้ายจะเกิดขึ้นเพราะสตรีที่ดีจำนวนมากของโลก...จะได้รับการชักนำมาสู่ศาสนจักรมากขึ้น เรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสตรีของศาสนจักรสะท้อนความชอบธรรมและความชัดเจนในชีวิต จนถึงระดับที่เธอเหล่านั้นมองเห็นว่าสตรีของศาสนจักรผิดแผกและแตกต่าง—อย่างมีความสุข—จากสตรีของโลก"5

  พี่น้องสตรีที่รักของข้าพเจ้า ท่านผู้มีส่วนร่วมในวันเวลาสุดท้ายนี้ วันที่ประธานคิมบัลล์เห็นล่วงหน้าคือวันนี้ ท่านคือสตรีเหล่านั้นที่ประธานเห็นล่วงหน้า! คุณธรรม แสงสว่าง ความรัก ความรู้ ความกล้าหาญ อุปนิสัย ศรัทธา และชีวิตที่ชอบธรรมของท่านจะดึงดูดสตรีที่ดีของโลก รวมทั้งครอบครัวของพวกเธอ มาสู่ศาสนจักรในจำนวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน6

  พวกเรา พี่น้องชายของท่าน ต้องการความเข้มแข็งของท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่าน ความเชื่อมั่นของท่าน ความสามารถของท่านในการนำ ปัญญาของท่าน และเสียงของท่าน อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่และไม่สามารถสมบูรณ์ได้โดยปราศจากสตรีผู้ทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ และจากนั้นรักษาพันธสัญญานั้น สตรีผู้ที่สามารถพูดด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า!7

  ประธานแพคเกอร์ประกาศว่า

  "เราต้องการสตรีผู้ที่มีระเบียบและสตรีผู้ที่สามารถจัดระเบียบได้ เราต้องการสตรีที่มีความสามารถบริหาร ผู้ที่สามารถวางแผนและนำและบริหารงาน สตรีผู้ที่สามารถสอน สตรีผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็น …

  "เราต้องการสตรีที่มีของประทานแห่งการเล็งเห็นที่สามารถมองเห็นกระแสของโลกและตรวจจับกระแสเหล่านั้นที่ฉาบฉวยหรืออันตราย แม้จะเป็นที่นิยม"8

  ในวันนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเพิ่มเติมว่าเราต้องการสตรีผู้ที่รู้วิธีทำให้สิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นด้วยศรัทธาของพวกเธอและผู้ที่เป็นผู้ปกป้องศีลธรรมและครอบครัวที่กล้าหาญในโลกที่เต็มไปด้วยบาป เราต้องการสตรีผู้ที่อุทิศตนในการนำทางบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าไปตามหนทางแห่งพันธสัญญาสู่ความสูงส่ง สตรีผู้ที่รู้วิธีได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ผู้ที่เข้าใจอำนาจและสันติสุขของเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร สตรีผู้ที่รู้วิธีเรียกหาพลังแห่งสวรรค์เพื่อปกป้องและเสริมสร้างลูกๆ และครอบครัวให้เข้มแข็ง สตรีผู้ที่สอนอย่างไม่กลัว

  ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับพรโดยสตรีเช่นนั้น แดนท์เซล ภรรยาที่จากไปแล้วของข้าพเจ้าเป็นสตรีเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะสำนึกคุณเสมอสำหรับอิทธิพลที่เปลี่ยนชีวิตที่เธอมีต่อข้าพเจ้าใน ทุก ด้านของชีวิตข้าพเจ้า รวมถึงความพยายามริเริ่มพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการผ่าตัดหัวใจ

  ห้าสิบแปดปีมาแล้ว มีผู้ขอให้ข้าพเจ้าทำการผ่าตัดให้เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งที่ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด พี่ชายของเธอเพิ่งเสียชีวิตจากอาการคล้ายๆ กัน พ่อแม่ของเธอวิงวอนขอความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าไม่คิดว่าการผ่าตัดจะได้ผลแต่สัญญาว่าจะทำทุกอย่างในอำนาจของข้าพเจ้าเพื่อรักษาชีวิตของเธอ แม้ข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถ เด็กคนนั้นก็เสียชีวิต หลังจากนั้น พ่อแม่คู่เดิมก็พาลูกสาวอีกคนมาหาข้าพเจ้า ตอนนั้นเธออายุแค่ 16 เดือน และเกิดมาพร้อมกับหัวใจผิดปกติ เนื่องจากการร้องขอของพวกเขา ข้าพเจ้าทำการผ่าตัดอีกครั้ง เด็กคนนี้เสียชีวิตด้วย การสูญเสียที่ทำให้หัวใจแตกสลายครั้งที่สามนี้ในครอบครัวเดียวทำให้ข้าพเจ้ารับไม่ได้

  ข้าพเจ้ากลับบ้านไปอย่างสลดใจ ข้าพเจ้าทิ้งตัวลงนอนบนพื้นห้องนั่งเล่นของเราและร้องไห้ทั้งคืน แดนท์เซลอยู่ข้างๆ ข้าพเจ้า ฟังเมื่อข้าพเจ้าพูดแล้วพูดอีกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันผ่าตัดหัวใจอีกต่อไป หลังจากนั้น ประมาณตีห้า แดนท์เซลมองข้าพเจ้าและถามด้วยความรักว่า "คุณร้องไห้เสร็จหรือยัง แต่งตัวได้แล้ว กลับไปห้องแล็บ ไปทำงาน! คุณต้องเรียนรู้มากขึ้น หากคุณเลิกตอนนี้ คนอื่นจะต้องเรียนรู้อย่างเจ็บปวดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้แล้ว"

  โอ้ ข้าพเจ้าช่างต้องการวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความรักของภรรยาข้าพเจ้ายิ่งนัก! ข้าพเจ้ากลับไปทำงานและเรียนรู้มากขึ้น หากไม่ใช่เพราะแรงกระตุ้นที่ดลใจของแดนท์เซล ข้าพเจ้าคงไม่เชี่ยวชาญการผ่าตัดหัวใจและคงไม่ได้รับการเตรียมให้ทำการผ่าตัดในปี 1972 เพื่อช่วยชีวิตประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์9

  พี่น้องสตรี ท่านตระหนักหรือไม่ว่าผลจากอิทธิพลของท่านเมื่อท่านพูดสิ่งเหล่านั้นที่ออกจากใจและความคิดของท่านตามที่พระวิญญาณทรงนำกว้างไกลขนาดไหน ประธานสเตคที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับการประชุมสภาสเตคซึ่งพวกเขากำลังพูดคุยถึงปัญหาที่หนัก ในช่วงหนึ่ง เขาตระหนักว่าประธานปฐมวัยสเตคยังไม่ได้พูดอะไรเลย เขาจึงถามว่าเธอมีความประทับใจอะไรหรือไม่ “จริงๆ แล้วดิฉันมีค่ะ” เธอกล่าวและแบ่งปันความคิดของเธอซึ่งเปลี่ยนทิศทางของการประชุม ประธานสเตคพูดต่อไปว่า “ขณะที่เธอพูด พระวิญญาณเป็นพยานกับผมว่าเธอได้รับเสียงแห่งการเปิดเผยที่เราแสวงหามาตลอดในสภา”

  พี่น้องสตรีที่รัก ไม่ว่าท่านจะมีการเรียกใด ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาวการณ์อย่างไร เราต้องการความประทับใจของท่าน และการดลใจของท่าน เราต้องการให้ท่านพูดออกมาและกล้าพูดในวอร์ดและสภาสเตค เราต้องการให้สตรีที่แต่งงานพูดในฐานะ “หุ้นส่วน เท่ากัน และ ให้การสนับสนุน คนหนึ่ง”10 เมื่อท่านเป็นหนึ่งกับสามีในการปกครองครอบครัว ไม่ว่าท่านแต่งงานหรือเป็นโสด ท่านผู้เป็นพี่น้องสตรีมีความสามารถเฉพาะและสัญชาตญาณพิเศษที่ท่านได้รับซึ่งเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า เราพี่น้องชายไม่สามารถลอกเลียนอิทธิผลที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านได้

  พวกเรารู้ว่าการสร้างชิ้นสุดท้ายของการสร้างทั้งหมดคือการสร้างสตรี11 เราต้องการความเข้มแข็งของท่าน

  การโจมตีศาสนจักร หลักคำสอน และวิถีชีวิตของเราจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิ่งนี้ เราต้องการสตรีผู้ที่มีความเข้าใจอันมั่นคงถึงหลักคำสอนของพระคริสต์และผู้ที่จะใช้ความเข้าใจนั้นสอนและช่วยเลี้ยงดูอนุชนที่ต้านบาป12 เราต้องการสตรีที่สามารถตรวจจับการหลอกลวงในทุกรูปแบบ เราต้องการสตรีที่รู้วิธีเข้าถึงพลังที่พระผู้เป็นเจ้ามีไว้ให้แก่ผู้รักษาพันธสัญญาและผู้ที่แสดงออกถึงความเชื่อของพวกเธอด้วยความมั่นใจและด้วยจิตกุศล เราต้องการสตรีที่มีความกล้าและวิสัยทัศน์นั้นของเอวา มารดาของเรา

  พี่น้องสตรีที่รักของข้าพเจ้า ไม่มีอะไรที่สำคัญต่อชีวิตนิรันดร์ของท่านเกินกว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านเอง นั่นคือสตรีเปลี่ยนใจเลื่อมใส รักษาพันธสัญญา—และรวมไปถึงเวนดี ภรรยาที่น่ารักของข้าพเจ้า— ผู้ที่ชีวิตอันชอบธรรมของเธอจะเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในโลกที่เสื่อมลงและผู้ที่จะถูกมองว่าแตกต่างและพิเศษในเรื่องราว ความสุขที่สุด ของเธอ

  ดังนั้น วันนี้ ข้าพเจ้าวิงวอนพี่น้องสตรีของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของข้าพเจ้าให้ก้าวออกมา! มายืนอยู่ในสถานที่ถูกต้องและต้องการท่านในบ้านของท่าน ในชุมชนของท่าน และในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า—มากกว่าที่ท่านเคยเป็นมาก่อน ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านทำให้คำพยากรณ์ของประธานคิมบัลล์สำเร็จ และ ข้าพเจ้าสัญญาท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ว่าหากท่านทำเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะขยายอิทธิพลของท่านในทางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน!

  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และถึงอำนาจการไถ่ การชดใช้ และการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ และในฐานะหนึ่งในอัครสาวกของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบคุณท่าน พี่น้องสตรีที่รักของข้าพเจ้า และขอให้พรท่านเพื่อท่านจะเติบโตขึ้นเต็มศักยภาพของท่าน เพื่อทำให้จุดประสงค์ของการสร้างของท่านเกิดสัมฤทธิผล ขณะที่เราเดินคล้องแขนไปด้วยกันในงานศักดิ์สิทธิ์นี้ เราจะช่วยเตรียมโลกรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าด้วยกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ ในฐานะพี่ชายของท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน