2010–2019
ก้าวต่อไปของท่าน


ก้าวต่อไปของท่าน

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นที่รักของท่านและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงเชื้อเชิญให้ท่านก้าวไปหาพระองค์ อย่ารีรอ จงก้าวเดี๋ยวนี้เลย

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ยอดเยี่ยม มีคนตั้งคำถามว่า “ใครปรารถนาจะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง” ทุกคนยกมือ คำถามต่อไปคือ “ใครมั่นใจว่าจะทำสำเร็จ” น่าเศร้าและน่าประหลาดใจตรงที่คนส่วนใหญ่เอามือลง

เมื่อเราเห็นช่องว่างระหว่างคนที่เราเป็นตอนนี้กับคนที่เราปรารถนาจะเป็น หลายคนถูกล่อลวงให้เลือกสูญสิ้นศรัทธาและความหวัง1

เพราะ “ไม่มีสิ่งไม่สะอาดใดๆ จะพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได้”2 เพื่อให้ได้อยู่กับพระองค์อีกครั้งเราจึงต้องรับการชำระให้สะอาดจากบาป3 และบริสุทธิ์4 หากเราต้องทำสิ่งนี้ ตามลำพัง คงไม่มีใครทำได้ แต่เราไม่ได้อยู่ตามลำพัง อันที่จริง เรา ไม่มีวัน อยู่ตามลำพัง

เรามีความช่วยเหลือจากสวรรค์เพราะพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์5 พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “หากเจ้าจะมีศรัทธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควร”6 เมื่อใช้ศรัทธา ศรัทธาย่อมเพิ่มขึ้น

ขอให้พิจารณาหลักธรรมสามข้อนี้ซึ่งจะช่วยเราเดินทางกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์ของเรา

เป็นเหมือนเด็ก

หลานชายคนเล็กสุดของเราเป็นตัวอย่างของหลักธรรมข้อแรกนี้ หลังจากหัดคลานและยืนได้แล้ว เขาก็พร้อมจะทดลองเดิน ระหว่างพยายามเดินสองสามก้าวแรก เขาล้ม ร้องไห้ และสีหน้าของเขาบ่งบอกว่า “หนูจะไม่—ไม่มีวัน—หัดเดินอีก! หนูจะคลานแบบนี้ไปเรื่อยๆ”

เมื่อเขาสะดุดล้ม พ่อแม่ที่รักเขาไม่รู้สึกว่าเขาสิ้นหวังหรือเขาจะเดินไม่ได้ แต่พ่อแม่กลับกางแขนพลางร้องเรียกเขา และขณะสายตาจับจ้องที่พ่อแม่ เขาพยายามอีกครั้งเพื่อก้าวไปให้ถึงอ้อมกอดอันเปี่ยมด้วยรักของทั้งสอง

พ่อแม่ที่รักเรากางแขนรอต้อนรับเราเสมอแม้เราจะก้าวสั้นที่สุดในเส้นทางที่ถูกต้อง พวกท่านรู้ว่าการที่เราเต็มใจพยายามแล้วพยายามอีกจะนำเราให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเพื่อรับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ7 ดังนั้น ถ้าจะพูดกันทางวิญญาณ หลักธรรมข้อแรกคือเราต้องทำสิ่งที่เราเคยทำสมัยเป็นเด็ก8

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กและเต็มใจมองไปที่พระบิดาในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราก้าวเดินไปหาพระองค์โดยไม่สิ้นหวัง แม้เราจะล้มก็ตาม พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงชื่นชมยินดีในแต่ละก้าวและทุกย่างก้าวที่ซื่อสัตย์ หากเราล้ม พระองค์ทรงชื่นชมยินดีทุกครั้งที่เราพยายามลุกขึ้นและลองอีกครั้ง

กระทำด้วยศรัทธา

หลักธรรมข้อสองเห็นได้จากตัวอย่างของวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์สองคน ซึ่งต่างปรารถนาจะหาคู่นิรันดร์ ทั้งสองก้าวไปด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมร่วมกับการสวดอ้อนวอน

ยูริ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซียเสียสละและเก็บเงินเดินทางไกลไปพระวิหาร บนรถไฟเขาสังเกตเห็นสาวสวยคนหนึ่งสีหน้าสดใส เขารู้สึกว่าเขาควรแบ่งปันพระกิตติคุณกับเธอ โดยไม่ทราบจะทำอย่างไรดี เขาจึงเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนโดยหวังว่าเธอจะสังเกตเห็น

ยูริไม่ทราบว่ามาริยาหญิงสาวคนนั้นเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอยู่แล้ว เธอเองก็ไม่รู้เช่นกันว่ายูริเป็นสมาชิก เพื่อทำตามการกระตุ้นเตือนให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับเขา มาริยาจึงเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเช่นกันโดยหวังว่าเขาจะสังเกตเห็น

เมื่อทั้งคู่เงยหน้าขึ้นพร้อมกัน ยูริกับมาริยาต่างประหลาดใจที่เห็นพระคัมภีร์มอรมอนในมือของอีกฝ่าย—และหลังจากตกหลุมรัก ทั้งคู่ก็ผนึกกันในพระวิหาร ปัจจุบัน ยูริกับมาริยา คัทเชพอฟ คู่นิรันดร์จากโวโรเนช รัสเซีย ต่างเอื้อประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการเติบโตของศาสนจักรในรัสเซีย

เรื่องนี้ไม่เพียงเน้นความเต็มใจจะกระทำด้วยศรัทธาของคู่นี้เท่านั้น แต่เน้นหลักธรรมข้อสองด้วยนั่นคือ—พระเจ้าทรงสนองให้มากกว่าความเต็มใจจะกระทำด้วยศรัทธาของเรา ไม่เฉพาะความเต็มใจจะก้าวเดินของเราเท่านั้นที่ได้รับพร แต่พรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ยังมีมากกว่านั้น

พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง กระตือรือร้น จะประทานพรเรา พระองค์ทรงขอเพียงหนึ่งในสิบของสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราและทรงสัญญาว่าหน้าต่างสวรรค์จะเปิด9

เมื่อเราเต็มใจกระทำด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์และก้าวไปอีกหนึ่งก้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก้าวที่ไม่สะดวกสบายซึ่งเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับใจ เราจะได้รับพรด้วยพลัง10

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าจะทรงนำทางเรา— ผ่าน —ก้าวต่อๆ ไปของเรา พระองค์จะยิ่งทรงสนองความพยายามของเราด้วยเดชานุภาพของพระองค์ถ้าเราเต็มใจพยายามต่อไป กลับใจ และก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่เพียงสัญญาไว้กับคนที่รักพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติทั้งหมดเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ “[หมายมั่น] จะทำเช่นนั้น” ด้วย11 ความเข้มแข็งมีไว้ให้คนที่แสวงหาและพยายามต่อไป

ป้ายบอกทางกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์สองป้ายที่เราจำเป็นต้องทำทุกสัปดาห์คือพันธสัญญาต่อเนื่องของศาสนพิธีศีลระลึกและการถือปฏิบัติวันสะบาโต ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนเราในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้วว่าสะบาโตเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานแก่เรา การถือปฏิบัติวันสะบาโตทุกสัปดาห์เป็นการส่งสัญญาณบอกพระเจ้าว่าเรารักพระองค์12

ทุกวันสะบาโตเราเป็นพยานว่าเรา “เต็มใจรับพระนาม [ของพระองค์], และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา, และรักษาพระบัญญัติของพระองค์”13 เพื่อตอบแทนการกลับใจและความตั้งใจใหม่ของเรา พระเจ้าทรงปลดบาปให้เราตามสัญญาและเราสามารถ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”14 อิทธิพลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ปรับปรุง เพิ่มพลัง สอน และนำทางเรา

ถ้าในขณะระลึกถึงพระองค์ทุกวันสะบาโต เราหันใจไปหาพระผู้ช่วยให้รอดผ่านป้ายบอกทางสำคัญทั้งสองป้ายนี้ ความพยายามของเราย่อมคู่ควรกับพระเจ้าและพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ เราได้รับสัญญาว่า เมื่อเราถือปฏิบัติวันสะบาโต ความบริบูรณ์ของแผ่นดินโลกจะเป็นของเรา15

เส้นทางกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์นำไปสู่พระนิเวศน์ของพระเจ้า ที่นั่นเราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดเพื่อตัวเราและผู้วายชนม์ที่เรารัก ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์สอนว่า “ศาสนพิธีและพันธสัญญากลายเป็นบัตรผ่านเข้าไปในที่ประทับ [ของพระผู้เป็นเจ้า]”16 ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราแต่ละคนจะมีค่าควรอยู่เสมอและใช้ใบรับรองพระวิหารรับใช้เป็นประจำ

เอาชนะความเป็นมนุษย์ปุถุชน

หลักธรรมข้อสามคือ เราต้องต้านแนวโน้มของมนุษย์ปุถุชนที่จะผัดวันประกันพรุ่ง ผัดผ่อน หรือยอมแพ้17

ขณะที่เราก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญา เราจะทำผิดพลาด บางคนผิดพลาดหลายครั้ง พวกเราบางคนมีปัญหากับพฤติกรรมหรือการเสพติดที่เรารู้สึกเหลือวิสัยจะเอาชนะ แต่ศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เป็นหลักธรรมแห่งการกระทำและพลังอำนาจ18 ถ้าเราเต็มใจกระทำ เราจะได้รับพรให้มีพลังกลับใจและมีพลังเปลี่ยนแปลง

เราล้มเหลวก็ต่อเมื่อเราไม่ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา เราจะไม่ล้มเหลวและจะล้มเหลวไม่ได้ถ้าเราเทียมแอกกับพระผู้ช่วยให้รอดอย่างซื่อสัตย์—พระองค์ผู้ไม่มีวันล้มเหลวและจะไม่ทรงทำให้เราล้มเหลว!

พรที่สัญญาไว้

ข้าพเจ้าสัญญาว่าทุกก้าวที่เปี่ยมด้วยศรัทธาจะคู่ควรแก่ความช่วยเหลือจากสวรรค์ การนำทางจะเกิดขึ้นเมื่อเราสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ พึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอดและทำตามพระองค์ และฟังพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พลังจะเกิดขึ้นเพราะการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระเยซูคริสต์19 การเยียวยาและการให้อภัยจะเกิดขึ้นเพราะพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า20 ปัญญาและความอดทนจะเกิดขึ้นเพราะเราวางใจในจังหวะเวลาของพระเจ้า ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเพราะเราทำตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้า ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระเจ้าทรงสร้างท่าน “เพื่อ [ท่าน] จะมีปีติ”21 ปีติที่ท่านจะรู้สึกเมื่อท่านกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของท่านอย่างมีค่าควรและก้าวเข้าสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของพระองค์

ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงความจริงเหล่านี้ พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นที่รักของท่านและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงรู้จักท่านและทรงรักท่าน พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่านด้วยความรักให้ท่านก้าวไปหาพระองค์ อย่ารอ จงก้าวเดี๋ยวนี้เลย ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน