Найз
Чуулганы дөрвөлжнүүд
2024 оны 3-р сар


“Чуулганы дөрвөлжнүүд,” Найз, 2024 оны 3-р сар, 12.

Зугаатай үйл ажиллагаа

Чуулганы дөрвөлжнүүд

Зураг
PDF түүх

Зураг чимэглэлийг Брайн Бийч

Дараа сард Ерөнхий чуулган болно! Чуулганаа сонсож байхдаа энэ үйл ажиллагааг хийгээрэй. Үг хэлэгчийн ярьсан сэдвийн дээр жижиг зүйлээр тэмдэг тавиарай. Нэг эгнээний дөрвөн сэдвийг тэмдэглэхийг хичээгээд, дараа нь бүх дөрвөлжнийг тэмдэглэх хүртлээ үргэлжлүүлээрэй!

 • баптисм

 • зарлиг

 • итгэл

 • гэр бүл

 • аз жаргал

 • чөлөөт орон зай

 • хайр

 • номлогч

 • залбирал

 • санваар

 • бошиглогчид

 • ариун ёслол

 • Амилалт

 • судрууд

 • үйлчлэл

 • ариун сүмүүд

Нэг эгнээний дөрвийг тэмдэглээд “Чуулган!” гэж хэлээрэй.

Хэвлэх