Scriptures
Moisès 2


Capítol 2

(Del juny a l’octubre de l’any 1830)

Déu crea els cels i la terra—Totes les formes de vida són creades—Déu fa l’home i li dóna domini sobre tota la resta.

1 I s’esdevingué que el Senyor parlà a Moisès, tot i dient: Vet aquí, et revelo concernint a aquest cel i a aquesta terra; escriu les paraules que et dic. Sóc el Principi i la Fi, el Déu Totpoderós; pel meu Unigènit vaig crear aquestes coses; sí, en el començament vaig crear el cel i la terra sobre la qual tu et trobes.

2 I la terra era sense forma i buida; i vaig fer que les tenebres vinguessin per sobre la faç de l’abisme; i el meu Esperit es movia sobre la faç de les aigües, perquè jo sóc Déu.

3 I jo, Déu, vaig dir: Que hi hagi llum, i hi hagué llum.

4 I jo, Déu, vaig veure la llum, i que la llum era bona. I jo, Déu, vaig separar la llum de les tenebres.

5 I jo, Déu, vaig anomenar la llum Dia, i les tenebres Nit; i ho vaig fer per la paraula del meu poder, i fou fet tal com jo deia; i el vespre i el matí foren el dia primer.

6 I jo, Déu, vaig dir novament: Que hi hagi un firmament entremig de les aigües; i fou així, tal com jo deia. I vaig dir: Que se separin les aigües de les aigües; i fou fet així;

7 i jo, Déu, vaig fer el firmament i vaig separar les aigües, sí, les grans aigües de sota el firmament, de les aigües de dalt del firmament, i fou fet tal com jo vaig manar.

8 I jo, Déu, vaig anomenar el firmament Cel; i el vespre i el matí foren el dia segon.

9 I jo, Déu, vaig dir: Que s’apleguin en un sol indret les aigües de sota el cel, i fou així; i jo, Déu, vaig dir: Que aparegui la terra seca, i fou així.

10 I jo, Déu, vaig anomenar el sec, Terra, i el recolliment de les aigües vaig anomenar Mar; i jo, Déu, vaig veure que totes les coses que havia fet eren bones.

11 I jo, Déu, vaig dir: Que el sòl llevi pastura sobre la terra, l’herba que doni llavor, l’arbre fruiter que doni fruita segons la seva espècie, i l’arbre que doni fruit, amb la seva llavor a dins, sobre la terra; i fou fet tal com jo vaig dir.

12 I el sòl llevà pastura, cada herba que dóna llavor, segons la seva espècie, i l’arbre que dóna fruit, amb la seva llavor a dins, segons la seva espècie; i jo, Déu, vaig veure que totes les coses que havia fet eren bones;

13 I foren el vespre i el matí el dia tercer.

14 I jo, Déu, vaig dir: Que hi hagi llums al firmament del cel per a separar el dia i la nit, i que siguin per senyals, i per estacions, i dies i anys;

15 i que siguin per llum al firmament del cel perquè iŀluminin la terra; i fou així.

16 I jo, Déu, vaig fer dos grans llumeners, un de més gran que governés el dia, i un més petit perquè governés la nit; i el llumener de més gran fou el sol i el de més petit la lluna; i foren fets els estels també, segons la meva paraula.

17 I jo, Déu, els vaig posar al firmament del cel perquè iŀluminessin la terra,

18 i el sol per a governar el dia, i la lluna per a governar la nit, i per separar la llum de les tenebres; i jo, Déu, vaig veure que totes les coses que havia fet eren bones;

19 I el vespre i el matí foren el dia quart.

20 I jo, Déu, vaig dir: Que les aigües duguin amb abundància éssers vivents que es mouen, i les aus que puguin volar per damunt la terra en el firmament obert del cel.

21 I jo, Déu, vaig crear les grans balenes, i éssers vivents de tota mena que es mouen, que les aigües produiren en abundància, segons la seva espècie, i totes les menes d’au alada; i jo, Déu, vaig veure que totes les coses que havia creat eren bones.

22 I jo, Déu, les vaig beneir, dient: Sigueu fecundes i multipliqueu-vos, i ompliu les aigües del mar; i que es multipliquin les aus a la terra;

23 i el vespre i el matí foren el dia cinquè.

24 I jo, Déu, vaig dir: Que la terra doni éssers vivents de totes les menes, el bestiar, i tot allò que s’arrossega, i els animals de la terra segons les seves espècies; i fou així.

25 I jo, Déu, vaig fer els animals de la terra segons les seves espècies, i el bestiar, segons la seva espècie, i tot allò que s’arrossega sobre la terra, segons les seves espècies; i jo, Déu, vaig veure que totes aquestes coses eren bones.

26 I jo, Déu, vaig dir al meu Unigènit, el qual estava amb mi des del començament: Fem l’home a la nostra imatge, segons la nostra semblança; i fou fet així. I jo, Déu, vaig dir: Que tingui domini sobre els peixos de la mar, i les aus del cel, i el bestiar, i tota la terra, i sobre tot allò que s’arrossega per terra.

27 I jo, Déu, vaig crear l’home a la meva imatge, a semblança del meu Unigènit el vaig crear; tant home com dona els vaig crear.

28 I jo, Déu, els vaig beneir, i els vaig dir: Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i pobleu la terra i subjugueu-la; i tingueu domini sobre els peixos del mar, i les aus del cel, i sobre tot ésser vivent que es mogui per sobre la terra.

29 I jo, Déu, vaig dir a l’home: Guaita, jo t’he donat tota herba que dóna llavor que hi ha sobre tota la faç de la terra, i tot arbre que produeix fruit amb la llavor d’un arbre a dins; per a vosaltres us servirà d’aliment.

30 I a tot animal de la terra, i a tota au de l’aire, i tot allò que s’arrossega per terra, als quals he donat vida, els serà donada tota herba neta per a aliment; i fou així, tal com jo vaig dir.

31 I jo, Déu, vaig veure tot el que havia fet; i vet aquí, totes les coses que havia fet eren molt bones; i el vespre i el matí foren el dia sisè.