Scriptures
portada


La
Perla de
Gran Preu

Una selecció de les revelacions,
traduccions i narracions de
Josep Smith
Primer Profeta, Vident i Revelador de
L’església de Jesucrist
dels Sants dels Darrers Dies

Publicació de
L’església de Jesucrist
dels Sants dels Darrers Dies

Salt Lake City, Utah, 1997