Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 109


Bagian 109

Doa yang dipersembahkan pada pendedikasian bait suci di Kirtland, Ohio, 27 Maret 1836. Menurut pernyataan tertulis Nabi, doa ini diberikan kepadanya melalui wahyu.

1–5, Bait Suci Kirtland dibangun sebagai sebuah tempat bagi Putra Manusia untuk berkunjung; 6–21, Itu mesti menjadi sebuah rumah untuk doa, puasa, iman, pembelajaran, kemuliaan, dan ketertiban, dan sebuah rumah Allah; 22–33, Semoga yang tidak bertobat yang menentang umat Tuhan dibingungkan; 34–42, Semoga para Orang Suci pergi dengan kuasa untuk mengumpulkan yang saleh ke Sion; 43–53, Semoga para Orang Suci dibebaskan dari apa yang menakutkan yang akan dicurahkan ke atas yang jahat pada zaman terakhir; 54–58, Semoga bangsa dan khalayak serta gereja dipersiapkan bagi Injil; 59–67, Semoga orang-orang Yahudi, orang-orang Laman, dan seluruh Israel ditebus; 68–80, Semoga para Orang Suci dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan dan memperoleh keselamatan kekal.

1 aTerima Kasih pada nama-Mu, ya Tuhan Allah Israel, yang menaati bperjanjian dan memperlihatkan belas kasihan kepada para hamba-Mu yang berjalan dengan lurus di hadapan-Mu, dengan segenap hati mereka—

2 Engkau yang telah memerintahkan para hamba-Mu untuk amembangun sebuah rumah demi nama-Mu di tempat ini [Kirtland].

3 Dan sekarang Engkau melihat, ya Tuhan, bahwa para hamba-Mu telah melakukan menurut perintah-Mu.

4 Dan sekarang, kami memohon kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Putra dari dada-Mu, yang hanya dalam nama-Nya keselamatan dapat dilaksanakan kepada anak-anak manusia, kami memohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menerima arumah ini, bhasil karya tangan kami, para hamba-Mu, yang Engkau perintahkan untuk kami bangun.

5 Karena Engkau tahu bahwa kami telah melakukan pekerjaan ini melalui kesukaran yang hebat; dan dari kemiskinan kami, kami telah berikan harta kekayaan kami untuk membangun sebuah arumah bagi nama-Mu, agar Putra Manusia boleh memiliki sebuah tempat untuk menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya.

6 Dan seperti yang telah Engkau firmankan dalam sebuah awahyu, yang diberikan kepada kami, menyebut kami teman-Mu, memfirmankan—Adakanlah sidang khusyukmu, seperti yang telah Aku perintahkan kepadamu;

7 Dan karena semua tidak memiliki iman, carilah kamu dengan tekun dan saling mengajarlah kata-kata kebijaksanaan; ya, carilah kamu dari buku-buku terbaik kata-kata kebijaksanaan, upayakanlah pembelajaran bahkan melalui penelaahan dan juga melalui iman;

8 Aturlah dirimu; persiapkanlah setiap hal yang dibutuhkan, dan tegakkanlah sebuah rumah, bahkan rumah doa, rumah puasa, rumah iman, rumah pembelajaran, rumah kemuliaan, rumah ketertiban, rumah Allah;

9 Agar masukmu boleh dalam nama Tuhan, agar keluarmu boleh dalam nama Tuhan, agar semua salammu boleh dalam nama Tuhan, dengan tangan terangkat kepada Yang Mahatinggi—

10 Dan sekarang, Bapa Yang Kudus, kami memohon kepada-Mu untuk membantu kami, umat-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dalam mengadakan sidang khusyuk kami, agar itu boleh dilakukan bagi kehormatan-Mu dan bagi persetujuan ilahi-Mu;

11 Dan dengan suatu cara agar kami boleh ditemukan layak, pada pandangan-Mu, untuk memperoleh penggenapan ajanji-janji yang telah Engkau buat kepada kami, umat-Mu, dalam wahyu-wahyu yang diberikan kepada kami;

12 Agar akemuliaan-Mu boleh berdiam di atas umat-Mu, dan di atas rumah-Mu ini, yang sekarang kami dedikasikan kepada-Mu, agar itu boleh dikuduskan dan dipersucikan untuk menjadi kudus, dan agar kehadiran-Mu yang kudus boleh secara berkelanjutan berada di dalam rumah ini;

13 Dan agar semua orang yang akan masuk ke ambang pintu rumah Tuhan boleh merasakan kuasa-Mu, dan merasa didesak untuk mengakui bahwa Engkau telah menguduskannya, dan bahwa itu adalah rumah-Mu, sebuah tempat kekudusan-Mu.

14 Dan Engkau kabulkanlah, Bapa Yang Kudus, agar mereka semua yang akan menyembah di dalam rumah ini boleh diajarkan kata-kata kebijaksanaan dari buku-buku terbaik, dan agar mereka boleh mengupayakan pembelajaran bahkan melalui penelaahan, dan juga melalui iman, seperti yang telah Engkau firmankan;

15 Dan agar mereka boleh tumbuh di dalam Engkau, dan menerima kegenapan Roh Kudus, dan diatur menurut hukum-hukum-Mu, dan dipersiapkan untuk mendapatkan setiap hal yang dibutuhkan;

16 Dan agar rumah ini boleh menjadi sebuah rumah doa, rumah puasa, rumah iman, rumah kemuliaan dan Allah, bahkan rumah-Mu;

17 Agar semua masuknya umat-Mu, ke dalam rumah ini, bolehlah dalam nama Tuhan;

18 Agar semua keluarnya mereka dari rumah ini bolehlah dalam nama Tuhan;

19 Dan agar semua salam mereka bolehlah dalam nama Tuhan, dengan tangan kudus, terangkat kepada Yang Mahatinggi;

20 Dan agar tidak ada asesuatu yang tidak bersih akan diizinkan untuk datang ke dalam rumah-Mu untuk mencemarinya;

21 Dan ketika umat-Mu melanggar, siapa pun dari mereka, mereka bolehlah selekasnya bertobat dan kembali kepada-Mu, dan berkenan dalam pandangan-Mu, dan dipulihkan kepada berkat-berkat yang telah Engkau tetapkan untuk dicurahkan ke atas mereka yang akan akhidmat terhadap-Mu di dalam rumah-Mu.

22 Dan kami memohon kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, agar para hamba-Mu boleh pergi dari rumah ini dipersenjatai dengan kuasa-Mu, dan agar nama-Mu boleh berada di atas diri mereka, dan kemuliaan-Mu ada di sekitar mereka, dan para amalaikat-Mu memiliki tanggung jawab atas diri mereka;

23 Dan dari tempat ini mereka bolehlah menyampaikan kabar yang amat besar dan mulia, dalam kebenaran, ke aujung-ujung bumi, agar mereka boleh mengetahui bahwa inilah pekerjaan-Mu, dan bahwa Engkau telah mengulurkan tangan-Mu, untuk menggenapi apa yang telah Engkau firmankan melalui mulut para nabi, mengenai zaman terakhir.

24 Kami memohon kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, untuk menegakkan umat yang akan menyembah, dan dengan hormat memegang sebuah nama dan kedudukan di dalam rumah-Mu ini, sampai segala angkatan dan bagi kekekalan;

25 Agar tidak ada senjata yang adibentuk melawan mereka akan berjaya; agar dia yang menggali sebuah blubang galian bagi mereka akan jatuh ke dalam yang sama itu sendiri;

26 Agar tidak ada komplotan kejahatan akan memiliki kuasa untuk bangkit dan aberjaya atas umat-Mu kepada siapa bnama-Mu akan ditaruh di dalam rumah ini;

27 Dan jika khalayak mana pun akan bangkit melawan umat ini, agar amarah-Mu tersulut terhadap mereka;

28 Dan jika mereka akan menghantam umat ini Engkau akan menghantam mereka; Engkau akan berperang bagi umat-Mu seperti yang Engkau lakukan pada hari pertempuran, agar mereka boleh dibebaskan dari tangan semua musuh mereka.

29 Kami memohon kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, untuk mempermalukan, dan mencengangkan, dan untuk membawa pada rasa malu dan kekacauan, mereka semua yang telah menyebarkan laporan dusta di luar daerah, ke seluruh dunia, menentang hamba atau para hamba-Mu, jika mereka tidak mau bertobat, ketika Injil abadi akan dipermaklumkan dalam telinga mereka;

30 Dan agar segala pekerjaan mereka boleh dijadikan tak berarti apa pun, dan disapu bersih oleh ahujan es, dan oleh penghakiman yang akan Engkau kirimkan ke atas diri mereka dalam amarah-Mu, agar bolehlah ada suatu akhir terhadap bdusta dan fitnah menentang umat-Mu.

31 Karena Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa para hamba-Mu telah tak berdosa di hadapan-Mu dalam memberikan kesaksian tentang nama-Mu, yang karenanya mereka telah menderita hal-hal ini.

32 Oleh karena itu kami memohon di hadapan-Mu untuk pembebasan penuh dan tuntas dari bawah akuk ini;

33 Patahkanlah itu, ya Tuhan; patahkanlah dari leher para hamba-Mu, dengan kuasa-Mu, agar kami boleh bangkit di tengah angkatan ini dan melakukan pekerjaan-Mu.

34 Ya Yehova, berbelaskasihanlah terhadap umat ini, dan karena semua orang aberdosa, ampunilah pelanggaran umat-Mu, dan biarlah itu dihapus selamanya.

35 Biarlah apengurapan para pelayan rohani-Mu dimeteraikan ke atas diri mereka dengan kuasa dari tempat yang tinggi.

36 Biarlah itu digenapi ke atas diri mereka, seperti ke atas mereka pada hari Pentakosta; biarlah akarunia bahasa dicurahkan ke atas umat-Mu, bahkan lidah-lidah bterbelah bagaikan dari api, dan penafsiran darinya.

37 Dan biarlah rumah-Mu dipenuhi, bagaikan dengan angin dahsyat yang menderu, dengan akemuliaan-Mu.

38 Taruhlah ke atas para hamba-Mu akesaksian dari perjanjian ini, agar ketika mereka keluar dan mempermaklumkan firman-Mu mereka boleh bmemeteraikan hukum, dan mempersiapkan hati para orang suci-Mu untuk segala penghakiman itu yang hampir Engkau kirimkan, dalam kemurkaan-Mu, ke atas penghuni cbumi, karena pelanggaran mereka, agar umat-Mu boleh tidak melemah pada hari kesusahan.

39 Dan kota apa pun para hamba-Mu akan masuki, dan orang-orang dari kota itu menerima kesaksian mereka, biarlah kedamaian-Mu dan keselamatan-Mu ada di atas kota itu; agar mereka boleh mengumpulkan dari kota itu yang saleh, agar mereka boleh tampil ke aSion, atau ke pasak-pasaknya, tempat-tempat yang ditetapkan oleh-Mu, dengan nyanyian sukacita abadi;

40 Dan sampai ini dirampungkan, janganlah biarkan penghakiman-Mu jatuh ke atas kota itu.

41 Dan kota apa pun para hamba-Mu akan masuki, dan orang-orang di kota itu tidak menerima kesaksian para hamba-Mu, dan para hamba-Mu memperingatkan mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari angkatan yang nahas ini, biarlah terjadi ke atas kota itu menurut apa yang telah Engkau firmankan melalui mulut para nabi-Mu.

42 Tetapi bebaskanlah Engkau, ya Yehova, kami memohon kepada-Mu, para hamba-Mu dari tangan mereka, dan bersihkanlah mereka dari darah mereka.

43 Ya Tuhan, kami tidak senang dengan kehancuran sesama kami; ajiwa mereka berharga di hadapan-Mu;

44 Tetapi firman-Mu mesti digenapi. Tolonglah para hamba-Mu untuk mengatakan, dengan akasih karunia-Mu membantu mereka; Kehendak-Mu jadilah, ya Tuhan, dan bukan kehendak kami.

45 Kami tahu bahwa Engkau telah memfirmankan melalui mulut para nabi-Mu apa yang menakutkan mengenai yang jahat, pada azaman terakhir—bahwa Engkau akan mencurahkan penghakiman-Mu, tanpa batas;

46 Oleh karena itu, ya Tuhan, bebaskanlah umat-Mu dari malapetaka orang jahat; mungkinkanlah para hamba-Mu untuk memeteraikan hukum ini, dan mengikat kesaksian ini, agar mereka boleh dipersiapkan terhadap hari pembakaran.

47 Kami memohon kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, untuk mengingat mereka yang telah dihalau oleh penghuni Jackson County, Missouri, dari tanah-tanah warisan mereka, dan patahkanlah, ya Tuhan, kuk kesengsaraan ini yang telah ditaruh ke atas diri mereka.

48 Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa mereka telah teramat ditindas dan disengsarakan oleh orang-orang jahat; dan hati kami ameluap dengan dukacita karena beban mereka yang memilukan.

49 Ya Tuhan, aberapa lamakah akan Engkau biarkan umat ini untuk menanggung kesengsaraan ini, dan seruan dari orang-orang mereka yang tak berdosa untuk naik dalam telinga-Mu, dan bdarah mereka naik sebagai kesaksian di hadapan-Mu, dan tidak membuat suatu peragaan akan kesaksian-Mu demi kepentingan mereka?

50 aBerbelaskasihanlah, ya Tuhan, terhadap gerombolan perusuh yang jahat, yang telah menghalau umat-Mu, agar mereka boleh berhenti menjarah, agar mereka boleh bertobat dari dosa-dosa mereka jika pertobatan bisa ditemukan;

51 Tetapi jika mereka tidak mau, singkapkanlah lengan-Mu, ya Tuhan, dan atebuslah apa yang Engkau tetapkan sebuah Sion bagi umat-Mu.

52 Dan jika tidak dapat dengan cara lain, agar perkara umat-Mu boleh tidak gagal di hadapan-Mu semoga amarah-Mu tersulut, dan keberangan-Mu jatuh ke atas diri mereka, agar mereka boleh dilenyapkan, baik akar maupun cabang, dari kolong langit;

53 Tetapi sejauh mereka mau bertobat, Engkau ramahlah dan penuh belaskasihanlah, dan akan memalingkan kemurkaan-Mu ketika Engkau memandang muka Yang Engkau Urapi.

54 Berbelaskasihanlah, ya Tuhan, terhadap seluruh bangsa di bumi; berbelaskasihanlah terhadap para penguasa negara kami; semoga asas-asas itu, yang sedemikian dengan hormat dan dengan mulia dipertahankan, yaitu, aUndang-Undang Dasar negara kami, oleh leluhur kami, ditegakkan selamanya.

55 Ingatlah para raja, para pangeran, yang mulia, dan yang agung di bumi, dan semua orang, dan gereja-gereja, semua yang miskin, yang membutuhkan, dan yang sengsara di bumi;

56 Agar hati mereka boleh dilunakkan ketika para hamba-Mu akan keluar dari rumah-Mu, ya Yehova, untuk memberikan kesaksian tentang nama-Mu; agar prasangka mereka boleh sirna di hadapan akebenaran, dan umat-Mu boleh berkenan dalam pandangan semuanya;

57 Agar segenap ujung bumi boleh mengetahui bahwa kami, para hamba-Mu, telah amendengar suara-Mu, dan bahwa Engkau telah mengutus kami;

58 Agar dari antara semua ini, para hamba-Mu, para putra Yakub, boleh mengumpulkan yang saleh untuk membangun sebuah kota yang kudus demi nama-Mu, seperti yang telah Engkau perintahkan kepada mereka.

59 Kami memohon kepada-Mu untuk menetapkan bagi Sion apasak-pasak lain selain yang satu ini yang telah Engkau tetapkan, agar bpengumpulan umat-Mu boleh bergulir terus dengan kuasa dan keagungan yang hebat, agar pekerjaan-Mu boleh cdipersingkat dalam kebenaran.

60 Sekarang perkataan ini, ya Tuhan, kami telah bicarakan di hadapan-Mu, mengenai wahyu dan perintah yang telah Engkau berikan kepada kami, yang diidentifikasi sebagai aorang-orang bukan Israel.

61 Tetapi Engkau tahu bahwa Engkau memiliki kasih yang besar bagi anak-anak Yakub, yang telah dicerai-beraikan di atas gunung-gunung untuk waktu yang lama, pada suatu hari yang berawan dan gelap.

62 Kami oleh karena itu memohon kepada-Mu untuk berbelaskasihan terhadap anak-anak Yakub, agar aYerusalem, dari jam ini, boleh mulai ditebus.

63 Dan kuk penawanan boleh mulai dipatahkan dari bani aDaud;

64 Dan anak-anak aYehuda boleh mulai kembali ke btanah-tanah yang Engkau berikan kepada Abraham, bapa mereka.

65 Dan menyebabkan agar asisa bani Yakub, yang telah dikutuk dan dihantam karena pelanggaran mereka, bdiinsafkan dari kondisi mereka yang liar dan jalang pada kegenapan Injil abadi;

66 Agar mereka boleh meletakkan senjata pertumpahan darah mereka, dan menghentikan pemberontakan mereka.

67 Dan semoga seluruh sisa bani aIsrael yang tercerai-berai, yang telah dihalau ke ujung-ujung bumi, sampai pada suatu pengetahuan tentang kebenaran, percaya kepada Mesias, dan ditebus dari penindasan, dan bersukacita di hadapan-Mu.

68 Ya Tuhan, ingatlah hamba-Mu, Joseph Smith, Jun., dan segala kesengsaraan dan penganiayaannya—betapa dia telah amembuat perjanjian dengan bYehova, dan berikrar kepada-Mu, ya Allah Perkasa bagi Yakub—dan perintah-perintah yang telah Engkau berikan kepadanya, dan bahwa dia telah dengan tulus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu.

69 Berbelaskasihanlah, ya Tuhan, terhadap istri dan anak-anaknya, agar mereka boleh dipermuliakan di hadirat-Mu, dan dipelihara oleh tangan pengasuhan-Mu.

70 Berbelaskasihanlah terhadap semua akerabat langsung mereka, agar prasangka mereka boleh disudahi dan disapu bersih bagaikan dengan air bah; agar mereka boleh insaf dan ditebus bersama Israel, dan mengetahui bahwa Engkau adalah Allah.

71 Ingatlah, ya Tuhan, para presiden, bahkan semua presiden gereja-Mu, agar tangan kanan-Mu boleh mempermuliakan mereka, bersama seluruh keluarga mereka, dan kerabat langsung mereka, agar nama mereka boleh diabadikan dan disimpan sebagai ingatan abadi dari angkatan ke angkatan.

72 Ingatlah seluruh gereja-Mu, ya Tuhan, bersama seluruh keluarga mereka, dan seluruh kerabat langsung mereka, bersama semua orang mereka yang sakit dan sengsara, bersama semua orang yang miskin dan lembut hati di bumi; agar akerajaan, yang telah Engkau dirikan tanpa perbuatan tangan, boleh menjadi sebuah gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi;

73 Agar gereja-Mu boleh tampil dari padang belantara kegelapan, dan bersinar cemerlang bagaikan abulan, jernih bagaikan matahari, dan menakutkan bagaikan pasukan dengan bendera;

74 Dan dihiasi bagaikan seorang mempelai perempuan untuk hari itu ketika Engkau akan menyibakkan surga, dan menyebabkan gunung-gunung amengalir turun pada kehadiran-Mu, dan blembah-lembah ditinggikan, tempat-tempat kasar dijadikan mulus; agar kemuliaan-Mu boleh memenuhi bumi;

75 Agar ketika sangkakala akan berbunyi bagi yang mati, kami akan adiangkat ke dalam awan untuk menemui-Mu, agar kami boleh senantiasa bersama Tuhan;

76 Agar pakaian kami boleh menjadi murni, agar kami boleh mengenakan ajubah kebenaran, dengan palem di tangan kami, dan bmahkota kemuliaan di atas kepala kami, dan menuai csukacita kekal untuk segala dpenderitaan kami.

77 Ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa, dengarlah kami dalam permohonan kami ini, dan jawablah kami dari surga, hunian-Mu yang kudus, di mana Engkau duduk bertakhta, dengan akemuliaan, kehormatan, kuasa, keagungan, daya, kekuasaan, kebenaran, keadilan, penghakiman, belas kasihan, dan suatu ketakterbatasan kegenapan, dari keabadian ke keabadian.

78 Ya dengarlah, ya dengarlah, ya dengarlah kami, ya Tuhan! Dan jawablah permohonan ini, dan terimalah pendedikasian rumah ini bagi-Mu, pekerjaan tangan kami, yang kami telah bangun demi nama-Mu;

79 Dan juga gereja ini, untuk menaruh ke atasnya nama-Mu. Dan tolonglah kami melalui kuasa Roh-Mu, agar kami boleh membaurkan suara kami dengan aserafim yang cemerlang, yang bersinar itu di sekitar takhta-Mu, dengan sambutan pujian, menyanyikan Hosana kepada Allah dan bAnak Domba!

80 Dan biarlah ini, yang Engkau urapi, adikenakan keselamatan, dan para orang suci-Mu bersorak dengan nyaring karena sukacita. Amin, dan Amin.