წმინდა წერილი
თემატური სარჩევი მორმონის წიგნში


თემატური სარჩევი მორმონის წიგნში

მორმონის წიგნი, უპირველეს ყოვლისა, მოწმობს იესო ქრისტეს ღვთაებრიობაზე და მოიცავს იესო ქრისტეს სახარების მოძღვრებას. მოყვანილი თემები და მითითებები იძლევა წარმოდგენას მორმონის წიგნში აღწერილ ხალხზე, ადგილმდებარეობებზე, მოძღვრებებსა და მოვლენებზე.

იესო ქრისტე

ადამიანები

მოძღვრებები

მოვლენები და ადგილები

ამობეჭდვა