Pyhät kirjoitukset
Moosia 16


Luku 16

Jumala lunastaa ihmiset näiden kadotetusta ja langenneesta tilasta. Ne, jotka ovat lihallisia, ovat edelleen ikään kuin lunastusta ei olisikaan. Kristus toteuttaa ylösnousemuksen loputtomaan elämään tai loputtomaan tuomioon. Noin 148 eKr.

1 Ja nyt, tapahtui, että kun Abinadi oli puhunut nämä sanat, hän ojensi kätensä ja sanoi: Tulee aika, jolloin kaikki näkevät Herran pelastuksen; jolloin jokainen kansakunta, suku, kieli ja kansa näkee omin silmin ja tunnustaa Jumalan edessä, että hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia.

2 Ja silloin jumalattomat karkotetaan, ja heillä on syytä valittaa ja itkeä ja vaikeroida ja kiristellä hampaitaan; ja tämä siksi, etteivät he tahtoneet kuulla Herran ääntä; sen tähden Herra ei lunasta heitä.

3 Sillä he ovat lihallisia ja perkeleellisiä, ja Perkeleellä on valta heihin, niin, nimittäin sillä vanhalla käärmeellä, joka petti meidän ensimmäiset vanhempamme, mikä oli syynä heidän lankeemukseensa; mikä oli syynä siihen, että koko ihmissuku tuli lihalliseksi, aistilliseksi, perkeleelliseksi, erottaen pahan hyvästä ja alistuen Perkeleen valtaan.

4 Niin koko ihmissuku joutui kadotetuksi; ja katso, se olisi ollut loputtomasti kadotettu, ellei Jumala olisi lunastanut kansaansa sen kadotetusta ja langenneesta tilasta.

5 Mutta muistakaa, että se, joka edelleenkin pysyy omassa lihallisessa luonnossaan ja jatkaa synnin ja Jumalan vastaisen kapinoinnin teillä, jää langenneeseen tilaansa, ja Perkeleellä on kaikki valta häneen. Sen tähden hän on, ikään kuin mitään lunastusta ei olisi suoritettu, sillä hän on Jumalan vihollinen; ja myös Perkele on Jumalan vihollinen.

6 Ja nyt, ellei Kristus olisi tullut maailmaan – puhuakseni tulevista asioista, ikään kuin ne olisivat jo tulleet – ei olisi voinut olla mitään lunastusta.

7 Ja ellei Kristus olisi noussut kuolleista ja olisi katkaissut kuoleman siteitä, niin ettei hauta saisi voittoa eikä kuolemalla olisi pistintä, ei olisi voinut olla mitään ylösnousemusta.

8 Mutta ylösnousemus on olemassa; sen tähden hauta ei saa voittoa, ja kuoleman pistin on nielty Kristuksessa.

9 Hän on maailman valo ja elämä, eli valo, joka on loputon, jota ei voida milloinkaan pimentää, niin, ja myös elämä, joka on loputon, niin ettei kuolemaa voi enää olla.

10 Vieläpä tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, ja tämä katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen, hänen tuomittavaksensa tekojensa mukaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja –

11 jos ne ovat hyviä, loputtoman elämän ja onnen ylösnousemukseen; ja jos ne ovat pahoja, loputtoman tuomion ylösnousemukseen, luovutettavaksi Perkeleelle, joka on alistanut heidät valtaansa, mikä on tuomio –

12 koska he ovat kulkeneet oman lihallisen tahtonsa ja halujensa mukaisesti eivätkä ole koskaan huutaneet avuksi Herraa armon käsivarsien ollessa ojennettuina heitä kohti; sillä armon käsivarret olivat ojennettuina heitä kohti, eivätkä he tahtoneet; heitä varoitettiin heidän pahoista teoistaan, eivätkä he silti tahtoneet luopua niistä, ja heitä käskettiin tekemään parannus, eivätkä he silti tahtoneet tehdä parannusta.

13 Ja nyt, eikö teidän pitäisi vapista ja tehdä parannus synneistänne ja muistaa, että vain Kristuksessa ja hänen kauttansa te voitte pelastua?

14 Sen tähden, jos te opetatte Mooseksen lakia, opettakaa myös, että se on tulevaisten kuvajainen –

15 opettakaa heille, että lunastus tulee Kristuksen, Herran, kautta, joka on todellinen iankaikkinen Isä. Aamen.