Pyhät kirjoitukset
Moosia 13


Luku 13

Jumalallinen voima suojelee Abinadia. Hän opettaa kymmenen käskyä. Pelastus ei tule yksin Mooseksen lain kautta. Jumala itse on suorittava sovituksen ja lunastava kansansa. Noin 148 eKr.

1 Ja nyt, kun kuningas oli kuullut nämä sanat, hän sanoi papeilleen: Pois tämä mies, ja surmatkaa hänet; sillä mitä tekemistä meillä on hänen kanssaan, sillä hän on järjiltään.

2 Ja he astuivat esiin ja yrittivät käydä häneen käsiksi, mutta hän piti puolensa heitä vastaan ja sanoi heille:

3 Älkää koskeko minuun, sillä Jumala lyö teitä, jos te käytte minuun käsiksi, sillä minä en ole esittänyt sitä sanomaa, jonka Herra lähetti minut esittämään, enkä ole sanonut teille sitä, mitä te apyysitte minua sanomaan; sen tähden Jumala ei salli, että minut hävitetään tällä hetkellä.

4 Vaan minun on täytettävä ne käskyt, jotka Jumala on minulle antanut; ja koska minä olen sanonut teille totuuden, te olette minulle vihoissanne. Ja vielä, koska minä olen puhunut Jumalan sanaa, te olette tuominneet minut, että minä olen järjiltäni.

5 Nyt tapahtui Abinadin puhuttua nämä sanat, että kuningas Nooan väki ei uskaltanut käydä häneen käsiksi, sillä Herran Henki oli hänen päällänsä; ja hänen kasvonsa aloistivat suurta kirkkautta, niin kuin Mooseksen Siinain vuorella, hänen puhuessaan Herran kanssa.

6 Ja hän puhui Jumalan avoimalla ja valtuudella, ja hän jatkoi sanojaan sanoen:

7 Te näette, ettei teillä ole valtaa surmata minua; sen tähden minä päätän sanomani. Niin, ja minä huomaan, että se aviiltää teidän sydäntänne, koska minä sanon teille totuuden teidän pahoista teoistanne.

8 Niin, ja minun sanani täyttävät teidät ihmetyksellä ja hämmästyksellä ja vihalla.

9 Mutta minä päätän sanomani, eikä sitten ole väliä, minne minä menen, jos pelastun.

10 Mutta tämän verran minä teille sanon, että se, mitä te teette minulle tämän jälkeen, on ikään kuin amalli ja kuvajainen siitä, mitä on tuleva.

11 Ja nyt minä luen teille loppuosan Jumalan akäskyistä, sillä minä huomaan, että ne eivät ole kirjoitettuina teidän sydämessänne; minä huomaan, että te olette tavoitelleet ja opettaneet pahuutta suurimman osan elämästänne.

12 Ja nyt, tehän muistatte, että minä sanoin teille: Älä tee itsellesi mitään patsasta äläkä mitään kuvaa niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa tai jotka ovat alhaalla maassa tai jotka ovat vedessä maan alla.

13 Ja vielä: Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka vihaavat minua;

14 mutta minä osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

15 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei pidä syyttömänä sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.

16 Muista alepopäivä pyhittääksesi sen.

17 Kuutena päivänä tee työtä ja tee kaikki työsi,

18 mutta seitsemäntenä päivänä, Herran, sinun Jumalasi, sapattina, et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä muukalaisesi, joka on porttiesi sisäpuolella;

19 sillä akuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on; sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

20 aKunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

21 Älä atapa.

22 Älä tee aaviorikosta. Älä bvarasta.

23 Älä todista avalheellisesti lähimmäistäsi vastaan.

24 Älä ahimoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen orjaansa äläkä orjatartaan, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi.

25 Ja tapahtui, että kun Abinadi oli päättänyt nämä sanansa, hän sanoi heille: Oletteko te opettaneet tälle kansalle, että sen tulee tehdä tarkoin kaikki tämä pitääkseen nämä käskyt?

26 Minä sanon teille: Ette; sillä jos te olisitte, Herra ei olisi käskenyt minun tulla profetoimaan pahaa tästä kansasta.

27 Ja nyt te olette sanoneet, että pelastus tulee Mooseksen lain kautta. Minä sanon teille, että on välttämätöntä, että te noudatatte aMooseksen lakia toistaiseksi, mutta minä sanon teille, että tulee aika, jolloin bei enää ole välttämätöntä noudattaa Mooseksen lakia.

28 Ja edelleen minä sanon teille, että apelastus ei tule yksin blaista; ja ellei olisi csovitusta, jonka Jumala itse on suorittava kansansa syntien ja pahojen tekojen tähden, että heidän olisi väistämättä hukuttava Mooseksen laista huolimatta.

29 Ja nyt minä sanon teille, että oli välttämätöntä, että Israelin lapsille annettiin laki, niin, nimittäin hyvin aankara laki, sillä he olivat uppiniskainen kansa, bnopeita tekemään pahaa ja hitaita muistamaan Herraa Jumalaansa;

30 sen tähden heille annettiin alaki, niin, menojen ja btoimitusten laki, jota heidän tuli tiukasti cnoudattaa päivästä päivään, jotta he muistaisivat Jumalan ja velvollisuutensa häntä kohtaan.

31 Mutta katso, minä sanon teille, että kaikki nämä olivat avertauskuvia siitä, mikä on tuleva.

32 Ja nyt, ymmärsivätkö he lain? Minä sanon teille: Eivät, kaikki eivät ymmärtäneet lakia, ja tämä heidän sydämensä paatumuksen tähden; sillä he eivät ymmärtäneet, ettei kukaan voisi pelastua, paitsi Jumalan alunastuksen kautta.

33 Sillä katso, eikö Mooses profetoinut heille Messiaan tulemisesta ja että Jumala lunastaisi kansansa? Niin, ja tosiaankin akaikki profeetat, jotka ovat profetoineet maailman alusta asti – eivätkö he ole puhuneet enemmän tai vähemmän näistä asioista?

34 Eivätkö he ole sanoneet, että aJumala itse tulisi alas ihmislasten keskuuteen ja ottaisi itselleen ihmisen muodon ja kulkisi väkevän voimallisena maan päällä?

35 Niin, ja eivätkö he ole myös sanoneet, että hän toteuttaisi kuolleiden aylösnousemuksen ja että häntä itseään sorrettaisiin ja ahdistettaisiin?