Pyhät kirjoitukset
Moosia 6


Luku 6

Kuningas Benjamin kirjoittaa muistiin ihmisten nimet ja nimittää pappeja opettamaan heitä. Moosia hallitsee vanhurskaana kuninkaana. Noin 124–121 eKr.

1 Ja nyt, lakattuaan puhumasta kansalle kuningas Benjamin näki hyväksi amerkitä muistiin kaikkien niiden nimet, jotka olivat tehneet Jumalan kanssa liiton, että he pitävät hänen käskynsä.

2 Ja tapahtui, ettei ollut yhtäkään sielua, paitsi pienet lapset, joka ei olisi tehnyt liittoa ja ottanut päällensä Kristuksen nimeä.

3 Ja vielä, tapahtui, että kun kuningas Benjamin oli saanut kaiken tämän päätökseen ja oli vihkinyt poikansa aMoosian kansansa hallitsijaksi ja kuninkaaksi ja antanut hänelle kaikki valtakuntaa koskevat ohjeet sekä bnimittänyt pappeja copettamaan ihmisiä, jotta he siten kuulisivat ja tuntisivat Jumalan käskyt, ja herättämään heidät muistamaan dvalan, jonka he olivat tehneet, hän lähetti väkijoukon pois, ja he palasivat kukin perheineen omaan kotiinsa.

4 Ja aMoosia alkoi hallita isänsä jälkeen. Ja hän alkoi hallita kolmannellakymmenennellä ikävuodellaan, eli kaikkiaan noin neljänsadanseitsemänkymmenenkuuden vuoden kuluttua bajasta, jolloin Lehi lähti Jerusalemista.

5 Ja kuningas Benjamin eli kolme vuotta, ja hän kuoli.

6 Ja tapahtui, että kuningas Moosia vaelsi Herran teitä ja noudatti hänen tuomioitaan ja säädöksiään ja piti hänen käskynsä kaikessa, mitä hän käskikin hänen tehdä.

7 Ja kuningas Moosia käski kansansa viljellä maata. Ja hän itsekin viljeli maata, jottei hän siten atulisi taakaksi kansalleen, jotta hän tekisi sen mukaisesti, mitä hänen isänsä oli kaikessa tehnyt. Eikä koko hänen kansansa keskuudessa ollut kiistaa kolmeen vuoteen.