Almas 41
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

41. nodaļa

Augšāmcelšanās reizē cilvēki uzceļas bezgalīgas laimes vai bezgalīgu bēdu stāvoklī. Bezdievība nekad nav bijusi laime. Miesas cilvēki pasaulē ir bez Dieva. Katrs cilvēks Atjaunošanā saņem atkal tās pazīmes un īpašības, kas ir iegūtas mirstīgajā dzīvē. Apmēram 74. g. pr. Kr.

1 Un tagad, mans dēls, man ir kas sakāms par atjaunošanu, par kuru ir runāts; jo lūk, daži ir asagrozījuši Rakstus un ir tālu bnomaldījušies tā dēļ. Un es manu, ka tavs prāts ir noraizējies arī par šo lietu. Bet lūk, es tev to izskaidrošu.

2 Es saku tev, mans dēls, ka pestīšanas iecere ir nepieciešama Dieva taisnībai, jo ir nepieciešams, lai visas lietas tiktu atjaunotas to pareizā kārtībā. Lūk, tas ir nepieciešams un taisnīgi, saskaņā ar Kristus spēku un augšāmcelšanos, ka cilvēka dvēsele tiks atjaunota tā ķermenī un ka katra ķermeņa adaļa tiks pie tā atjaunota.

3 Un ir nepieciešams Dieva ataisnībai, lai cilvēki tiktu btiesāti atbilstoši viņu cdarbiem; un, ja viņu darbi bija labi šinī dzīvē, un viņu sirds vēlmes bija labas, tad arī pēdējā dienā viņi tiks datjaunoti tam, kas ir labs.

4 Un, ja viņu darbi ir ļauni, viņi tiks aatjaunoti ļaunam. Tādēļ visas lietas tiks atjaunotas to pareizajā kārtībā, katra lieta savā dabīgajā veidolā—bmirstība uzcelsies nemirstībā, ciznīcība neiznīcībā—uzcelsies dbezgalīgā laimē iemantot Dieva valstību, vai bezgalīgās bēdās iemantot velna valstību, vienu no vienas puses, otru no otras—

5 viens tiek augšāmcelts laimei, atbilstoši savām vēlmēm pēc laimes, jeb labam, atbilstoši savām vēlmēm pēc labā; un otrs—ļaunam, atbilstoši savām vēlmēm pēc ļauna; jo, kā viņš ir vēlējies darīt ļaunu visas dienas garumā, tāpat sev par algu viņš saņems ļaunu, kad nakts nāks.

6 Un tā tas ir no otras puses. Ja viņš ir nožēlojis savus grēkus un vēlējies taisnīgumu līdz savu dienu galam, tāpat viņš tiks atalgots ar taisnīgumu.

7 aŠie ir tie, kas ir Tā Kunga pestīti; jā viņi ir tie, kas ir paņemti, kas ir atbrīvoti no bezgalīgās tumsības nakts, un tā viņi pastāv vai krīt; jo lūk, viņi paši ir bsev soģi, vai nu darot labu vai ļaunu.

8 Tad nu Dieva lēmumi ir anegrozāmi; tādēļ ceļš ir sagatavots, lai tas, kas grib, var pa to iet un tikt izglābts.

9 Un tad lūk, mans dēls, neuzdrošinies avēl kādu reizi apgrēcināties pret savu Dievu tajos mācības punktos, kuros tu līdz šim esi uzdrošinājies grēkot.

10 Nedomā, ka tā dēļ, kas ir ticis runāts par atjaunošanu, tu tiksi atjaunots no grēka laimē. Lūk, es saku tev, ka abezdievība nekad nav bijusi laime.

11 Un tad, mans dēls, visi cilvēki, kuri ir adabiskajā stāvoklī, jeb es gribētu teikt, bmiesīgajā stāvoklī, ir rūgtā žultī un nekrietnības saitēs; viņi pasaulē ir cbez Dieva, un viņi ir gājuši pretēji Dieva dabai; tādēļ viņi ir tādā stāvoklī, kas ir pretējs laimes būtībai.

12 Un tad lūk, vai vārda atjaunošana nozīme ir paņemt kādu lietu no tās dabiskā stāvokļa un ievietot to nedabiskajā stāvoklī jeb ievietot to tādā stāvoklī, kas ir pretējs tās būtībai?

13 Ak mans dēls, tā tas nav; bet vārda atjaunošana nozīme ir nest atkal atpakaļ ļaunu par ļaunu jeb miesīgu par miesīgu, jeb velnišķīgu par velnišķīgu—labu par to, kas ir labs; taisnīgu par to, kas ir taisnīgs; taisnu par to, kas ir taisns; žēlastību par to, kas ir žēlīgs.

14 Tādēļ, mans dēls, skaties, lai tu būtu žēlīgs pret saviem brāļiem; rīkojies ataisni, bspried taisnīgi un dari clabu nepārtraukti; un, ja tu darīsi to visu, tad tu saņemsi savu atalgojumu; jā, pret tevi atkal tiks atjaunota džēlastība; pret tevi atkal tiks atjaunota taisnība; pret tevi atkal tiks atjaunota taisnīga tiesa; un tu atkal tiksi atalgots ar labu.

15 Jo tas, ko tu izsūti, atgriezīsies atkal pie tevis un tiks atjaunots; tādēļ vārds atjaunošana pilnīgāk nosoda grēcinieku un it nemaz viņu neattaisno.