Almas 63
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

63. nodaļa

Šiblons un vēlāk Helamans pārņem svētos pierakstus. Daudzi nefijieši ceļo uz zemi ziemeļos. Hagots būvē kuģus, kuri burā rietumu jūrā. Moronihass sakauj lamaniešus kaujā. Apmēram 56.–52. g. pr. Kr.

1 Un notika trīsdesmit un sestā soģu valdīšanas gada sākumā pār Nefija tautu, ka aŠiblons pārņēma šīs bsvētās lietas, kuras Helamanam nodeva Alma.

2 Un viņš bija taisnīgs vīrs un viņš staigāja taisnīgi Dieva priekšā, un viņš centās nemitīgi darīt labu, turēt Tā Kunga, sava Dieva, pavēles; tāpat kā arī viņa brālis.

3 Un notika, ka arī Moronijs nomira. Un tā beidzās trīsdesmit un sestais soģu valdīšanas gads.

4 Un notika, ka trīsdesmit un septītajā soģu valdīšanas gadā bija liela grupa vīru, skaitā līdz pat pieci tūkstoši un četri simti vīru, ar savām sievām un saviem bērniem, devušies prom no Zarahemlas zemes uz zemi, kas bija auz ziemeļiem.

5 Un notika, ka Hagots, viņš, būdams ārkārtīgi zinātkārs cilvēks, tādēļ viņš devās un uzbūvēja sev ārkārtīgi lielu kuģi Pārpilnības zemes robežās pie Postažas zemes, un nolaida to ūdenī rietumu jūrā pie tā zemes ašauruma, kas veda uz zemi ziemeļos.

6 Un lūk, bija daudzi nefijieši, kas tajā iekāpa un burāja ar lieliem pārtikas krājumiem, un arī daudzas sievietes un bērni, un viņi uzņēma savu kursu uz ziemeļiem. Un tā beidzās trīsdesmit un septītais gads.

7 Un trīsdesmit un astotajā gadā šis vīrs uzbūvēja citu kuģi. Un pirmais kuģis arī atgriezās, un daudz vairāk ļaužu tajā iekāpa; un viņi arī paņēma daudz pārtikas krājumu un atkal devās ceļā uz zemi ziemeļos.

8 Un notika, ka par viņiem vairs nekad netika dzirdēts. Un mēs domājam, ka viņi noslīka jūras dziļumos. Un notika, ka vēl viens labs kuģis devās prom; un, kurp tas aizbrauca, mēs nezinām.

9 Un notika, ka šajā gadā daudzi cilvēki devās uz zemi aziemeļos. Un tā beidzās trīsdesmit un astotais gads.

10 Un notika, ka trīsdesmit un devītajā soģu valdīšanas gadā arī Šiblons nomira, un Koriantons bija devies uz zemi ziemeļos ar kuģi, lai aizvestu pārtiku tiem ļaudīm, kas bija devušies uz to zemi.

11 Tādēļ kļuva nepieciešams, lai Šiblons nodotu šīs svētās lietas pirms savas nāves aHelamana dēlam, kuru sauca Helamans un kurš tika saukts sava tēva vārdā.

12 Tad lūk, visi šie agravējumi, kas bija pie Helamana, tika rakstīti un izsūtīti pa visu zemi starp visiem cilvēku bērniem, izņemot tikai tās daļas, kuras pēc Almas pavēles bnedrīkstēja izplatīt.

13 Tomēr šīs lietas bija jātur svētas un ajānodod no vienas paaudzes otrai; tādēļ šajā gadā tās tika nodotas Helamanam, pirms Šiblona nāves.

14 Un notika arī šajā gadā, ka bija daži atkritēji, kas aizgāja pie lamaniešiem; un tie atkal tika uzkūdīti dusmās pret nefijiešiem.

15 Un arī šajā pašā gadā viņi nāca ar lielu karapulku kaujā pret aMoronihasa ļaudīm jeb pret Moronihasa karapulku, kurā viņi tika sasisti un atkal aizdzīti atpakaļ uz savām pašu zemēm, ciešot lielus zaudējumus.

16 Un tā beidzās trīsdesmit un devītais soģu valdīšanas gads pār Nefija tautu.

17 Un tā beidzas Almas un viņa dēla Helamana, un arī Šiblona, kurš bija viņa dēls, apraksts.