Sveta pisma
3 Nefi 30


Poglavlje 30

Poganima posljednjih dana je zapovjeđeno da se pokaju, dođu Kristu, i budu ubrojeni s domom Izraelovim. Oko 34–35. po. Kr.

1 Poslušajte, o vi pogani, i čujte riječi Isusa Krista, Sina živoga Boga, koje mi on zapovjedi da izrečem o vama, jer gle, on mi zapovijeda da pišem, govoreći:

2 Odvratite se, svi vi pogani, od opakih puteva svojih; i pokajte se za zle čine svoje, za laži i obmane svoje, i za bludništva svoja, i za tajne odvratnosti svoje, i idolopoklonstva svoja, i za umorstva svoja, i nadrisvećeništvo svoje, i zavisti svoje, i razdore svoje, i od svih opačina i odvratnosti svojih, i dođite k meni, i krstite se u ime moje, da biste mogli primiti otpust grijeha svojih i biti ispunjeni Duhom Svetim, da biste mogli biti ubrojeni s narodom mojim koji je od doma Izraelova.