Sveta pisma
3 Nefi 14


Poglavlje 14

Isus zapovijeda: Ne sudite; ištite od Boga; čuvajte se lažnih proroka — On obećava spasenje onima koji čine volju Očevu — Usporedi Matej 7. Oko 34. po. Kr.

1 I tad se dogodi, kad Isus izgovori te riječi, okrene se ponovno mnoštvu i otvori im usta svoja ponovno, govoreći: Zaista, zaista, kažem vam, ne sudite da ne budete suđeni.

2 Jer kakvim sudom sudite, bit ćete suđeni; i kakvom mjerom odmjerite, mjerit će vam se ponovno.

3 I zašto gledaš trun koji je u oku brata tvojega, ali ne zapažaš brvno koje je u tvojem oku?

4 Ili kako možeš reći bratu svojemu: Daj da izvadim trun iz oka tvojega — a gle, brvno je u tvojem oku?

5 Licemjere, najprije izvadi brvno iz svojeg oka; i onda ćeš jasno vidjeti te ćeš moći izvaditi trun iz oka brata svojega.

6 Ne dajte ono što je sveto psima, niti bacajte biserje svoje pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim pa se okrenu ponovno i rastrgaju vas.

7 Ištite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se.

8 Jer svatko tko ište, prima; i onaj koji traži, nalazi; a onomu koji kuca, otvorit će se.

9 Ili ima li koga među vama, tko bi svom sinu, ako zaište kruha, dao kamen?

10 Ili ako zaište ribu, hoće li mu dati zmiju?

11 Ako dakle vi, koji ste zli, znadete kako davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac vaš koji je na nebu dati dobara onima koji zaištu od njega?

12 Zato, sve što god želite da ljudi čine vama, činite vi isto tako njima, jer to je zakon i proroci.

13 Uđite na tijesna vrata; jer široka su vrata i prostran je put koji vodi u propast, i mnogo ih ima koji prolaze kroz njih;

14 Jer tijesna su vrata i uzan je put koji vodi u život, i malo ih ima koji ih nalaze.

15 Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjoj odjeći, a iznutra su grabežljivi vuci.

16 Prepoznat ćete ih po plodovima njihovim. Beru li ljudi grožđe s trnja, ili smokve s čička?

17 Isto tako svako dobro stablo rađa dobrim plodom; no iskvareno stablo rađa zlim plodom.

18 Dobro stablo ne može uroditi zlim plodom, niti iskvareno stablo može uroditi dobrim plodom.

19 Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom posječeno je, i bačeno u vatru.

20 Stoga, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.

21 Neće svatko tko mi govori: Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko; nego onaj koji čini volju Oca mojega koji je na nebu.

22 Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u tvoje ime, i u tvoje ime istjerivali đavle, i u tvoje ime učinili mnoga čudesna djela?

23 I tad ću im izjaviti: Nikad vas nisam poznavao; odlazite od mene, vi koji činite bezakonje.

24 Zato, tko god čuje ove besjede moje i izvršava ih, prispodobit ću ga mudru čovjeku koji sagradi kuću svoju na stijeni —

25 I kiša se spusti, i bujice dođoše, i vjetrovi duhnuše, i udariše na tu kuću; a ona ne pade, jer bijaše utemeljena na stijeni.

26 A svatko tko čuje ove besjede moje, a ne izvršava ih, prispodobit će se ludu čovjeku koji sagradi kuću svoju na pijesku —

27 I kiša se spusti, i bujice dođoše, i vjetrovi duhnuše, i udariše na tu kuću; i ona pade, i velik bijaše pad njezin.