Sveta pisma
3 Nefi 22


Poglavlje 22

U posljednjim će danima Sion i njegovi kolčići biti uspostavljeni, i Izrael će biti sabran u milosrđu i nježnosti — Oni će pobijediti — Usporedi Izaija 54. Oko 34. po. Kr.

1 I tad će se ono što je pisano dogoditi: Pjevaj, o nerotkinjo, ti koja nisi rađala; zaori pjesmom, i viči glasno, ti koja nisi imala trudove; jer više je djece u osamljene negoli djece u udate žene, govori Gospod.

2 Povećaj mjesto šatora svojega, i učini da razastru zastore prebivališta tvojih; ne štedi, produži užeta svoja i ojačaj kolčiće svoje;

3 Jer proširit ćeš se nadesno i nalijevo, i potomstvo će tvoje baštiniti pogane i učiniti da opustjeli gradovi budu napučeni.

4 Ne boj se, jer se nećeš posramiti; niti budi ponižena, jer nećeš biti izložena sramoti; jer ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i nećeš se spominjati poniženja mladosti svoje, i nećeš se više spominjati poniženja udovištva svojega.

5 Jer tvorac tvoj, muž tvoj, Gospod nad Vojskama mu je ime; i Otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov — Bogom cijele zemlje bit će on nazvan.

6 Jer Gospod te pozvao kao ženu ostavljenu i žalosnu u duhu, i ženu mladosti, kad ti bje odbijena, govori Bog tvoj.

7 Za kratak te trenutak ostavih, ali s velikim ću te milosrđima sabrati.

8 S malo gnjeva sakrih lice svoje od tebe na trenutak, ali s vječnom ljubaznošću iskazat ću ti milosrđe, govori Gospod Otkupitelj tvoj.

9 Naime, ovo je kao vode Noine za mene, jer kao što se zakleh da vode Noine neće više preplaviti zemlju, tako se zakleh da neću biti gnjevan na tebe.

10 Jer će planine otići i brda će biti uklonjena, ali ljubaznost moja neće otići od tebe, niti će savez mira mojega biti uklonjen, govori Gospod koji ti iskazuje milosrđe.

11 O ti izmučena, vitlana olujom, i neutješena! Gle, položit ću kamenje tvoje blistavih boja i položit ću temelje tvoje sa safirima.

12 I učinit ću prozore tvoje od ahatā, i vrata tvoja od granatā, i sve zidine tvoje od dragog kamenja.

13 I svu će djecu tvoju podučavati Gospod; i velik će biti mir djece tvoje.

14 U pravednosti ćeš biti uspostavljena; bit ćeš daleko od tlačenja, jer se nećeš bojati, i od strave, jer ti neće doći blizu.

15 Gle, oni će se zasigurno sabrati protiv tebe, ne po mojoj volji; tko se god sabere protiv tebe past će zbog tebe.

16 Gle, stvorio sam kovača koji raspiruje žeravu u vatri, i koji izrađuje oruđe za posao svoj; i stvorio sam zatornika da uništava.

17 Nijedno oružje koje je načinjeno protiv tebe neće uspjeti; i svaki ćeš jezik koji bude govorio pogrdno protiv tebe na sudu ti osuditi. Ovo je baština slugu Gospodnjih, i pravednost je njihova od mene, govori Gospod.