Sveta pisma
3 Nefi 29


Poglavlje 29

Izlazak na vidjelo Mormonove knjige znak je da je Gospod započeo sabirati Izrael i ispunjavati svoje saveze — Oni koji odbace njegove darove i objave posljednjih dana bit će prokleti. Oko 34–35. po. Kr.

1 A sad gle, kažem vam, kad Gospod bude smatrao prikladnim, u mudrosti svojoj, da ove besjede dođu poganima u skladu s riječju njegovom, tad možete znati da se savez koji Gospod sklopi s djecom Izraelovom, gledom na obnovu njihovu u zemlje baštine njihove, već počinje ispunjavati.

2 I možete znati da će riječi Gospodnje, koje izrekoše sveti proroci, sve biti ispunjene; i ne smijete reći da Gospod odlaže dolazak svoj k djeci Izraelovoj.

3 I ne smijete zamišljati u srcima svojim da su riječi koje bijahu izrečene uzaludne, jer gle, Gospod će se spomenuti saveza svojega što ga sklopi s narodom svojim iz doma Izraelova.

4 A kad budete vidjeli da ove besjede izlaze na vidjelo među vama, tad ne smijete više prezirati čine Gospodnje, jer je mač pravde njegove u desnici njegovoj; i gle, u taj će dan, budete li prezirali čine njegove, on učiniti da vas taj mač ubrzo dostigne.

5 Jao onomu koji prezire čine Gospodnje; da, jao onomu koji će zanijekati Krista i djela njegova!

6 Da, jao onomu koji će zanijekati objave Gospodnje, i koji će reći da Gospod više ne djeluje preko objava, ili preko proroštva, ili preko darova, ili preko jezikā, ili preko iscjeljenjā, ili preko moći Duha Svetoga!

7 Da, i jao onomu koji će reći u onaj dan, radi stjecanja dobitka, da Isus Krist ne može činiti čudesa; jer onaj koji učini to postat će poput sina propasti, za kojega nema milosrđa, u skladu s riječju Kristovom!

8 Da, i ne smijete više zviždati, niti prezirati, niti se izrugivati Židovima, niti ikome od ostatka doma Izraelova; jer gle, Gospod se spominje saveza svojega s njima, i on će im učiniti u skladu s onim što im se zakle.

9 Zato ne smijete držati da možete skrenuti desnicu Gospodnju nalijevo, kako on ne bi izvršio sud tako da se ispuni savez koji on sklopi s domom Izraelovim.