Sveta pisma
3 Nefi 25


Poglavlje 25

Kod Drugog dolaska oholi i opaki izgorjet će poput strni — Ilija će se vratiti prije tog velikog i strašnog dana — Usporedi Malahija 3:19–24. Oko 34. po. Kr.

1 Jer gle, dan dolazi koji će gorjeti poput peći; i svi oholi, da, i svi koji postupaju opako, bit će strn; i dan koji dolazi spalit će ih, govori Gospod nad Vojskama, te im to neće ostaviti ni korijena ni grančice.

2 No vama koji se bojite imena mojega, Sin Pravednosti ustat će s iscjeljenjem u krilima svojim; i vi ćete krenuti i odrasti poput teladi u štali.

3 I gazit ćete opake; jer će oni biti pepeo pod tabanima nogu vaših u dan u koji ću učiniti ovo, govori Gospod nad Vojskama.

4 Spomenite se zakona Mojsija, sluge mojega, koji mu zapovjedih na Horebu za sav Izrael, s propisima i sudovima.

5 Gle, poslat ću vam Iliju proroka prije dolaska velikog i strašnog dana Gospodnjega;

6 I on će okrenuti srce otaca k djeci, i srce djece k ocima njihovim, da ne bih došao i udario zemlju kletvom.