Sveta pisma
3 Nefi 26


Poglavlje 26

Isus razlaže sve od početka do kraja — Dojenčad i djeca izgovaraju čudesne stvari koje ne mogu biti zapisane — Oni u Crkvi Kristovoj imaju sve zajedničko među sobom. Oko 34. po. Kr.

1 I tad se dogodi, nakon što Isus bijaše izrekao sve to, on razloži to mnoštvu; i razloži im sve, i veliko i malo.

2 I on reče: Ova Pisma, koja niste imali kod sebe, Otac zapovjedi da vam dadem; jer bijaše mudrost u njemu da budu dana budućim naraštajima.

3 I on razloži sve, i to od početka sve do vremena kad će doći u slavi svojoj — da, štoviše, sve što će se dogoditi na licu zemaljskom, sve dok se počela ne budu topila od žestoke vrućine, a zemlja se smota poput svitka, te nebesa i zemlja uminu;

4 I sve do velikoga i posljednjeg dana, kad će svi ljudi, i sva plemena, i svi narodi i jezici stati pred Boga, da im se sudi po djelima njihovim, bila ona dobra ili bila ona zla —

5 Ako su dobra, na uskrsnuće vječnoga života; a ako su zla, na uskrsnuće prokletstva; i ona idu usporedo, jedno s jedne strane, a drugo s druge strane, u skladu s milosrđem, i pravdom, i svetošću što su u Kristu, koji bijaše prije no što svijet postade.

6 I evo, ne može biti zapisan u ovoj knjizi ni stoti dio onoga što Isus uistinu podučavaše narod;

7 No gle, ploče Nefijeve sadrže veći dio onoga o čemu on podučavaše narod.

8 I ovo ja zapisah, što je manji dio od onoga o čemu on podučavaše narod; i zapisah ovo s nakanom da to opet bude doneseno ovome narodu, od pogana, prema riječima koje Isus izreče.

9 I kad oni to prime, što je potrebno da imaju najprije, kako bi im se iskušala vjera, i bude li tako da oni povjeruju u to, tad će im više toga biti očitovano.

10 A bude li tako da ne povjeruju u to, tad će im više toga biti uskraćeno, na osudu njihovu.

11 Gle, upravo htjedoh zapisati to, sve što bijaše urezano na pločama Nefijevim, no, Gospod zabrani to, govoreći: Iskušat ću vjeru naroda svojega.

12 Zato ja, Mormon, zapisujem ono što mi Gospod zapovjedi. I sad ja, Mormon, okončavam besjede svoje, i nastavljam pisati ono što mi bijaše zapovjeđeno.

13 Zato, htio bih da uvidite kako Gospod uistinu podučavaše narod u razdoblju od tri dana; i nakon toga im se pokazivaše često, i lomljaše kruh često, i blagoslivljaše ga, i davaše im ga.

14 I dogodi se da on podučavaše i posluživaše djeci iz mnoštva o kojemu bijaše govoreno, i on odriješi jezike njihove, te ona govorahu očevima svojim ono što je veliko i čudesno, još veće od onoga što on objavi narodu; i on odriješi jezike njihove tako da mogahu govoriti.

15 I dogodi se, nakon što on bijaše uzašao na nebo — kad im se drugi put pokaza, i bijaše otišao k Ocu, nakon što im iscijeli sve bolesne, i hrome, i otvori oči slijepima njihovim i odčepi uši gluhima, i čak bijaše izveo svakojaka ozdravljenja među njima, i uzdignuo čovjeka od mrtvih, i bijaše im pokazao moć svoju, i bijaše uzašao k Ocu —

16 Gle, dogodi se sutradan da se mnoštvo skupi zajedno, i oni i vidješe i čuše ovu djecu; da, čak i dojenčad otvaraše usta svoja i izgovaraše čudesne stvari; a ono što izgovoriše bijaše zabranjeno da itko to zapisuje.

17 I dogodi se da učenici koje Isus bijaše izabrao počeše od toga vremena nadalje krstiti i podučavati sve one koji dolažahu k njima; i svi oni koji bijahu kršteni u ime Isusovo bijahu ispunjeni Duhom Svetim.

18 I mnogi od njih vidješe i čuše neizrecive stvari, što nije dopušteno da se zapiše.

19 I oni podučavahu, i posluživahu jedan drugomu; i imahu sve zajedničko među sobom, svatko postupaše pravično jedan s drugim.

20 I dogodi se da oni činjahu sve upravo kako im Isus bijaše zapovjedio.

21 I oni koji bijahu kršteni u ime Isusovo bijahu nazvani crkvom Kristovom.