3. Nefi 30
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  30. peatükk

  Viimse aja paganatel kästakse meelt parandada, tulla Kristuse juurde ning saada arvatud Iisraeli koja hulka. Ligikaudu 34–35 pKr.

  1 Võtke kuulda, oo te paganad, ja kuulge Jeesuse Kristuse, elava Jumala Poja sõnu, mida ta on akäskinud minul teie kohta rääkida, sest vaadake, ta käskis minul kirjutada, öeldes:

  2 Pöörduge, kõik te apaganad, oma pahelistelt teedelt ja bparandage meelt oma halbadest tegudest, valetamistest ja petmistest ja oma hooramistest ja oma salajastest jäledustest ja oma ebajumalakummardamistest ja oma mõrvamistest ja oma preestripettustest ja oma kadetsemistest ja oma tülitsemistest ja kogu oma pahelisusest ning jäledustest ja tulge minu juurde ja saage ristitud minu nimel, et te võiksite saada oma patud andeks ja täituda Püha Vaimuga, et teid võidaks carvata minu rahva hulka, kes on Iisraeli kojast.