3. Nefi 29
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  29. peatükk

  Mormoni Raamatu ilmumine on tunnustäht, et Issand on alustanud Iisraeli kogumist ja oma lepingute täitmist – Need, kes hülgavad tema viimse aja ilmutused ja annid, neetakse. Ligikaudu 34–35 pKr.

  1 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile, et kui Issand peab oma tarkuses sobilikuks, et need sõnad atulevad paganatele vastavalt tema sõnale, siis te võite teada, et seda blepingut, mille Isa tegi Iisraeli lastega nende pärandmaadele tagasimineku kohta, on juba hakatud täitma.

  2 Ja te võite teada, et Issanda sõnad, mis on pühade prohvetite kaudu räägitud, lähevad kõik täide; ja teil pole tarvis öelda, et Issand aviivitab oma tulemisega Iisraeli laste juurde.

  3 Ja teil pole tarvis kujutleda oma südames, et need sõnad, mis on räägitud, on asjatud, sest vaata, Issandal on meeles tema leping, mille ta on teinud oma Iisraeli koja rahvaga.

  4 Ja kui te näete neid sõnu endi keskele tulemas, ei pea te enam põlgama Issanda tegusid, sest tal on oma aõigluse bmõõk paremas käes; ja vaata, kui te tol päeval põlgate tema tegusid, siis laseb ta sel teid varsti tabada.

  5 aHäda sellele, kes bpõlgab Issanda tegusid; jah, häda sellele, kes ceitab Kristust ja tema tegusid!

  6 Jah, ahäda sellele, kes salgab Issanda ilmutusi ja ütleb, et Issand ei tegutse enam ilmutuste või prohvetlike kuulutuste kaudu või bandide või keelte või tervekstegemiste või Püha Vaimu väe kaudu!

  7 Jah, ja häda sellele, kes selleks, et saada akasu, ütleb tol päeval, et Jeesus Kristus ei saa teha ühtegi bimet; sest sellest, kes nii teeb, saab kui chukatuse poeg, kelle jaoks Kristuse sõna järgi pole mingit halastust!

  8 Jah, ja te ei pea enam apõlgama ega bnarrima cjuute ega kedagi Iisraeli koja jäägist ega tundma nende vastu pahameelt; sest vaata, Issandal on meeles nendega tehtud leping ja ta teeb nendega nii, nagu ta on vandunud.

  9 Seepärast ei pea te arvama, et te võite pöörata Issanda parema käe vasakule, et ta ei saaks mõista kohut lepingu täitumiseks, mille ta on teinud Iisraeli kojale.