3. Nefi 21
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  21. peatükk

  Iisrael kogutakse kokku siis, kui ilmub Mormoni Raamat – Paganad rajatakse vaba rahvana Ameerikas – Nad päästetakse, kui nad usuvad ja on sõnakuulelikud; muidu nad lõigatakse ära ja hävitatakse – Iisrael ehitab üles Uue Jeruusalemma ja kadunud suguharud tulevad tagasi. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile tunnustähe, et te teaksite aaega, mil need asjad on aset leidmas – et ma kogun oma rahva nende kauaaegsest hajutatusest, oo Iisraeli koda, ja rajan taas oma Siioni nende keskele;

  2 ja vaadake, see on see asi, mille ma annan teile tunnustäheks – sest tõesti, ma ütlen teile, et kui need asjad, mis ma teile kuulutan ja mida ma edaspidi teile kuulutan ise ja Püha Vaimu väel, mille Isa teile annab, tehakse teatavaks paganatele, et nad teaksid sellest rahvast, kes on Jaakobi koja jääk, ja sellest minu rahvast, kelle nad hajutavad;

  3 tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui aIsa teeb need asjad neile teatavaks ja see tuleb nende kaudu Isalt teile;

  4 sest on Isa tarkus, et nad seatakse sisse sellel maal ja saavad jalule seatud avaba rahvana Isa väe kaudu, nii et need asjad võiksid nendelt esile tulla teie seemne jäägile, et saaks täidetud Isa bleping, mille ta on sõlminud oma rahvaga, oo Iisraeli koda;

  5 seepärast, kui need teod ja teod, mida tehakse teie seas edaspidi, tulevad apaganatelt esile teie bseemnele, kes kaldub uskmatusse süütegude pärast;

  6 sest Isa on pidanud vajalikuks, et see tuleks esile apaganatelt sel põhjusel, et ta võiks näidata paganatele oma väge, nii et paganad, kui nad ei tee oma südant kõvaks, võiksid parandada meelt ja tulla minu juurde ja saada ristitud minu nimel ja teada minu õpetuse õigeid üksikasju, et nad võidaks barvata minu rahva hulka, oo Iisraeli koda;

  7 ja kui need asjad sünnivad, nii et sinu aseeme hakkab neist asjadest teadlik olema – see on neile tunnustäheks, et nad võiksid teada, et Isa töö on juba alanud selle lepingu täitmiseks, mille ta on teinud inimestega, kes on Iisraeli kojast.

  8 Ja kui saabub see päev, siis sünnib, et kuningad sulgevad oma suu, sest mida neile ei ole räägitud, seda nad saavad näha; ja mida nad ei ole kuulnud, selle üle tuleb neil mõelda.

  9 Sest sel päeval teeb Isa minu pärast tööd, mis on nende seas suur ja aimepärane töö; ja nende seas leidub selliseid, kes seda ei usu, kuigi inimene seda neile kuulutab.

  10 Ent vaata, minu teenija elu on minu kätes; seepärast ei tee nad talle viga, kuigi teda aräsitakse nende pärast. Ometi ma teen ta terveks, sest ma näitan neile, et bminu tarkus on suurem kui kuradi kavalus.

  11 Seepärast sünnib, et need, kes ei taha uskuda minu, kes ma olen Jeesus Kristus, sõnu, mis Isa käsib atal tuua paganatele ja annab talle väe, et need paganatele tuua (see sünnib just nii, nagu Mooses ütles), blõigatakse nad ära minu rahva seast, kes on lepingurahvas.

  12 Ja minu rahvas, kes on Jaakobi jääk, on paganate seas, jah, nende keskel kui lõvi metsloomade seas, kui noor alõvi lambakarjas, kes karja seast läbi minnes btallab maha ja kisub tükkideks ja ükski ei saa päästa.

  13 Nende käsi on tõusnud nende vastaste vastu ja kõik nende vaenlased lõigatakse ära.

  14 Jah, häda paganatele, kui nad ameelt ei paranda; sest sel päeval sünnib, ütleb Isa, et ma lõikan ära sinu hobused sinu seast ja purustan sinu sõjavankrid;

  15 ja ma lõikan ära sinu maa linnad ja purustan kõik su kindlused;

  16 ja ma lõikan ära nõiakunsti sinu maalt ja sul ei ole enam ennustajaid.

  17 Ka su anikerdatud kujud ma lõikan ära ja su seisvad kujud su keskelt ja sa ei kummarda enam oma kätetööd;

  18 ja su hiied ma kisun üles su keskelt; nii hävitan ma su linnad.

  19 Ja sünnib, et kõikidele avaletamistele ja petmistele ja kadetsemistele ja riidlemistele ja preestripettusele ja hooramistele tehakse lõpp.

  20 Sest sünnib, ütleb Isa, et igaühe, kes sel päeval ei tee meeleparandust ega tule minu Armastatud Poja juurde, lõikan ma oma rahva seast ära, oo Iisraeli koda;

  21 ja ma rakendan nende suhtes kättemaksu ja raevu just nagu paganatele, sellist, millisest nad ei ole kuulnud.

  22 Aga kui nad parandavad meelt ja võtavad kuulda minu sõnu ega tee oma südant kõvaks, siis arajan ma nende seas oma kiriku ja neist saavad lepingu osalised ja nad barvatakse Jaakobi jäägi hulka, kellele ma olen andnud selle maa pärisosaks;

  23 ja nad abistavad minu rahvast, Jaakobi jääki, ja nii paljusid, kui Iisraeli kojast tulevad, et nad võiksid ehitada linna, mida kutsutakse aUueks Jeruusalemmaks.

  24 Ja siis nad abistavad minu rahvast, et neid, kes on hajutatud kogu maa palgel, võidaks kokku koguda Uude Jeruusalemma.

  25 Ja siis tuleb alla nende sekka taeva avägi ja bminagi olen nende seas.

  26 Ja siis algab Isa töö sel päeval, mil seda evangeeliumi jutlustatakse selle rahva jäägi seas. Tõesti, ma ütlen teile, et sel päeval aalgab Isa töö minu hajutatud rahva seas, jah, nimelt bkadunud suguharude seas, kelle Isa on Jeruusalemmast ära juhtinud.

  27 Jah, töö algab kõikide minu rahva ahajutatute seas, kui Isa valmistab teed, et nad võiksid seeläbi tulla minu juurde, et nad võiksid hüüda Isa minu nimel.

  28 Jah, ja siis algab töö kõikide rahvaste seas, kui Isa valmistab teed, et akoguda oma rahvas koju nende pärandmaale.

  29 Ja nad asuvad teele kõikide rahvaste keskelt; ja nad ei lähe atõtates ega lähe põgenedes, sest mina lähen nende ees, ütleb Isa, ja mina olen nende selja taga.