3. Nefi 20
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  20. peatükk

  Jeesus hangib imepäraselt leiba ja veini ning annab inimestele taas sakramenti – Jaakobi jääk tuleb Issanda, oma Jumala tundmisele ja nad pärivad Ameerika – Jeesus on prohvet samuti nagu Mooses ja nefilased on prohvetite lapsed – Teised Issanda rahva seast kogutakse Jeruusalemma. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja sündis, et ta käskis rahvahulgal ja ka oma jüngritel palvetamine lõpetada. Ja ta käskis neil mitte lakata apalvetamast oma südames.

  2 Ja ta käskis neil üles tõusta ja oma jalgadel püsti seista. Ja nad tõusid ning seisid oma jalgadel.

  3 Ja sündis, et ta murdis taas leiba ja õnnistas seda ja andis jüngritele süüa.

  4 Ja kui nad olid söönud, käskis ta neil murda leiba ja anda rahvahulgale.

  5 Ja kui nad olid andnud rahvahulgale, andis ta nendele ka veini juua ja käskis neil rahvahulgale anda.

  6 Nüüd, ei jüngrid ega rahvahulk polnud toonud ei aleiba ega veini;

  7 aga ta tõepoolest aandis neile leiba süüa ja ka veini juua.

  8 Ja ta ütles neile: See, kes asööb seda leiba, sööb minu ihust oma hingele; ja see, kes joob seda veini, joob minu verest oma hingele; ja tema hing ei nälgi ega janune mitte kunagi, vaid on täidetud.

  9 Nüüd, kui kogu rahvahulk oli söönud ja joonud, vaata, nad olid täis Vaimu; ja nad hüüdsid ühel häälel ning andsid au Jeesusele, keda nad nägid ja kuulsid.

  10 Ja sündis, et kui nad kõik olid Jeesusele au andnud, ütles ta neile: Vaadake, nüüd ma täidan käsu, mille Isa on mulle andnud selle rahva kohta, kes on Iisraeli koja jääk.

  11 Pidage meeles, et ma rääkisin teile ja ütlesin, et kui aJesaja bsõnad täide lähevad – vaadake, need on kirja pandud, need on teie ees, seepärast uurige neid –

  12 ja tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui nad täituvad, siis on täidetud aleping, mille Isa on teinud oma rahvaga, oo Iisraeli koda.

  13 Ja siis akogutakse idast ja läänest ning lõunast ja põhjast kokku üle terve maa pinna laiali bhajutatud cjäägid ja nad tuuakse dteadmisele Issandast, nende Jumalast, kes on nad lunastanud.

  14 Ja Isa on käskinud mul anda see amaa teile pärisosaks.

  15 Ja ma ütlen teile, et kui paganad ei aparanda meelt pärast seda õnnistust, mille nad saavad pärast seda, kui nad on hajutanud minu rahva –

  16 siis teie, kes olete Jaakobi koja jääk, lähete nende sekka; ja te olete nende keskel, keda on palju; ja te olete nende seas kui lõvi metsloomade seas ja kui noor alõvi lambakarjas, kes karja seast läbi minnes btallab maha ja kisub tükkideks ja ükski ei saa neid päästa.

  17 Sinu käsi on tõstetud sinu vastaste vastu ja kõik sinu vaenlased lõigatakse ära.

  18 Ja ma akogun oma rahva kokku, nagu mees kogub vilja rehealusesse.

  19 Sest ma teen oma rahvale, kellega Isa on teinud lepingu, jah, ma teen sulle araudsarve ja vasksõrad. Ja sa purustad paljud rahvad; ja ma pühitsen nende kasu Issandale ja nende rikkused kogu maa Issandale. Ja vaata, mina olen see, kes teeb seda.

  20 Ja sünnib, ütleb Isa, et sel päeval ripub nende kohal mu õigluse amõõk; ja kui nad ei paranda meelt, siis langeb see nende peale, ütleb Isa, jah, tõepoolest, kõikide paganarahvaste peale.

  21 Ja sünnib, et ma sean oma arahva jalule, oo Iisraeli koda.

  22 Ja vaata, ma sean selle rahva jalule sellel maal, et täita aleping, mille ma tegin teie isa Jaakobiga, ja see on bUus Jeruusalemm. Ja taeva väed on selle rahva keskel; jah, tõepoolest, cmina olen teie keskel.

  23 Vaadake, mina olen see, kellest rääkis Mooses, öeldes: aProhveti, minu sarnase äratab Issand, teie Jumal, teile teie vendade hulgast; teda te peate kuulama kõiges, mis ta iganes teile ütleb. Ja sünnib, et iga hing, kes ei taha seda prohvetit kuulata, lõigatakse rahva seast ära.

  24 Tõesti, ma ütlen teile, jah, ja akõik prohvetid alates Saamuelist ja nendest, kes on olnud pärast teda, kõik, kes on rääkinud, on tunnistanud minust.

  25 Ja vaadake, teie olete prohvetite lapsed ja teie olete Iisraeli kojast; ja teie olete selle alepingu osalised, mille Isa tegi teie isadega, öeldes Aabrahamile: Ja sinu bseemne kaudu saavad õnnistatud kõik maa suguharud.

  26 Isa on mind äratanud esmalt teile ja saatnud mind teid õnnistama, igaüht teist oma süütegudest aära pöörates, ja seda seepärast, et te olete lepingu lapsed –

  27 ja pärast seda, kui teid on õnnistatud, täidab Isa lepingu, mille ta tegi Aabrahamiga, öeldes: Sinu aseemne kaudu saavad õnnistatud kõik maa suguharud – valades Püha Vaimu bpaganate peale minu kaudu, milline õnnistus paganatele teeb nad kõigist vägevamateks, nii et nad hajutavad minu rahva, oo Iisraeli koda.

  28 Ja neist saab aroosk selle maa rahvale. Ometi, kui nad on vastu võtnud minu evangeeliumi selle täiuses ja kui nad siis teevad oma südame kõvaks minu vastu, siis ma pööran nende süüteod nende endi peade peale, ütleb Isa.

  29 Ja ma apean meeles lepingut, mille ma olen teinud oma rahvaga; ja ma olen teinud nendega lepingu, et ma bkogun nad kokku minu poolt heaksarvatud ajal, et ma annan taas neile pärisosaks nende isade cmaa, mis on dJeruusalemma maa, mis on nendele tõotatud maa igavesti, ütleb Isa.

  30 Ja sünnib, et tuleb aeg, mil neile jutlustatakse minu evangeeliumi täiust;

  31 ja nad ausuvad minusse, et ma olen Jeesus Kristus, Jumala Poeg, ja paluvad Isa minu nimel.

  32 Siis nende avalvurid tõstavad häält ja hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma.

  33 Siis Isa kogub nad taas kokku ja annab Jeruusalemma neile pärandmaaks.

  34 Siis nad hakkavad rõõmustama – aLaulge üheskoos, te Jeruusalemma varemed, sest Isa on trööstinud oma rahvast, ta on lunastanud Jeruusalemma!

  35 Isa on paljastanud oma püha käsivarre kõigi rahvaste silme all ja kõik maa ääred saavad näha Isa päästet; ja Isa ja mina oleme üks.

  36 Ja siis läheb täide see, mis on kirjutatud: aÄrka, ärka taas ja ehi end oma jõuga, oo Siion! Pane selga oma ilusad riided, oo Jeruusalemm, püha linn! Sest nüüdsest peale ei tule sinu sisse enam ümberlõikamatu ega see, kes pole puhas.

  37 Raputa end põrmust; tõuse üles, istu, oo Jeruusalemm; vabasta end oma kaela köidikutest, oo vangistatud Siioni tütar!

  38 Sest nõnda ütleb Issand: Te olete ennast müünud eimillegi eest ja rahata teid lunastatakse.

  39 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et minu rahvas saab teadma minu nime; jah, sel päeval nad teavad, et mina olen see, kes räägib.

  40 Ja siis nad ütlevad: aKui armsad on mägede peal tema sammud, kes toob neile häid sõnumeid, kes kuulutab rahu; kes toob neile häid sõnumeid heast, kes bkuulutab päästet, kes ütleb Siionile: Sinu Jumal valitseb!

  41 Ja siis kaigub hüüd: aLahkuge, lahkuge, minge sealt ära, ärge puudutage seda, mis bpole puhas; minge ära selle keskelt; olge cpuhtad, te Issanda astjate kandjad!

  42 Sest teil ei ole vaja aminna tõtates ega põgenedes; sest Issand käib teie ees ja Iisraeli Jumal on teie taga.

  43 Vaata, mu teenija toimib mõistlikult; teda ülendatakse ja ülistatakse ja ta saab väga kõrgeks.

  44 Nagu paljud olid sinu üle hämmastunud – ta oli näost nii räsitud, rohkem kui ükski inimene, ja oma kujult rohkem kui inimesepojad –

  45 nõnda ta apiserdab palju rahvaid; kuningad sulgevad oma suu tema ees, sest mida neile ei ole räägitud, seda nad saavad näha; ja mida nad ei ole kuulnud, selle üle tuleb neil mõelda.

  46 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, see kõik sünnib, just nagu Isa on mind käskinud. Siis täidetakse see leping, mille Isa on teinud oma rahvaga, ja siis on aJeruusalemm taas asustatud minu rahvaga ja see on nende pärandmaa.