3. Nefi 26
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  26. peatükk

  Jeesus selgitab kõike algusest peale kuni lõpuni – Imikud ja lapsed väljendavad imepäraseid asju, millest ei saa kirjutada – Neil, kes on Kristuse kirikust, on kõik omavahel ühine. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et kui Jeesus oli rääkinud neid asju, ta seletas neid rahvahulgale; ja ta seletas neile kõigest, suurtest ja väikestest asjadest.

  2 Ja ta ütleb: aNeed pühakirjad, mida teil ei olnud, käskis Isa mul teile anda, sest see oli tema tarkus, et need antakse tulevastele põlvedele.

  3 Ja ta selgitas kõike lausa algusest peale kuni selle ajani, mil ta tuleb oma ahiilguses – jah, tõepoolest kõikidest asjadest, mis tulevad maa pinnale, kuni selleni välja, mil balgained sulavad põletavas kuumuses ja maa crullitakse kokku kui pärgamendirull ning taevad ja maa kaovad;

  4 ja koguni selle asuure ja viimse päevani välja, kui kõik rahvad ja kõik suguharud ja kõik rahvused ja keeled bastuvad Jumala ette kohtumõistmiseks nende tegude järgi, olid need siis head või halvad –

  5 kui need on head, igavikulise elu aülestõusmisele; aga kui need on halvad, siis needuse ülestõusmisele; olles kõrvuti üks ühel käel ja teine teisel käel vastavalt halastusele ja bõiglusele ja pühadusele, mis on Kristuses, kes oli cenne maailma algust.

  6 Ja nüüd, sellesse raamatusse ei saa kirjutada asajandikkugi sellest, mida Jeesus tõepoolest rahvale õpetas.

  7 Aga vaata, Nefi aplaatidel on suurem osa sellest, mida ta rahvale õpetas.

  8 Ja ma olen kirjutanud selle, mis on väiksem osa sellest, mis ta rahvale õpetas; ja ma olen kirjutanud seda kavatsusega, et see toodaks taas sellele rahvale apaganatelt vastavalt sõnadele, mida Jeesus on rääkinud.

  9 Ja kui nad on saanud selle, mida neil on otstarbekas saada kõigepealt oma usu proovilepanemiseks, ja kui on nii, et nad usuvad neid asju, siis tehakse neile ilmsiks ka asuuremad asjad.

  10 Ja kui on nõnda, et nad ei taha uskuda neid asju, siis ahoitakse suuremad asjad nende eest varjul nende süüdimõistmiseks.

  11 Vaata, ma olin valmis kõike kirja panema, mis on Nefi plaatidele uurendatud, kuid Issand keelas selle ära, öeldes: Ma tahan aproovile panna oma rahva usku.

  12 Seepärast mina, Mormon, kirjutan seda, mida Issand on mul käskinud kirjutada. Ja nüüd, mina, Mormon, teen lõpu oma sõnadele ja jätkan kirjutamist sellest, millest mul on kästud.

  13 Seepärast, ma tahan, et te näeksite, et Issand tõepoolest õpetas rahvast kolm päeva; ja pärast seda anäitas ta end neile sageli ja murdis sageli bleiba ja õnnistas seda ning andis seda neile.

  14 Ja sündis, et ta õpetas ja teenis rahvahulgas olevate alaste seas, kellest on juba räägitud, ja ta bpäästis valla nende keeled ja nad rääkisid oma isadele suuri ja imepäraseid asju, koguni suuremaid, kui ta oli rahvale ilmutanud; ja ta päästis valla nende keeled, et nad võiksid rääkida.

  15 Ja sündis, et pärast seda, kui ta oli taevasse tõusnud – näidates end neile teist korda – ja oli läinud Isa juurde; pärast seda, kui ta oli teinud aterveks kõik nende haiged ja nende jalutud ja avanud nende pimedate silmad ja nende kurtide kõrvad ning oli tõepoolest teinud nende seas kõiksugu tervekstegemisi ja äratanud ühe mehe surnuist ja oli näidanud nendele oma väge ning oli üles tõusnud Isa juurde –

  16 vaata, siis järgmisel päeval sündis, et rahvahulk kogunes kokku ja nad nägid ja kuulsid neid lapsi, jah, koguni aimikud avasid oma suu ja rääkisid imepäraseid asju; ja seda, mida nad rääkisid, pole ühelgi inimesel lubatud kirjutada.

  17 Ja sündis, et ajüngrid, kelle Jeesus oli valinud, hakkasid sellest ajast peale bristima ja õpetama kõiki, kes nende juurde tulid; ja kõik, kes ristiti Jeesuse nimel, täideti Püha Vaimuga.

  18 Paljud nendest nägid ja kuulsid sõnulseletamatuid asju, millest aei ole lubatud kirjutada.

  19 Ja nad õpetasid ja teenisid üksteist; ja neil oli akõik bühine ja igaüks kohtles teist inimest õiglaselt.

  20 Ja sündis, et nad tegid kõike, just nagu Jeesus oli neid käskinud.

  21 Ja neid, kes said ristitud Jeesuse nimel, kutsuti Kristuse akirikuks.