3. Nefi 19
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  19. peatükk

  Kaksteist jüngrit teenivad rahva seas ja palvetavad, et saada Püha Vaimu – Jüngrid ristitakse ja nad saavad Püha Vaimu ning saavad osa inglite teenimisest – Jeesus palvetab, kasutades sõnu, mida ei saa kirjutada – Ta on nende nefilaste ülimalt suure usu tunnistajaks. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et kui Jeesus oli taevasse tõusnud, läks rahvahulk laiali ja iga mees võttis oma naise ja oma lapsed ning läks oma koju tagasi.

  2 Ja koheselt, veel enne pimeda tulekut levis kuuldus rahva seas, et rahvahulk oli näinud Jeesust ja et ta oli teeninud nende seas ja et ta näitavat end ka järgmisel päeval rahvahulgale.

  3 Jah, ja tõepoolest kogu öö levis kuuldus Jeesusest; ja teadet levitati rahva seas, nii et oli palju, jah, ülimalt suur arv neid, kes nägid terve öö üliväga vaeva, et olla järgmisel päeval selles kohas, kus Jeesus pidi end rahvahulgale näitama.

  4 Ja sündis, et kui rahvahulk oli järgmisel päeval kokku kogunenud, vaata, siis Nefi ja tema vend, kelle ta oli äratanud surnuist, kelle nimi oli Timoteos, ja ka tema poeg, kelle nimi oli Joonas, ja ka Matooni ja Matoniiha, tema vend, ja Kuumen ja Kumenooni ja Jeremija ja Semnon ja Joonas ja Sidkija ning Jesaja – nüüd, need olid Jeesuse valitud jüngrite nimed – ja sündis, et nad astusid ette ja seisid rahvahulga keskel.

  5 Ja vaata, rahvahulk oli nii suur, et nad lasid nad jagada kaheteistkümnesse rühma.

  6 Ja need kaksteist õpetasid rahvahulka ja vaata, nad lasid rahvahulgal põlvitada maha maa pinnale ja paluda Isa Jeesuse nimel.

  7 Ja ka jüngrid palusid Isa Jeesuse nimel. Ja sündis, et nad tõusid püsti ja teenisid rahva seas.

  8 Ja kui nad olid õpetanud neidsamu sõnu, mida Jeesus oli rääkinud – miski ei erinenud sõnadest, mis Jeesus oli rääkinud – vaata, nad põlvitasid taas ja palusid Isa Jeesuse nimel.

  9 Ja nad palusid seda, mida nad kõige rohkem soovisid; ja nad soovisid, et neile antaks aPüha Vaim.

  10 Ja kui nad olid nõnda palunud, nad läksid vee äärde ja rahvahulk järgnes neile.

  11 Ja sündis, et Nefi läks avette ja ta ristiti.

  12 Ja ta tõusis veest üles ja hakkas ristima. Ja ta ristis kõik need, keda Jeesus oli valinud.

  13 Ja sündis, et kui nad kõik olid aristitud ja olid veest välja tulnud, langes Püha Vaim nende peale ja nad täitusid bPüha Vaimu ja tulega.

  14 Ja vaata, nende aümber oli nagu tuli ja see tuli taevast alla ja rahvahulk nägi seda ja andis tunnistust; ja inglid tulid taevast alla ning teenisid nende seas.

  15 Ja sündis, et kui inglid olid jüngreid teenimas, vaata, Jeesus tuli ja seisis nende keskel ning teenis nende seas.

  16 Ja sündis, et ta kõneles rahvahulgale ja käskis, et nad laskuksid taas põlvili maa peale ja et ka tema jüngrid laskuksid põlvili maa peale.

  17 Ja sündis, et kui nad kõik põlvitasid maha, käskis ta oma jüngreil palvetada.

  18 Ja vaata, nad hakkasid palvetama ja nad palusid Jeesust, kutsudes teda oma Issandaks ja oma Jumalaks.

  19 Ja sündis, et Jeesus lahkus nende keskelt ja läks veidi maad eemale ning kummardus maha, ja ta ütles:

  20 Isa, ma tänan sind, et sa oled andnud Püha Vaimu nendele, keda ma olen valinud; ja see on nende usu pärast minusse, et ma olen neid maailmast valinud.

  21 Isa, ma palun sind, et sa annaksid Püha Vaimu kõigile neile, kes usuvad nende sõnadesse.

  22 Isa, sa oled andnud neile Püha Vaimu, kuna nad usuvad minusse; ja sa näed, et nad usuvad minusse, kuna sa kuuled neid ja nad palvetavad minu poole; ja nad palvetavad minu poole, kuna ma olen nendega.

  23 Ja nüüd, Isa, ma palun sind nende eest ja ka kõikide nende eest, kes usuvad nende sõnadesse, et nad usuksid minusse, nii et mina võiksin olla nendes, anagu sina, Isa, oled minus, et me võiksime olla büks.

  24 Ja sündis, et kui Jeesus oli nõnda palvetanud Isa poole, tuli ta oma jüngrite juurde, ja vaata, nemad jätkasid ikka veel lakkamatult palvetamist tema poole; ja nad ei akasutanud palju sõnu, sest see, mida nad pidid bpaluma, oli neile antud, ja nad olid täidetud sooviga.

  25 Ja sündis, et Jeesus õnnistas neid, kui nad tema poole palvetasid; ja tema pale naeratas neile ja ta apalge valgus paistis nende peale ja vaata, nad olid sama bvalged kui Jeesuse pale ja tema rõivad; ja vaata, nende valgedus ületas kõik valge, jah, tõepoolest maa peal ei saa olla midagi nii valget, kui oli nende valgedus.

  26 Ja Jeesus ütles nendele: Palvetage edasi; ja nad ei lakanud palvetamast.

  27 Ja ta lahkus nende juurest taas ja läks veidi maad eemale ning kummardus maha; ja ta palus taas Isa, öeldes:

  28 Isa, ma tänan sind, et sa oled apuhastanud need, keda ma olen valinud nende usu pärast, ja ma palun nende eest ja samuti nende eest, kes usuvad nende sõnadesse, et nad võiksid saada puhastatud minus usu läbi nende sõnadesse, just nagu nemad on minus puhastatud.

  29 Isa, ma ei palu maailma eest, vaid nende eest, keda sa oled andnud mulle amaailmast nende usu pärast, et nad võiksid saada puhastatud minus, et ma võiksin olla nendes nagu sina, Isa, oled minus, et me võiksime olla üks, et ma võiksin olla nendes austatud.

  30 Ja kui Jeesus oli öelnud need sõnad, tuli ta taas oma jüngrite juurde; ja vaata, nad palvetasid tema poole vankumatult ja lakkamatult; ja ta naeratas neile taas ja vaata, nad olid avalged just nagu Jeesus.

  31 Ja sündis, et ta läks taas veidi maad eemale ja palvetas Isa poole;

  32 ja keel ei suuda rääkida neid sõnu, millega ta palvetas, ega saa inimene akirjutada neid sõnu, millega ta palvetas.

  33 Ja rahvahulk kuulis ja annab tunnistust; ja nende südamed olid avatud ja nad mõistsid oma südames neid sõnu, millega ta palvetas.

  34 Ometi olid need sõnad, millega ta palvetas, nii suured ja imepärased, et neid ei saa inimesed ei kirjutada ega aöelda.

  35 Ja sündis, et kui Jeesus oli palvetamise lõpetanud, tuli ta taas jüngrite juurde ja ütles nendele: Nii suurt ausku ei ole ma mitte kunagi näinud juutide juures; mispärast, nende buskmatuse pärast ei saanud ma näidata neile nii suuri imesid.

  36 Tõesti, ma ütlen teile, et mitte keegi nendest ei ole näinud nii suuri asju, kui olete näinud teie, ega ole nad kuulnud nii suuri asju, kui teie olete kuulnud.