Лиахона
Подпомагане на другите да се подготвят за неочаквани нужди
назад напред

Принципи на служението

Подпомагане на другите да се подготвят за неочаквани нужди

Като служещи братя и сестри, ние можем да помагаме на нашите братя и сестри да се подготвят за един свят на несигурност.

Снимка от Getty Images

Пандемии, природни бедствия, икономически кризи, политически сътресения и съпроводени с насилие конфликти – светът се насити с всички тях през изминалата година. В допълнение към тези мащабни събития, ние също срещаме неочаквани трудности в личния си живот, като например заболяване, загуба на доход, развод и т.н.

Усилията ни да се подготвяме за неочакваното могат да осигуряват безопасност и сигурност за нас самите и за другите. Като служещи братя и сестри, какво можем да правим, за да помагаме на хората, които обичаме, да се справят с неочакваните бури в живота си?

Карломагно Агилар от Анхелес, Филипините, е само един от примерите. Когато научава, че неговият район ще бъде карантиниран заради пандемията от COVID-19, той отива да се запаси, но с различен списък от хората около него. Той има план как да бъде подготвен – чрез покупка на семена и тор за градината си.

Карломагно Агилар започва онлайн канал, за да учи хората на земеделие в градски условия.

В стремежа си да разчита повече на собствените си сили, Карломагно е „градски фермер“ от години. Освен това той служи на своите съседи, както чрез споделяне на реколтата от градината си, така и като им помага сами да отглеждат храната си. Той също така създава онлайн канал, където неговите съвети и видео уроци са достъпни за всички, като така той помага на своите братя и сестри в по-голяма степен да разчитат на собствените си сили и да се подготвят за бъдещето.

Епископ У. Кристофър Уодъл, първи съветник в Председателстващото епископство, учи: „Като следваме духовни принципи и търсим вдъхновение от Господ, ще бъдем напътствани да знаем както Неговата воля за нас индивидуално и като семейства, така и как най-добре да прилагаме важните принципи на материална подготовка. Най-важната от всички стъпки е да се започне“ („Имаше хляб“, Лиахона, ноем. 2020 г., с. 44).

Това да си помагаме да бъдем подготвени в този несигурен свят е основен и укрепващ начин да изразяваме Христовата обич. Нека си помагаме да предприемем „най-важната от всички стъпки“ – да започнем.

Предложения за подпомагане на другите

Както винаги, служението започва с размисъл и съветване, придружени от молитва. Следните предложения могат да ви помогнат внимателно да обмислите как вие (или хората, на които служите) можете да започнете да се подготвяте за неочаквани трудности.

  1. Мислете холистично. Можем да се подготвяме по разнообразни начини за различните аспекти на живота си. Важно е да съхраняваме и произвеждаме храна, ако можем, да се подготвяме финансово, да развиваме емоционална устойчивост и да правим планове за спешни случаи.

  2. Обсъдете най-вероятните трудности за мястото, където живеете, и как да подхождате към тях. Всеки от районите по света е подлаган на различни трудности. Ако живеете на място, където има чести земетресения, обсъдете как можете да подготвите дома си, за да подобрите безопасността му, например като прикрепите масивните мебели към стената. Или ако живеете на място, където има тайфуни, обсъдете как можете да реагирате в такава ситуация, например като се оборудвате с радиоапарат, с който да слушате новини или като се евакуирате на по-висок терен.

  3. Обсъдете как се създава фонд за спешни случаи. Спестяването на пари може да ви помогне при загуба на работа или неочаквани разходи. Поговорете как можете да спестявате пари, като например чрез заделяне на малки суми при всяка заплата, докато постигнете целта си.

  4. Съберете инструменти и материали за комплект за извънредни случаи. Комплектът за извънредни случаи може да ви помогне да бъдете подготвени, ако се наложи да напуснете дома си по спешност. Работете заедно, за да решите какво да съберете и го направете. Това може да бъде направено за определен период от време, а не наведнъж. Помислете за подслон, храна и вода, медицински материали, осветление, средства за общуване, важни документи, пари, комплект дрехи, развлекателни материали (игри, книги, играчки за децата) и други нужни неща.

  5. Изграждайте приятелство с човека, на когото служите. Важно е да развиваме умения за справяне с различни ситуации, за да обуздаваме емоциите си при възникване на трудности. Едно от тези умения е изграждането на здравословни взаимоотношения. Като укрепвате приятелството си с дадения човек, ще му помагате да си създава кръг от хора за подкрепа.

  6. Обсъдете съхраняването на храна. Може да е полезно да разполагате с допълнително храна за извънредни случаи. Помогнете си взаимно да започнете, като подготвите краткосрочен „склад“, който да поддържате в синхрон с редовното готвене. След което започнете да събирате дългосрочни запаси. Ако не разполагате с достатъчно място или законът забранява да съхранявате голямо количество храна, просто съхранявайте толкова, колкото е уместно за вашите обстоятелства.