Лиахона
Него слушай
назад напред

Него слушай

„Затова, нека сърцата ви се утешат относно Сион; защото всяка плът е в ръцете Ми“.

Children of Light (Чеда на светлината), от Ан Мари Оборн