Лиахона
Клиента или призованието?
назад напред

Гласове на светии от последните дни

Клиента или призованието?

Докато се опитвах да изпълнявам свещеническите си отговорности, Господ ми показа, че е запознат с финансовото ми положение.

Снимка от Getty Images

Когато бях призован като президент на кворума на старейшините през 2000 г., само седем старейшини посещаваха събранието на свещеничеството. Също така не се справяхме добре с домашните посещения – сегашното служение.

Знаех, че щеше да бъде доста трудно да вдъхновим старейшините да се стегнат. Затова за начало решихме да променим назначенията и да подобрим отчетността.

Тъй като съм адвокат на свободна практика, пътувам доста често. Много съм зает, но исках да изпълнявам свещеническите си отговорности.

Един ден трябваше да пътувам с автобус до друг град, за да мога да продължа работата си с един клиент. Тъй като бях притеснен финансово, се надявах клиентът да се съгласи да ми плати аванс.

На път за автогарата реших да намина да се видя с някои членове на кворума и да ги насърча да посетят семействата си. Някои бяха забравили, но обещаха да го направят. Други поеха ангажимент да направят посещенията си до края на седмицата.

Бях толкова развълнуван от свършената работа, че реших да посетя и насърча други членове на кворума. Докато се усетя, беше станало обяд. Затова, вместо да пътувам, реших да отида до офиса си, за да разгледам случая на клиента си.

За моя изненада, когато пристигнах в своя офис, клиентът ми ме чакаше отвън с още един човек. Обясних на клиента, че тъкмо щях да прегледам случая му и че планирах да го обсъдим на следващия ден. Той каза, че е дошъл да ми представи нов клиент. След като поговорихме с приятеля му, съгласихме се на такса, за да мога да му помогна с неговия казус. След което, изведнъж клиентът ми ми предложи аванс.

За мен това беше чудо. Небесният Отец знаеше, че се опитвах да Му бъда верен. Освен това Той беше запознат и с нуждите ми. През годините ме е благославял по много начини, но този път Неговата благословия беше финансова. Той изпълни обещанието, което е дал в Писанията на онези, които Му служат: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33).

И какво стана с нашия кворум на старейшините? Господ ни благослови да продължим напред в дух на единство. Домашното ни обучение нарасна на 100 процента, а посещаемостта до 35 верни старейшини.

Свидетелствам, че всички можем да допринасяме в делото на Господ и да получаваме радост и благословии, като служим на Него и на другите.