Лиахона
Сионов лагер – подготовка за служба на Господ
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Сионов лагер – подготовка за служба на Господ

Учение и завети 102–105

След като група членове на Църквата преминават пеша стотици километри, за да помогнат на други светии от последните дни, Господ казва на Джозеф Смит да разпусне отряда, въпреки че не са изпълнили своята цел. Поради това някои считат, че Сионов лагер е провал, но участвалите в него свидетелстват, че преживяванията им са ги подготвили за бъдеща служба на Господ.

По време на продължителния преход, някои от членовете на отряда се оплакват и говорят против Пророка Джозеф, но други са му верни и се учат на търпение и подчинение.

  • Февруари 1834 г.: Джозеф Смит получава откровение да намери поне 100 човека, които да отидат пеша до Мисури и да помогнат на светиите да си върнат земите в окръг Джаксън.

  • 2-те групи, поели по различни маршрути, се срещат през юни.

  • Участват 205 мъже, 25 жени и деца.

  • Изминават пеша между 32 и 64 километра на ден.

  • Повечето пропътуват над 1 450 километра, преминавайки през 4 щата.

  • 13 светии умират от възникнало в лагера огнище на холера.

  • 8 от първите 12 апостоли от последните дни служат в този отряд.

  • Всички от първоначалните седемдесетници са членове на отряда.

  • Юни 1834 г.:Пророкът Джозеф получава откровение, че жертвите на членовете на лагера са приети, а Сионов лагер повече не е необходим.

Обсъждане

Какво според вас означава да се изкупи Сион? (Вж. Учение и завети 103:15.)