2010-2019
Calea perfectă spre fericire

Calea perfectă spre fericire

Depun mărturie despre darul minunat care este planul Tatălui nostru pentru noi. El este calea perfectă spre pace şi fericire.

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, atât cei care sunteţi aici, în Centrul de conferinţe, cât şi în întreaga lume, sunt foarte recunoscător pentru ocazia de a vă împărtăşi gândurile mele în această dimineaţă.

Cu 52 de ani în urmă, în luna iulie a anului 1964, am avut o însărcinare în oraşul New York în perioada în care Târgul Internaţional avea loc acolo. Într-o dimineaţă, devreme, am vizitat Pavilionul Mormon de la târg. Am ajuns exact înainte de prezentarea filmului Bisericii Man’s Search for Happiness (Omul în căutarea fericirii), o ilustrare a planului salvării, film care de atunci a devenit bine cunoscut în Biserică. Am stat lângă un tânăr care avea, poate, 35 de ani. Am stat puţin de vorbă. Nu era membru al Bisericii. Apoi, luminile s-au stins şi filmul a început.

Am ascultat glasul naratorului în timp ce adresa întrebările importante şi universale: „De unde am venit? De ce sunt aici? Unde voi merge când voi părăsi această viaţă?” Toţi cei din public erau dornici să audă răspunsurile şi toţi ochii erau fixaţi pe imaginile de pe ecran. A fost făcută o descrierea a vieţii noastre premuritoare şi a fost dată o explicaţie despre scopul nostru pe pământ. Am fost martorii unei descrieri emoţionante a plecării din această viaţă a unui om în vârstă şi a glorioasei sale reîntâlniri cu cei iubiţi care muriseră înaintea lui şi merseseră în lumea spiritelor.

La încheierea acestei frumoase ilustrări a planului Tatălui nostru Ceresc pentru noi, mulţimea a ieşit în linişte, mulţi fiind vizibil emoţionaţi de mesajul filmului. Tânărul vizitator de lângă mine nu s-a ridicat. L-am întrebat dacă i-a plăcut prezentarea. Răspunsul lui a fost categoric: „Acesta este adevărul!”

Planul Tatălui nostru pentru fericirea noastră şi salvarea noastră este transmis de misionari în toată lumea. Nu toţi care aud acest mesaj divin îl acceptă şi îl urmează. Totuşi, bărbaţi şi femei de pretutindeni, la fel ca tânărul meu prieten de la Târgul Internaţional din New York, recunosc adevărurile lui şi aleg cu fermitate să urmeze calea care îi va conduce în siguranţă acasă. Vieţile lor se schimbă pentru totdeauna.

Salvatorul nostru, Isus Hristos este esenţial în cadrul planului. Fără sacrificiul Său ispăşitor, toţi ar fi pierduţi. Totuşi, nu este suficient să credem în El şi în misiunea Sa. Trebuie să ne străduim să urmăm planul şi să învăţăm, să căutăm şi să ne rugăm, să ne pocăim şi să ne îmbunătăţim. Trebuie să cunoaştem legile lui Dumnezeu şi să trăim în conformitate cu ele. Trebuie să primim rânduielile Sale necesare salvării. Doar făcând astfel, vom obţine fericirea adevărată şi eternă.

Suntem binecuvântaţi pentru că avem adevărul. Avem responsabilitatea de a împărtăşi adevărul. Să trăim conform adevărului pentru a putea obţine tot ceea ce are Tatăl pentru noi. Tot ceea ce face El este pentru folosul nostru. El ne-a spus. „Aceasta este lucrarea Mea ş slava Mea – să realizez nemurirea şi viaţa veşnică a omului”1.

Din adâncul sufletului meu şi cu profundă umilinţă, depun mărturie despre darul minunat care este planul Tatălui nostru pentru noi. El este calea perfectă spre pace şi fericire atât aici, cât şi în lumea care va veni.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, în timp ce-mi închei cuvântarea, îmi exprim dragostea faţă de dumneavoastră şi vă binecuvântez, în numele Salvatorului şi Mântuitorului nostru, chiar Isus Hristos, amin.