2010-2019
Ridicaţi-vă şi fiţi puternice, surori în Sion!

Ridicaţi-vă şi fiţi puternice, surori în Sion!

Pentru a fi femei convertite şi care ţin legăminte, trebuie să studiem doctrinele esenţiale ale Evangheliei şi să avem o mărturie fermă despre veridicitatea acesteia.

Simt o mare bucurie datorită faptului că putem fi adunate în acest Centru de conferinţe cu fetele, tinerele fete şi femeile din Biserică. Ştim, de asemenea, că sunt mii de alte grupuri de surori, adunate în întreaga lume, care urmăresc această adunare şi sunt recunoscătoare pentru ocazia şi circumstanţele care ne permit să fim împreună în această seară, unite şi având acelaşi scop.

În luna octombrie a anului 2006, preşedintele Gordon B. Hinckley a rostit o cuvântare intitulată „Ridicaţi-vă, o, bărbaţi ai lui Dumnezeu”, numită după un imn scris în anul 1911.1 Pentru bărbaţii din Biserică, aceasta a fost un apel de a acţiona, de a-şi asuma responsabilitatea şi de a se îmbunătăţi. În timp ce mă rugam pentru a şti ce să vă împărtăşesc, această cuvântare mi-a tot venit în minte.

Dragi surori, trăim în „vremuri grele”2. Condiţiile din zilele noastre nu ar trebui să ne surprindă. Aceste lucruri au fost prezise de mii de ani ca avertizare şi prevenire, astfel încât să putem fi pregătite. Al optulea capitol din Cartea lui Mormon ne oferă o descriere tulburător de precisă privind condiţiile din zilele noastre. În acest capitol, Moroni spune că a văzut zilele noastre şi acestea includ războaie şi zvonuri de războaie, poluări masive, crime, furturi şi oameni care ne spun că, în ochii lui Dumnezeu, nu există bine sau rău. El descrie oameni care sunt plini de mândrie, preocupaţi să poarte îmbrăcăminte scumpe şi care ridiculizează religia. Îi sunt arătaţi oameni care sunt atât de obsedaţi de lucrurile lumeşti, încât permit ca „cei în nevoie şi cei goi şi cei bolnavi şi cei în suferinţă să treacă pe lângă [ei]”3 fără să îi observe.

Moroni ne adresează o întrebare care să ne facă să ne cercetăm sufletul – nouă, celor care trăim în aceste vremuri. El spune: „De ce vă este ruşine să luaţi asupra voastră numelui lui Hristos?”4 Această acuzaţie descrie cu acurateţe starea din ce în ce mai seculară a lumii în care trăim.

Joseph Smith – Matei ne arată că, în ultimele zile, chiar şi „aceia aleşi, care sunt aleşi potrivit legământului”5 vor fi înşelaţi. În rândul celor aleşi potrivit legământului se numără fetele, tinerele fete şi surorile din Biserică, cele care au fost botezate şi au făcut legăminte cu Tatăl lor Ceresc. Chiar şi noi suntem expuse riscului de a fi înşelate de aceste învăţături neadevărate.

Dragi surori, nu cred că aceste condiţii se vor îmbunătăţi în viitor. Dacă tendinţele actuale sunt indicii a ceea ce va fi, noi trebuie să fim pregătite pentru greutăţile care ne aşteaptă. Ar putea fi uşor să disperăm, dar, ca popor de legământ, noi nu trebuie să disperăm niciodată. Precum vârstnicul Gary E. Stevenson a spus: „Binecuvântarea Tatălui Ceresc pentru că trăim în vremuri grele este că trăim, de asemenea, în plenitudinea timpurilor”6. Îmi place alinarea pe care o oferă această afirmaţie.

În urmă cu un an, preşedintele Russell M. Nelson ne-a spus: „Atacurile împotriva Bisericii, a doctrinei ei şi a modului nostru de viaţă se vor intensifica. Din cauza acestui fapt, avem nevoie de femei care au o înţelegere foarte bună a doctrinei lui Hristos şi care vor folosi acea înţelegere pentru a învăţa şi a ajuta la creşterea unei generaţii care să reziste păcatului. Avem nevoie de femei care pot detecta înşelătoria în toate formele ei. Avem nevoie de femei care ştiu cum să acceseze puterea pe care Dumnezeu o face disponibilă celor care ţin legăminte şi care-şi exprimă crezurile cu convingere fermă şi dând dovadă de caritate. Avem nevoie de femei care au curajul şi viziunea mamei noastre Eva”7.

Acest mesaj îmi oferă asigurarea că, în pofida condiţiilor din zilele noastre, noi avem multe motive să ne bucurăm şi să fim optimiste. Cred din toată inima că noi surorile avem tăria înnăscută şi credinţa care ne vor permite să facem faţă provocărilor de a trăi în ultimele zile. Sora Sheri Dew a scris: „Eu cred că, în momentul în care învăţăm să punem în acţiune influenţa deplină a femeilor convertite şi care ţin legăminte, împărăţia lui Dumnezeu se va schimba de la o zi la alta”8.

Acest lucru va necesita să ne concentrăm eforturile pentru a fi convertite şi pentru a ne ţine legămintele. Pentru a face acest lucru, trebuie să fim fete şi femei care studiază doctrinele esenţiale ale Evangheliei şi care au o mărturie fermă despre veridicitatea acesteia. Sunt trei lucruri care cred că se află la temelia mărturiilor puternice şi consider că sunt esenţiale pentru înţelegerea noastră.

Primul, trebuie să recunoaştem importanţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, şi a Fiului Său, Isus Hristos, pentru credinţa şi salvarea noastră. Isus Hristos este Salvatorul şi Mântuitorul nostru. Trebuie să studiem şi să înţelegem ispăşirea Sa şi cum să o punem în practică zilnic; pocăinţa este una dintre cele mai mari binecuvântări de care fiecare dintre noi are parte pentru a rămâne pe calea cea dreaptă. Trebuie să-L vedem pe Isus Hristos ca modelul nostru principal şi exemplul a ceea ce dorim să devenim. Trebuie să continuăm să ne învăţăm familiile şi cursanţii despre măreţul plan al salvării întocmit de Tatăl, care include doctrina lui Hristos.

Al doilea, trebuie să înţelegem necesitatea restaurării doctrinei, organizaţiei şi cheilor autorităţii în aceste zile din urmă. Trebuie să avem o mărturie că profetul Joseph Smith a fost ales în mod divin şi desemnat de Domnul să ducă la bun sfârşit această restaurare şi să recunoaştem că el a organizat femeile după organizaţia care a existat în Biserica lui Hristos din vechime.9

Şi al treilea, trebuie să studiem şi să înţelegem rânduielile şi legămintele din templu. Templul ocupă locul central în crezurile noastre cele mai sacre şi Domnul ne cere să mergem la templu, să cugetăm, să studiem şi să găsim însemnătate vieţii noastre şi punere în practică individuală. Vom ajunge să înţelegem că, prin intermediul rânduielilor din templu, puterea divinităţii se manifestă în vieţile noastre10 şi, datorită rânduielilor din templu, putem fi înarmaţi cu puterea lui Dumnezeu şi numele Lui va fi asupra noastră, slava Lui împrejurul nostru şi îngerii Lui ne vor păzi.11 Mă întreb dacă ne bizuim în totalitate pe puterea acestor promisiuni.

Dragi surori, chiar şi cea mai tânără dintre voi din acest public poate să se implice şi să aibă un rol important în clădirea împărăţiei lui Dumnezeu. Copiii încep să-şi dobândesacă mărturiile citind sau ascultând scripturile, rugându-se zilnic şi luând din împărtăşanie într-un mod care să aibă însemnătate. Toţi copiii şi toate tinerele fete pot încuraja desfăşurarea serilor în familie şi pot participa la acestea acordându-le atenţie maximă. Puteţi fi prima care îngenunchiază când familia voastră se adună pentru rugăciunea în familie. Chiar şi atunci când căminele voastre nu sunt cele mai bune, exemplele voastre personale de a trăi cu credinţă conform Evangheliei pot influenţa viaţa familiei şi a prietenilor voştri.

Tinerele fete din Biserică trebuie să se considere participante esenţiale în lucrarea de salvare îndrumată de preoţie şi nu doar spectatoare sau susţinătoare. Aveţi chemări şi sunteţi puse deoparte de cei care deţin chei ale preoţiei pentru a fi conducătoare, având putere şi autoritate în această lucrare. În timp ce vă îndepliniţi chemările cu credinţă şi sârgiunţă în preşedinţiile claselor şi vă pregătiţi spiritual, vă sfătuiţi împreună, ajutaţi şi slujiţi membrelor clasei voastre şi vă învăţaţi una pe cealaltă Evanghelia, vă ocupaţi locul în această lucrare şi atât voi, cât şi colegele voastre, veţi fi binecuvântate.

Toate femeile trebuie să se considere participante esenţiale în lucrarea preoţiei. Femeile din această Biserică sunt preşedinte, consiliere, învăţătoare, membre ale consiliilor, surori şi mame iar împărăţia lui Dumnezeu nu poate funcţiona dacă nu ne asumăm şi nu ne îndeplinim îndatoririle cu credinţă. Uneori trebuie doar să avem o viziune mai mare a ceea ce se poate înfăptui.

De curând, m-am întâlnit cu o soră în Mexic care înţelege ce înseamnă să-şi îndeplinească chemarea cu credinţă şi sârguinţă. Marffissa Maldonado a fost chemată, în urmă cu trei ani, să predea la o clasă în cadrul Şcolii de duminica pentru tineri. Când a fost chemată, dânsa avea 7 participanţi, dar acum are 20 de cursanţi care participă cu regularitate. Am întrebat-o uimită ce a făcut pentru a creşte atât de mult numărul cursanţilor. Dânsa a spus cu modestie: „O, nu este doar meritul meu. Toţi membrii clasei au ajutat”. Împreună, ei s-au uitat la numele celor mai puţin activi de pe listă şi au început să meargă împreună şi să-i invite să vină înapoi la Biserică. Au avut şi un botez datorită eforturilor lor.

Sora Maldonado a creat un grup pe o reţea de socializare doar pentru membrii clasei numită „Copil al Domnului” şi postează gânduri spirituale şi scripturi de mai multe ori pe săptămână. Dânsa trimite cu regularitate cursanţilor ei mesaje pe telefon cu însărcinări şi încurajări. Simte că este important să comunice în modul în care le este mai familiar cursanţilor şi funcţionează. Dânsa mi-a spus simplu: „Îmi iubesc cursanţii”. Am putut simţi acea dragoste atunci când îmi povestea despre eforturile lor iar exemplul ei mi-a amintit ce poate realiza o persoană credincioasă şi care acţionează în această lucrare cu ajutorul Domnului.

Tinerilor noştri li se adresează zilnic întrebări dificile şi multe dintre noi avem persoane dragi care întâmpină greutăţi în găsirea de răspunsuri. Vestea cea bună este că există răspunsuri la întrebările adresate. Ascultaţi mesajele recente din partea conducătorilor noştri. Suntem îndemnate să studiem şi să înţelegem planul fericirii întocmit de Tatăl nostru Ceresc. Ne-au fost amintite principiile din declaraţia despre familie.12 Suntem încurajate să propovăduim şi să folosim aceste resurse drept etaloane care să ne ajute să rămânem pe calea cea strâmtă şi îngustă.

În urmă cu aproximativ un an, am vizitat o mamă cu copii mici, care a hotărât să se implice mai mult pentru a-şi învăţa copiii să se protejeze împotriva multelor influenţe negative la care erau expuşi atât online, cât şi la şcoală. Dânsa alege un subiect în fiecare săptămână, adesea unul care a generat multe discuţii online şi iniţiază discuţii profunde pe parcursul săptămânii, atunci când copiii ei pot adresa întrebări şi ea se poate asigura că lor li se oferă o perspectivă echilibrată şi corectă asupra problemelor adesea dificile. Ea face din căminul ei un loc sigur, în care se pot adresa întrebări şi în care poate avea loc o instruire importantă în privinţa principiilor Evangheliei.

Mă îngrijorează faptul că trăim încercând atât de mult să evităm jignirile, încât uneori evităm cu totul să propovăduim principii corecte. Nu reuşim să le învăţăm pe tinerele noastre fete că faptul de a se pregăti să fie mame este de o importanţă maximă, deoarece nu dorim să le jignim pe cele necăsătorite sau pe cele care nu pot avea copii sau nu dorim ca aceste lucruri să fie considerate ca alegeri viitoare sufocante. Pe de altă parte, putem omite, de asemenea, să subliniem importanţa educaţiei, deoarece nu dorim să transmitem mesajul că educaţia este mai importantă decât căsătoria. Evităm să declarăm că Tatăl nostru Ceresc defineşte căsătoria ca fiind între un bărbat şi o femeie, deoarece nu dorim să-i jignim pe cei care sunt atraşi de persoane de acelaşi sex. Şi poate ne este incomod să vorbim despre probleme legate de sex sau sexualitate sănătoasă.

Cu siguranţă, dragi surori, trebuie să dăm dovadă de sensibilitate, dar să folosim şi buna judecată şi înţelegerea noastră a planului salvării şi să fim curajoase şi directe când vine vorba să ne învăţăm copiii şi tinerii principiile esenţiale ale Evangheliei pe care trebuie să le înţeleagă pentru a se orienta în lumea în care trăiesc. Dacă nu ne învăţăm copiii şi tinerii doctrina adevărată – propovăduind-o cu claritate – lumea îi va învăţa minciunile lui Satana.

Iubesc Evanghelia lui Isus Hristos şi sunt etern recunoscătoare pentru îndrumarea, puterea şi ajutorul zilnic pe care îl primesc ca fiică de legământ a lui Dumnezeu. Depun mărturie că, în calitate de femei care trăiesc în aceste vremuri grele, Domnul ne-a binecuvântat cu toată puterea, darurile şi tăria care sunt necesare pentru a pregăti lumea pentru cea de-a Doua Venire a Domnului Isus Hristos. Mă rog ca fiecare dintre noi să ne vedem adevăratul potenţial şi să ne ridicăm pentru a deveni femeia credincioasă şi curajoasă de care Tatăl din Cer are nevoie. În numele lui Isus Hristos, amin.