2010–2019
Statistikas atskaite par 2015. gadu
Aprīlis 2016


Statistikas atskaite par 2015. gadu

Augstākais prezidijs ir izdevis šādu Baznīcas statistikas atskaiti uz 2015. gada 31. decembri.

Baznīcas vienības

Stabi

3174

Misijas

418

Apgabali

558

Bīskapijas un draudzes

30 016

Baznīcas locekļu skaits

Kopējais Baznīcas locekļu skaits

15 634 199

Jauni Baznīcas pierakstos iekļautie bērni

114 550

Kristītie — ticībai pievērstie

257 402

Misionāri

Pilnlaika misionāri

74 079

Baznīcas kalpošanas misionāri

31 779

Tempļi

2015. gadā iesvētītie tempļi: Kordovas Argentīnas, Peisonas Jūtas, Truhiljo Peru, Indianapolisas Indiānas un Tihuanas Meksikas templis

5

No jauna iesvētītie tempļi: Mehiko pilsētas Meksikas un Monreālas Kvebekas templis

2

Apmeklējamie tempļi gada beigās

149