2010–2019
Ģimenes padomes
Aprīlis 2016


Ģimenes padomes

Kad vecāki ir sagatavojušies un bērni klausās un piedalās pārrunās, ģimenes padome patiešām darbojas!

Mani brāļi un māsas, ironija ir tajā, ka parasti par labiem vecākiem mēs kļūstam tad, kad mūsu bērni jau ir izauguši. Šajā pēcpusdienā es ar jums padalīšos tajā, ko es vēlos, kaut būtu sapratis labāk, kad mēs ar Barbaru tikai sākām audzināt mūsu dārgos bērnus.

Manas apustuliskās kalpošanas lakā es bieži esmu uzsvēris, cik svarīgas ir Baznīcas padomes, tostarp misijas, staba, bīskapijas un palīgorganizāciju padomes.

Es ticu, ka padomes ir labākais veids, kā patiešām sasniegt rezultātus. Es arī zinu, ka padomes ir veids, kādā Tas Kungs strādā, un ka Viņš radīja visas lietas Visumā caur debesu padomi, kā tas ir minēts Svētajos Rakstos.1

Taču līdz šim brīdim es nekad nebiju vispārējā konferencē runājis par galveno un nozīmīgāko, un, iespējams, pašu svarīgāko no visām padomēm — ģimenes padomi.

Ģimenes padomes ir bijušas vajadzīgas vienmēr. Patiesībā tās ir mūžīgas. Mēs bijām daļa no ģimenes padomes pirmsmirstīgajā esamībā, kad mēs dzīvojām ar mūsu debesu vecākiem kā viņu gara bērni.

Ģimenes padome, kad tiek noturēta mīlestībā un ar Kristum līdzīgām īpašībām, spēs uzveikt modernās tehnoloģijas, kas nereti atrauj mūs no kvalitatīvas laika kopā pavadīšanas un mēdz ielaist mūsu mājās ļaunumu.

Lūdzu, atcerieties, ka ģimenes padomes atšķiras no pirmdienas ģimenes mājvakariem. Ģimenes mājvakari koncentrējas galvenokārt uz evaņģēlija mācīšanu un ģimenes aktivitātēm. Ģimenes padomes, no otras puses, var tikt noturētas jebkurā nedēļas dienā, un tās galvenokārt ir sanāksmes, kurās vecāki uzklausa viens otru un savus bērnus.

Es uzskatu, ka ir vismaz četru veidu ģimenes padomes:

Pirmā ir vispārējā ģimenes padome, kura sastāv no visiem ģimenes locekļiem.

Otrā ir ģimenes izpildpadome, kura sastāv no mātes un tēva.

Trešā ir ierobežotā ģimenes padome, kurā ietilpst vecāki un viens bērns.

Ceturtā ir individuālā ģimenes padome, kurā ietilpst viens vecāks un viens bērns.

Jebkurā no šīm ģimenes padomēm elektroniskajām ierīcēm ir jābūt izslēgtām, lai visi viens otru redzētu un uzklausītu. Jūs varat sagatavot ģimenes padomes sanāksmēm un citām atbilstošām reizēm elektronisko ierīču grozu, lai tad, kad visa ģimene ir sapulcējusies — tostarp māte un tēvs —, var novietot savus telefonus, planšetes un MP3 atskaņotājus šajā grozā. Tādā veidā padomes sanāksmes laikā viņiem nebūs kārdinājuma atbildēt uz paziņojumiem no Facebook, Instagram, Snapchat un uz e-pasta vēstulēm vai īsziņām.

Ļaujiet man īsi padalīties tajā, kā darbojas katra no šīm ģimenes padomēm.

Pirmā, visas ģimene padome, sastāv no visiem ģimenes locekļiem.

Baznīcas brošūrā Our Family ir teikts: „Šīs apspriedes var izmantot, lai noteiktu ģimenes mērķus, risinātu ģimenes problēmas, pārrunātu finansiālo situāciju, apspriestu plānus, atbalstītu un stiprinātu cits citu, liecinātu un lūgtu viens par otru.”2

Šai padomei vajadzētu sapulcēties iepriekš izvēlētā laikā, un parasti tā ir formālāka par citām ģimenes padomes sanāksmēm.

Tai būtu jāsākas ar lūgšanu, bet tā var būt arī dabisks turpinājums jau iesāktai sarunai citos apstākļos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ģimenes padomes sanāksmei ne vienmēr var būt formāls sākums vai beigas.

Kad vecāki ir sagatavojušies un bērni klausās un piedalās pārrunās, ģimenes padome patiešām darbojas!

Nav svarīgi, kāda ir mūsu ģimenes situācija, svarīgi ir saprast katra ģimenes locekļa personīgo situāciju. Kaut arī mums ir līdzīgs DNS, var būt situācijas un apstākļi, kas var padarīt mūs ļoti atšķirīgus un var prasīt ģimenes padomes līdzjūtīgu iesaistīšanos.

Piemēram, runāšana, dalīšanās un mīlestība var nespēt atrisināt medicīnisku problēmu vai garīgas grūtības, ar kurām var būt saskāries viens vai vairāki ģimenes locekļi. Šādās reizēs ģimenes padome kļūst par vienotības, uzticības un mīloša atbalsta vietu, kur palīdzība tiek meklēta arī pie ārējiem resursiem.

Brāļi un māsas, it īpaši vecākie, var būt spēcīgi padomdevēji jaunākajiem bērniem, ja vecāki izmanto ģimenes padomi, lai ļautu viņiem palīdzēt grūtību un pārbaudījumu brīžos.

Šādi ģimene ir ļoti līdzīga bīskapijai. Kad bīskaps iesaista bīskapijas padomes locekļus, viņš var atrisināt problēmas un sasniegt daudz laba — veidos, kādos viņš to nekad nevarētu bez viņu palīdzības. Līdzīgā veidā vecākiem ir jāiesaista visus ģimenes locekļus, lai tiktu galā ar izaicinājumiem un likstām. Tādā veidā tiek izmantots ģimenes padomes spēks. Kad padomes locekļi jūt, ka viņi ir daļa no lēmuma, viņi kļūst par atbalstītājiem, un rezultātā var tikt sasniegti konkrēti, pozitīvi rezultāti.

Ne visas ģimenes padomes sastāv no diviem vecākiem un bērniem. Jūsu ģimenes padome var ļoti atšķirties no tā, kāda izskatījās mūsu ģimenes padome laikā, kad audzinājām mūsu septiņus bērnus. Šodien mūsu ģimenes padome sastāv no Barbaras un manis, ja vien mēs nenoturam plašāku ģimenes padomi, kas ietver arī mūsu pieaugušos bērnus, viņu laulātos draugus un reizēm mūsu mazbērnus, un mazmazbērnus.

Neprecētie un pat studenti, kas nedzīvo mājās, var ievērot dievišķās padomes paraugu, izveidojot padomi ar saviem draugiem un istabas biedriem.

Padomājiet, kā istabā mainītos gaisotne, ja istabas biedri regulāri sapulcētos, lai kopā lūgtu, ieklausītos, pārrunātu un plānotu.

Katrs var izveidot ģimenes padomi, lai gūtu labumu no tās parauga, ko ir izveidojis mūsu mīlošais Debesu Tēvs.

Kā tika minēts iepriekš, laiku pa laikam var būt noderīgi novadīt paplašinātās ģimenes padomes sanāksmi. Paplašinātā ģimenes padome var sastāvēt no vecvecākiem un pieaugušajiem bērniem, kuri vairs nedzīvo mājās. Pat tad, ja vecvecāki un pieaugušie bērni dzīvo tālu prom, viņi var piedalīties ģimenes padomē caur telefonu, Skype vai FaceTime.

Jūs varētu apsvērt iespēju — noturēt vispārējo ģimenes padomi svētdienā, kad ģimenes var atskatīties uz aizvadīto nedēļu un izveidot plānus nākamajai nedēļai. Tas var būt tieši tas, kas jūsu ģimenei ir nepieciešams, lai palīdzētu padarīt sabata dienu par priecīgu pieredzi.

Otrais ģimenes padomes veids ir ģimenes izpildpadome, kas sastāv tikai no vecākiem. Šajā kopā pavadītajā laikā vecāki var izvērtēt katra bērna fiziskās, emocionālās un garīgās vajadzības un viņu progresu.

Ģimenes izpildpadomes sanāksme ir labs laiks, kad sievas un vīri var pārrunāt viņu savstarpējās attiecības. Kad elders Harolds B. Lī veica mūsu saistīšanu, viņš mums mācīja principu, kas, manuprāt, ir aktuāls visiem pāriem: Viņš teica: „Nekad nedodieties pie miera, pirms neesat kopā nometušies ceļos, sadevušies rokās un noskaitījuši lūgšanas. Šādas lūgšanas ļauj Debesu Tēvam caur Svēto Garu mūs pamācīt.”

Trešais ģimenes padomes veids ir ierobežotā ģimenes padome. Šajā padomes sanāksmē vecāki pavada laiku ar katru bērnu atsevišķi — formālā vai neformālā gaisotnē. Šajā laikā ir iespēja pārrunāt savlaicīgu lēmumu pieņemšanu par tādām lietām kā nākotnes plāni. Kad tiek pieņemti šādi lēmumi, viņam vai viņai tos vajadzētu pierakstīt vēlākai atsaucei, ja nepieciešams. Ja jūsu dēls vai meita saskata jūsos uzticamu atbalstu, šī ģimenes padome sanāksme var palīdzēt nospraust mērķus un uzdevumus nākotnei. Šis ir arī laiks, kad rūpīgi uzklausīt bērna bažas vai izaicinājumus, ar kuriem viņš var būt saskāries, piemēram, pašpārliecinātības trūkumu, vardarbību, apsmiešanu vai bailēm.

Ceturtais ģimenes padomes veids ir individuālā ģimenes padome, kura sastāv no viena vecāka un viena bērna. Šāda veida ģimenes padome parasti rodas pati no sevis. Piemēram, vecāks ar bērnu var izmantot iespēju — neformāli apspriesties, braucot ar mašīnu vai veicot mājas darbus. Laiks, ko bērns pavada viens ar tēvu vai māti, var sniegt īpašu garīgas un emocionālas tuvības brīdi. Ieplānojiet tos, lai bērni varētu nepacietībā gaidīt viņu īpašo laiku — pavadītu kopā ar mammu vai tēti.

Brāļi uz māsas, bija laiks, kad mūsu māju sienas nodrošināja visu nepieciešamo aizsardzību pret ārpasaules traucēkļiem un ietekmes. Mēs aizslēdzām durvis, aizvērām logus un aiztaisījām vārtus, un jutāmies droši un pasargāti mūsu pašu nelielajā patvērumā no ārpasaules.

Tās dienas ir pagājušas. Mūsu māju sienas, durvis, žogi un vārti nevar mūs pasargāt no neredzamā interneta, wi-fi un mobilo tālruņu tīklu iebrukuma. Tie spēj iekļūt mūsu mājās, pateicoties vien dažiem klikšķiem un taustiņu uzsitieniem.

Par laimi, Tas Kungs mums ir devis veidu, kā cīnīties pret tehnoloģu negatīvo iebrukumu, kas mums var traucēt kvalitatīvai laika pavadīšanai vienam ar otru. Viņš to ir paveicis, izmantojot padomes, lai stiprinātu, aizsargātu, nosargātu un lolotu mūsu visdārgākās attiecības.

Bērniem ir izmisīgi vajadzīgi vecāki, kas vēlas viņus uzklausīt, un ģimenes padome var sniegt laiku, kad ģimenes locekļi var mācīties viens otru saprast un mīlēt.

Alma mācīja: „Apspriedies ar To Kungu visā, ko tu dari, un Viņš tevi virzīs uz labo.3 Tā Kunga ieaicināšana mūsu ģimenes padomē ar lūgšanu uzlabos mūsu savstarpējās attiecības. Lūdzot pēc palīdzības, mēs, ar Debesu Tēva un mūsu Glābēja palīdzību, varam kļūt pacietīgāki, uzmanīgāki, izpalīdzīgāki, piedodošāki un saprotošāki. Ar Viņu palīdzību mēs varam padarīt mūsu mājas par daļiņu no debesīm šeit, uz Zemes.

Ģimenes padome, kas ir veidota pēc debesu padomes parauga Kristus mīlestībā un kas tiek vadīta ar Tā Kunga Garu, palīdzēs mums pasargāt mūsu ģimeni no traucēkļiem, kas var nozagt mūsu dārgo, kopā pavadāmo laiku un pasargāt mūs no pasaules ļaunuma.

Kopā ar lūgšanu, ģimenes padome pieaicinās Glābēja klātbūtni, kā Viņš to ir solījis: „Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”4 Tā Kunga Gara ieaicināšana jūsu ģimenes padomē sniedz neaptveramas svētības.

Visbeidzot, lūdzu, atcerieties, ka regulāri noturēta ģimenes padomes sanāksme mums palīdzēs savlaicīgi pamanīt ģimenes problēmas un izraut tās saknē; padomes katram ģimenes loceklim sniegs vērtības un svarīguma apziņu; un svarīgākais — tā mums palīdzēs kļūt veiksmīgākiem un laimīgākiem mūsu dārgākajās attiecībās, mūsu māju sienās. Lai mūsu Debesu Tēvs svētī visas mūsu ģimenes, kad mēs kopīgi apspriežamies, es pazemīgi lūdzu Tā Kunga, Jēzus Kristus, Vārdā, āmen.