2010.–2019. gads
Garīgie virpuļvēji
Zemteksta piezīmes
Tēma

Garīgie virpuļvēji

Neļaujiet virpuļvējiem jūs nospiest pie zemes. Šīs ir jūsu dienas — stāvēt stipriem kā Tā Kunga, Jēzus Kristus, mācekļiem.

Es sveicu jūs šajā rītā — īpaši jauniešus, kas atrodas šeit, Konferenču centrā un visur citur pasaulē. Jūs piederat pie izraudzītās paaudzes ar īpašu likteni, un es runāju jo īpaši uz jums.

Pirms daudziem gadiem viesojoties pie ģimenes Floridā, netālu no mums plosījās viesuļvētra. Kāda sieviete, kas dzīvoja pārvietojamā mājā, lai patvertos, iegāja savā vannasistabā. Pārvietojamo māju sāka kratīt. Pagāja daži mirkļi. Tad viņa sadzirdēja sava kaimiņa balsi: „Es esmu šeit, viesistabā.” Iznākot no vannasistabas, sev par pārsteigumu, viņa atklāja, ka virpuļvējš bija pacēlis viņas pārvietojamo māju gaisā un novietojis to precīzi uz kaimiņa pārvietojamās mājas.

Mani jaunie draugi, tuvojoties Glābēja Otrajai atnākšanai, pasaulē nebūs miera. Svētie Raksti vēsta, ka „viss būs satraukts”.1 Brigams Jangs teica: „Šīs baznīcas iesākumos man tika atklāts, ka, baznīcai izplešoties, augot un paplašinoties, proporcionāli evaņģēlija izplatībai starp tautām pieaugs arī Sātana vara.”2

General Conference, April 2014

Vairāk jāuztraucas ir nevis par pravietotajām zemestrīcēm un kariem3, bet par garīgajiem virpuļvējiem, kas jūs var izraut no garīgajiem pamatiem un pārnest jūsu garu uz vietām, par kurām jūs pat nevarējāt iedomāties, reizēm pat tikpat kā nemanot, ka esat pārvietoti.

Bīstamākie virpuļvēji ir pretinieka kārdinājumi. Grēks vienmēr ir bijis daļa no pasaules, bet tas nekad nav bijis tik pieejams, neremdināms un pieņemams. Protams, ir kāds varens spēks, kas var apspiest grēka virpuļvējus. To sauc par grēku nožēlošanu.

Ne visi virpuļvēji jūsu dzīvē ir jūsu rīcības rezultāts. Dažus izraisa citu nepareizās izvēles, bet daži ir mūsu laicīgās dzīves daļa.

Kad prezidents Boids K. Pekers bija jauns zēns, viņš cieta no poliomielīta kropļojošās slimības. Kad elderam Dalinam H. Ouksam bija septiņi gadi, pēkšņi nomira viņa tēvs. Kad māsa Kerola F. Makonkija no Jauno sieviešu vispārējā prezidija bija pusaudze, izšķīrās viņas vecāki. Grūtības jūs piemeklēs, taču, paļaujoties uz Dievu, tās stiprinās jūsu ticību.

General Conference, April 2014

Dabā tie koki, kas aug vējainos apstākļos, kļūst stiprāki. Kad vēji loka jauno koku, kokā esošie spēki dara divas lietas. Pirmkārt, tie stimulē saknes, lai tās augtu ātrāk un tālāk. Otrkārt, kokā esošie spēki sāk veidot tādas šūnu struktūras, kas koka stumbru un zarus padara biezākus un elastīgākus, lai izturētu vēja brāzmas. Šīs stiprinātās saknes un zari pasargā koku no vējiem, kas vienmēr atgriežas.4

Jūs Dievam esat neizmērojami svarīgāki par koku. Jūs esat Dieva dēls vai Dieva meita. Viņš ir izveidojis jūsu garu spēcīgu un spējīgu izturēt dzīves virpuļvējus. Jaunības virpuļvēji līdzīgi kā vēji, kas loka jaunu kociņu, var palielināt jūsu garīgo spēku, sagatavojot jūs tālākai dzīvei.

Kā jūs sagatavojaties virpuļvējiem? „Atcerieties, ka tas ir uz mūsu Pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva Dēls, kur jums jāceļ savs pamats, lai kad velns sūtīs savus stipros vējus, … savas bultas virpuļvējā, … kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums, tai nebūtu spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī.”5 Šī ir jūsu drošība virpuļvējā.

Prezidents Tomass S. Monsons ir teicis: „Ja kādreiz baznīcas standarti un sabiedrības standarti lielākoties bija līdzīgi, tad tagad starp tiem ir dziļa aiza, kas kļūst arvien plašāka.”6 Šī aiza dažiem ir spēcīgs garīgais virpuļvējš. Ļaujiet man padalīties piemērā.

Pagājušā mēnesī Augstākais prezidijs un Divpadsmito kvorums Baznīcas vadītājiem visā pasaulē izsūtīja vēstuli. Daļā no tās bija teikts: „Izmaiņas civiltiesībās neizmaina un patiesi nevar izmainīt morālos likumus, ko ir noteicis Dievs. Dievs sagaida, ka mēs atbalstīsim un ievērosim Viņa baušļus, neatkarīgi no dažādiem uzskatiem vai tendencēm sabiedrībā. Viņa Šķīstības likums ir skaidrs: seksuālas attiecības ir piemērotas vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir legāli un likumīgi salaulāti kā vīrs un sieva. Mēs mudinām jūs pārskatīt … doktrīnu, kas ietverta „Ģimene: Vēstījums pasaulei”.7

Pasaulei attālinoties no Tā Kunga Šķīstības likuma, mēs paliekam pie tā. Prezidents Monsons ir teicis: „Cilvēces Glābējs Sevi raksturoja kā tādu, kurš ir pasaulē, taču nav no pasaules. Arī mēs varam būt pasaulē, bet nebūt no pasaules, noraidot maldīgus priekšstatus un maldīgas mācības un paliekot uzticīgi tam, ko Dievs ir pavēlējis.”8

Kamēr daudzas varas un labu nodomu vadīti cilvēki ir izmainījuši laulību definīciju, Tas Kungs nav to izdarījis. Jau kopš paša sākuma Dievs bija noteicis, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti — Ādamu un Ievu. Viņam laulības mērķis ir kas vairāk par pieaugušas personas personīgo apmierinājumu un izaugsmi, — svarīgākais ir radīt vislabākos apstākļus bērnu radīšanai, kopšanai un audzināšanai. Ģimenes ir debesu dārgums.9

Kāpēc mēs turpinām par to runāt? Kā teica Pāvils: „Mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams.”10 Kā Jēzus Kristus apustuļiem, mūsu pienākums ir mācīt mūsu Radītāja ieceri Viņa bērniem un brīdināt par Viņa baušļu neievērošanas sekām.

Nesen es runāju ar kādu „Lauru meiteni”, kura dzīvo ASV. Es citēšu no viņas e-pasta vēstules:

„Pagājušā gadā daži mani draugi vietnē Facebook sāka likt ierakstus par viņu nostāju laulību jautājumā. Daudzi atbalstīja viendzimuma laulības, un vairāki PDS jaunieši norādīja, ka viņiem „patīk” šie ieraksti. Es tos nekomentēju.

Es nolēmu paziņot par savu ticību tradicionālajām laulībām pārdomātā veidā.

General Conference, April 2014

Es pievienoju savai profila fotogrāfijai virsrakstu: „Es ticu laulībai starp vīrieti un sievieti”. Es gandrīz uzreiz sāku saņemt ziņas. „Tu esi egoistiska.” „Tu esi nosodoša.” Viens mani pielīdzināja vergu turētājam. Un, lūk, šo es saņēmu no laba drauga, kas ir stiprs baznīcas loceklis: „Tev ir jāiet līdzi laikam. Viss mainās, un arī tev būtu jāmainās.”

„Es necīnījos pretim,” viņa teica, „bet es arī nenoņēmu savu paziņojumu.”

Nobeigumā: „Dažreiz, kā teica prezidents Monsons, „tev ir jāstāv vienam”. Cerams, ka mēs kā jaunieši stāvēsim kopā, būdami uzticīgi Dievam un Viņa mūsdienu praviešu mācībām.”11

Īpaši mums vajadzētu gādāt par tiem, kuriem ir grūtības ar homoseksualitāti. Šim virpuļviesulim ir milzīgi liels ātrums. Es vēlos paust savu mīlestību un apbrīnu tiem, kuri drosmīgi stājas pretī šim ticības pārbaudījumam un paliek uzticīgi Dieva baušļiem!12 Taču ikviens, neatkarīgi no saviem lēmumiem vai uzskatiem, ir pelnījis laipnu un iejūtīgu attieksmi.13

Glābējs mūs mācīja mīlēt ne tikai mūsu draugus, bet arī tos, kas nav ar mums vienisprātis — pat tos, kas mūs noraida. Viņš sacīja: „Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? … Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt?”14

Pravietis Džozefs Smits mūs brīdināja „uzmanīties no paštaisnuma” un atvērt sirdis pret visiem vīriešiem un sievietēm, līdz mēs jūtam, „ka vēlamies paņemt viņus uz saviem pleciem”.15 Jēzus Kristus evaņģēlijā nav vietas izsmiešanai, iebiedēšanai vai fanātismam.

Ja jums ir jautājums par kādu baznīcas vadītāju padomu, lūdzu, apspriediet savas šaubas ar saviem vecākiem vai vadītājiem. Jums ir vajadzīgs spēks, kas nāk no uzticēšanās Tā Kunga praviešiem. Prezidents Harolds B. Lī sacīja: „Vienīgā drošība mums kā šīs baznīcas locekļiem ir rodama, … mācoties ieklausīties vārdos un baušļos, ko Tas Kungs dos caur Savu pravieti. … Būs lietas, kam būs vajadzīga pacietība un ticība. Jums var nepatikt tas. … Tas var būt pretrunā ar jūsu politisko nostāju, … jūsu sociālo nostāju, … ietekmēt … jūsu sociālo dzīvi. Taču, ja jūs ieklausīsieties šajās lietās tā, it kā tās būtu nākušas no paša Tā Kunga, … „elles vārtiem nebūs jūs uzvarēt … un Dievs Tas Kungs izklīdinās tumsas spēkus jūsu priekšā” (M&D 21:6).”16

Vēl viena spēcīga aizsardzība no dzīves virpuļvējiem ir Mormona Grāmata.

Kad prezidents Henrijs B. Airings bija pusaudzis, viņa ģimene pārcēlās uz citu pilsētu. Pārcelšanās viņam nepatika, un viņš bija ieguvis tikai dažus draugus. Viņam bija sajūta, ka viņš neiederas starp savas vidusskolas skolēniem. Apkārt plosījās virpuļvēji. Ko viņš darīja? Viņš ziedoja savu enerģiju Mormona Grāmatai, izlasot to vairākas reizes.17 Pēc vairākiem gadiem prezidents Airings liecināja: „Man patīk atgriezties pie Mormona Grāmatas un iegremdēties tajā — dziļi un bieži.”18 „[Tā] ir visspēcīgākā mums pieejamā rakstiskā liecība, ka Jēzus ir Kristus.”19

Tas Kungs jums ir devis vēl vienu veidu, kā būt nelokāmiem, — garīgu dāvanu, kas ir daudz spēcīgāka par pretinieka virpuļvējiem! Viņš teica: „Palieciet svētajās vietās un neizkustieties.”20

Kad biju pusaudzis, baznīcai bija tikai 13 tempļi. Tagad to ir 142. Astoņdesmit pieci procenti Baznīcas locekļu dzīvo 320 kilometru attālumā no tempļa. Tas Kungs jūsu paaudzei ir devis lielāku piekļuvi Viņa svētajiem tempļiem nekā jebkurai citai paaudzei pasaules vēsturē.

Vai esat kādreiz stāvējuši templī, tērpušies baltās drānās, gaidot, lai kristītos? Kā jūs jutāties? Templī ir tāda sajūta, ka svētums ir pat sataustāms. Šī, Tā Kunga, vieta apspiež pasaulīgos virpuļvējus.

Tas, kā jūs jūtaties templī, ir paraugs tam, kā jūs vēlaties justies savā dzīvē.21

Uzziniet par saviem vectēviem un vecmammām, un attāliem radiniekiem, kas ir dzīvojuši pirms jums. Ņemiet viņu vārdus līdzi uz templi.22 Mācoties par saviem senčiem, jūs ievērosiet paraugus dzīvei, laulībām, bērniem; paraugus taisnīgumam un reizēm arī paraugus, no kuriem vēlaties izvairīties.23

Vēlāk templī jūs mācīsieties vairāk par pasaules Radīšanu, par iezīmēm Ādama un Ievas dzīvēs un vissvarīgākais — par mūsu Glābēju, Jēzu Kristu.

Mani jaunie brāļi un māsas, mēs ļoti mīlam un apbrīnojam jūs, mēs lūdzam par jums. Neļaujiet virpuļvējiem jūs nospiest pie zemes. Šīs ir jūsu dienas, — stāvēt stipriem kā Tā Kunga, Jēzus Kristus, mācekļiem.24

Celiet savu pamatu uz jūsu Pestītāja klints.

Lolojiet pilnīgāk Viņa nesalīdzināmo dzīvi un mācības.

Sekojiet uzcītīgāk Viņa piemēram un Viņa baušļiem.

Ieskaujiet Viņa mīlestību, Viņa žēlastību un labvēlību, un Viņa veiktās Izpirkšanas dāvanas vēl ciešāk.

To darot, es jums apsolu, ka jūs redzēsiet, kas ir šie virpuļvēji patiesībā, — pārbaudījumi, kārdinājumi, traucēkļi vai izaicinājumi, kas jums palīdz augt. Un gadu no gada dzīvojot taisnīgi, es jums apsolu, ka jūsu pieredzes atkal un atkal jums apstiprinās, ka Jēzus ir Kristus. Garīgā klints zem jums būs stipra un droša. Jūs priecāsieties par to, ka Dievs jūs šurp ir sūtījis, lai jūs būtu daļa no pēdējās sagatavošanās pirms Viņa atgriešanās — godībā.

Glābējs teica: „Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.”25 Šis ir Viņa apsolījums jums. Es zinu, ka šis apsolījums ir īsts. Es zinu, ka Viņš dzīvo, Jēzus Kristus Vārdā, āmen.