Hōho’a 3


E hōho’a nō roto mai i te Buka a Aberahama

Nūmera 3

Hōho’a

Ha’amāramaramara’a

Hōho’a 1. Tē pārahi nei Aberahama i ni’a iho i te terōno o Phara’o, nā roto i tō te ari’i fa’atura iāna, ma te korona i ni’a i tōna upo’o, e fa’aaura’a i te Autahu’ara’a, ’e e tāpa’o ïa nō te Peresidenira’a rahi i te Ra’i ra ; ’e tei roto i tōna rima te sēpeta nō te parauti’a ’e te ha’avāra’a.

Hōho’a 2. Te ari’i Phara’o, ’e ’ua pāpa’ihia tōna i’oa i ni’a a’e i tōna upo’o, nā roto i te mau tāpa’o ’e’ē.

Hōho’a 3. Te aura’a ra ’o Aberahama i ’Aiphiti mai tei fa’a’ite-ato’a-hia i roto i te Hōho’a 10 nō te Hōho’a nūmera 1.

Hōho’a 4. Te tamaiti ari’i a Phara’o, te ari’i nō ’Aiphiti, mai tei pāpa’ihia i ni’a a’e i te rima.

Hōho’a 5. Tiulema, te hō’ē o te mau tuati teitei o te ari’i, mai tei fa’a’itehia ra e te mau tāpa’o ’e’ē i ni’a a’e i tōna rima.

Hōho’a 6. Olimila, e ta’ata tītī nā te tamaiti a te ari’i.

Tē ha’amāramarama nei Aberahama nō ni’a i te mau parau tumu nō te ’ite hi’o fetia, i roto i te aora’i o te ari’i.