Писання
Учення і Завіти 74


Розділ 74

Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту в окрузі Вейн, штат Нью-Йорк, у 1830 році. Навіть до організації Церкви виникали запитання щодо того, як правильно виконувати хрищення, і це змусило Пророка шукати відповіді з цього приводу. В історії Джозефа Сміта зазначено, що це одкровення є поясненням до 1 Коринтянам 7:14, уривка з Писань, який часто використовували для виправдання хрищення маленьких дітей.

1–5, Павло радить Церкві його днів не дотримуватися закону Мойсея; 6–7, Маленькі діти є святими й освяченими через Спокуту.

1 Бо невіруючий чоловік освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові; а інакше нечисті були б ваші діти, тепер же вони святі.

2 Тоді, у дні апостолів, закону обрізання дотримувалися серед усіх Юдеїв, які не вірили в євангелію Ісуса Христа.

3 І сталося, що піднялася велика суперечка серед людей щодо закону обрізання, бо невіруючий чоловік бажав, щоб його діти були обрізані і стали підлеглими закону Мойсея, тому закону, який було виконано.

4 І сталося, що діти, яких було виховано у підлеглості закону Мойсея, наслідували традиції своїх батьків і не вірили в євангелію Христа, через що вони ставали несвятими.

5 Отже, з цієї причини апостол написав до церкви, даючи їм повеління не від Господа, а від себе, щоб віруючий не поєднувався з невіруючою; якщо тільки з законом Мойсея не було покінчено серед них,

6 Щоб їхні діти могли залишатися без обрізання; і щоб було покінчено з традицією, за якою вважається, що маленькі діти несвяті; бо так було серед Юдеїв;

7 Але маленькі діти святі, будучи освяченими через Спокуту Ісуса Христа; і це те, що мається на увазі в Писаннях.