Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 137


Bagian 137

Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di dalam bait suci di Kirtland, Ohio, 21 Januari 1836. Kejadiannya adalah pelaksanaan tata cara-tata cara dalam persiapan untuk pendedikasian bait suci.

1–6, Nabi melihat kakaknya Alvin di dalam kerajaan selestial; 7–9, Doktrin keselamatan bagi yang mati diungkapkan; 10, Semua anak diselamatkan di dalam kerajaan selestial.

1 Langit dibukakan kepada kami, dan aku melihat kerajaan selestial Allah, dan kemuliaan darinya, apakah di dalam tubuh atau di luar tidak dapat aku katakan.

2 Aku melihat keindahan luar biasa gerbang yang melaluinya para pewaris kerajaan itu akan masuk, yang laksana nyala api yang melingkar;

3 Juga takhta Allah yang berkobar, yang di atasnya duduklah Bapa dan Putra.

4 Aku melihat jalan-jalan yang indah dari kerajaan itu, yang memiliki tampilan dilapisi dengan emas.

5 Aku melihat Bapa Adam dan Abraham; dan ayahku dan ibuku; kakakku Alvin, yang telah sejak lama tidur;

6 Dan takjub bagaimana itu terjadi bahwa dia telah mendapatkan sebuah warisan di dalam kerajaan itu, melihat bahwa dia telah meninggalkan kehidupan ini sebelum Tuhan menggerakkan tangan untuk mengumpulkan Israel yang kedua kali, dan belum dibaptis untuk pengampunan akan dosa-dosa.

7 Demikianlah datang suara Tuhan kepadaku, memfirmankan: Semua orang yang telah mati tanpa suatu pengetahuan tentang Injil ini, yang akan menerimanya jika mereka diizinkan untuk tinggal, akan menjadi pewaris kerajaan selestial Allah;

8 Juga semua yang akan mati mulai sekarang tanpa suatu pengetahuan tentangnya, yang akan menerimanya dengan segenap hati mereka, akan menjadi pewaris kerajaan itu;

9 Karena Aku, Tuhan, akan menghakimi semua orang menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat hati mereka.

10 Dan aku juga melihat bahwa semua anak yang mati sebelum mereka mencapai umur pertanggungjawaban diselamatkan di dalam kerajaan surga selestial.

Cetak