Mosia 3
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 3

  Regele Beniamin continuă mesajul său—Domnul Atotputernic va sluji printre oameni într-un tabernacol de lut—Sânge va ţâşni din fiecare por în timp ce El ispăşeşte pentru păcatele lumii—Numele Lui este singurul prin care vine salvarea—Oamenii pot să renunţe la starea lor naturală şi să devină Sfinţi prin Ispăşire—Chinurile celor păcătoşi vor fi ca un lac de foc şi pucioasă. Circa 124 î.H.

  1 Şi iarăşi, fraţii mei, vreau să vă atrag atenţia, căci mai am ceva să vă spun; căci iată, am lucruri să vă spun despre ceea ce va să vină.

  2 Iar lucrurile pe care vi le voi spune le-am aflat de la un aînger de la Dumnezeu. Şi el mi-a spus: Trezeşte-te; iar eu m-am trezit şi, iată, el stătea în faţa mea.

  3 Şi el mi-a spus: Trezeşte-te şi auzi cuvintele pe care ţi le voi spune; căci iată, am venit să-ţi anunţ ţie veşti abune, de mare bucurie.

  4 Căci Domnul a auzit rugăciunile tale şi a judecat dreptatea ta şi m-a trimis să-ţi spun că poţi să te bucuri; şi că poţi declara poporului tău, ca şi ei să fie plini de bucurie.

  5 Căci iată, timpul acela va veni şi nu este prea departe când, cu putere, aDomnul Atotputernic care domneşte, care a fost şi este din veşnicie până la toate veşniciile, va pogorî din cer printre copiii oamenilor şi va locui într-un btabernacol de lut şi va merge printre oameni, făcând cmiracole puternice, cum ar fi să-i vindece pe cei bolnavi, să-i învie pe cei morţi, să-i facă pe cei schilozi să meargă, iar pe orbi să-şi capete vederea, şi pe surzi să audă, şi să vindece tot felul de boli.

  6 Iar El va alunga toţi adiavolii sau spiritele rele care trăiesc în inimile copiilor oamenilor.

  7 Şi iată, El va suferi aispite şi dureri trupeşti, bfoame, sete şi oboseală, chiar mai mult decât poate să csufere un om, în afară de moarte; căci iată, ţâşneşte dsânge din fiecare por, atât de mare va fi esuferinţa Lui pentru ticăloşia şi lucrurile abominabile poporului Său.

  8 Şi El se va numi aIsus Hristos, bFiul lui Dumnezeu, cTatăl cerului şi al pământului, Creatorul tuturor lucrurilor de la început; iar dmama Lui se va numi eMaria.

  9 Şi iată, El va veni la ai Săi, pentru ca asalvarea să poată veni la copiii oamenilor chiar prin bcredinţa în numele Lui; şi chiar şi după toate acestea, ei tot Îl vor considera om şi vor spune că are pe cdiavol în El, şi-L vor dbiciui, şi-L vor erăstigni.

  10 Iar El se va aridica a btreia zi din morţi; şi iată, El stă să cjudece lumea; şi iată, toate aceste lucruri sunt făcute pentru ca o judecată dreaptă să pogoare asupra copiilor oamenilor.

  11 Căci iată, asângele Lui, de asemenea, bispăşeşte păcatele celor care au ccăzut prin păcatul lui Adam, care au murit fără a cunoaşte voinţa lui Dumnezeu în legătură cu ei sau care au păcătuit dfără să ştie.

  12 Dar vai, vai de cel care ştie că se arăzvrăteşte împotriva lui Dumnezeu! Căci Salvarea nu vine la nimeni, decât prin pocăinţă şi credinţă în bDomnul Isus Hristos.

  13 Şi Domnul Dumnezeu i-a trimis pe profeţii Lui sfinţi printre toţi copiii oamenilor, pentru ca ei să vestească aceste lucruri către fiecare neam, seminţie şi limbă, pentru ca astfel oricine care va crede că Hristos va veni, acela va putea primi aiertarea păcatelor lui şi se va bucura cu nespusă bucurie, bca şi cum El ar fi venit deja printre ei.

  14 Totuşi, Domnul Dumnezeu a văzut că poporul Său era un popor încăpăţânat şi El le-a dat lor o lege, şi anume, alegea lui Moise.

  15 Şi multe semne şi minuni şi asimboluri şi umbre le-a arătat El despre venirea Sa; şi, de asemenea, profeţi sfinţi le-au vorbit despre venirea Lui; şi totuşi ei şi-au împietrit inimile şi nu au înţeles că blegea lui Moise nu foloseşte la nimic, decât dacă ar fi prin ispăşirea sângelui Lui.

  16 Şi chiar dacă ar fi posibil ca apruncii să păcătuiască, ei n-ar putea să fie salvaţi; dar eu vă spun, ei sunt bbinecuvântaţi; căci iată, dacă prin Adam sau prin firea lor ei cad, totuşi sângele lui Hristos ispăşeşte pentru păcatele lor.

  17 Şi mai mult, vă spun vouă că nu va exista anici un alt nume dat, precum şi nici un alt mijloc sau o altă cale prin care bsalvarea să poată veni pentru copiii oamenilor, ci numai prin şi în numele lui cHristos, Domnul Atotputernic.

  18 Căci iată, El judecă, iar judecata Lui este dreaptă; iar copilul care moare în pruncie nu piere; dar oamenii beau blestemul pentru sufletele lor dacă nu se umilesc şi dacă nu adevin ca şi copiii mici şi cred că salvarea a fost şi este şi va fi în şi prin sângele bispăşitor al lui Hristos, Domnul Atotputernic.

  19 Căci omul prin afirea lui este un duşman al lui Dumnezeu şi a fost de la bcăderea lui Adam şi va fi în vecii vecilor, dacă el nu se csupune chemărilor dSpiritului Sfânt şi înlătură omul firesc şi devine un esfânt prin ispăşirea lui Hristos Domnul şi devine ca un fcopil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să i le trimită, tot aşa cum un copil se supune tatălui său.

  20 Şi încă mai mult vă spun, că acel timp va veni când acunoaşterea despre un Salvator se va răspândi la bfiecare naţiune, neam, limbă şi popor.

  21 Şi iată, atunci când acel timp va veni, nimeni nu va fi găsit afără vină în faţa lui Dumnezeu, în afară de prunci, decât numai prin pocăinţă şi credinţă în numele Domnului Dumnezeu cel Atotputernic.

  22 Şi chiar la timpul acesta când tu vei fi învăţat poporul tău lucrurile pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le-a poruncit, chiar şi atunci nu sunt nevinovaţi în faţa lui Dumnezeu decât după cuvintele pe care vi le-am vorbit.

  23 Şi acum, am vorbit cuvintele pe care Domnul Dumnezeu mi le-a poruncit.

  24 Şi astfel spune Domnul: Ele vor sta ca o mărturie strălucită împotriva acestui popor în ziua judecăţii; astfel vor fi ei judecaţi, fiecare om după faptele sale, fie că ele sunt bune sau rele.

  25 Şi dacă sunt rele, atunci ei sunt puşi faţă în faţă cu o avedere îngrozitoare a păcatului şi a lucrurilor lor abominabile, care-i face să se îndepărteze din prezenţa Domnului într-o stare de bnenorocire şi de chin nesfârşit din care nu se mai pot întoarce; de aceea au băut blestem pentru sufletele lor.

  26 De aceea, ei au băut din cupa mâniei lui Dumnezeu, a cărui judecată n-ar putea să-i acuze pe ei mai mult decât a putut să-l acuze pe aAdam care trebuia să cadă pentru că a luat din bfructul oprit; de aceea, cîndurarea nu poate să-i mai ajungă în vecii vecilor.

  27 Iar achinul lor este ca un blac de foc şi pucioasă ale cărui flăcări sunt nestinse şi al cărui fum se înalţă în vecii vecilor. Aşa mi-a poruncit Domnul. Amin.