Pyhät kirjoitukset
Alma 6


Luku 6

Sarahemlan seurakunta puhdistetaan ja saatetaan järjestykseen. Alma menee Gideoniin saarnaamaan. Noin 83 eKr.

1 Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli lakannut puhumasta Sarahemlan kaupunkiin perustetun seurakunnan väelle, hän aasetti pappeja ja bvanhimpia johtamaan ja cvalvomaan seurakuntaa panemalla dkätensä heidän päällensä Jumalan järjestyksen mukaisesti.

2 Ja tapahtui, että jokainen, joka ei kuulunut kirkkoon ja joka teki parannuksen synneistään, akastettiin parannukseen ja otettiin vastaan kirkkoon.

3 Ja tapahtui myös, että jokainen, joka kuului kirkkoon ja joka ei tehnyt aparannusta jumalattomuudestaan ja nöyrtynyt Jumalan edessä – tarkoitan niitä, jotka olivat ylpistyneet sydämensä bkopeudessa – hylättiin, ja heidän nimensä cpyyhittiin pois, niin ettei heidän nimiään luettu vanhurskaiden nimien joukkoon.

4 Ja näin alettiin lujittaa seurakunnan järjestystä Sarahemlan kaupungissa.

5 Nyt minä tahdon teidän ymmärtävän, että Jumalan sana oli vapaasti kaikkien kuultavissa, niin ettei keneltäkään kielletty oikeutta kokoontua kuulemaan Jumalan sanaa.

6 Mutta Jumalan lapsia käskettiin kokoontumaan usein yhteen ja liittymään apaastoon ja voimalliseen rukoukseen niiden sielun hyvinvoinnin puolesta, jotka eivät tunteneet Jumalaa.

7 Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli tehnyt nämä järjestelyt, hän lähti heidän luotaan, eli siitä seurakunnasta, joka oli Sarahemlan kaupungissa, ja meni Sidonvirran ylitse sen itäpuolelle aGideonin laaksoon, jonne oli rakennettu kaupunki, jota kutsuttiin Gideonin kaupungiksi ja joka oli laaksossa, jota kutsuttiin Gideoniksi ja joka oli nimetty sen miehen mukaan, jonka Nehorin käsi oli miekalla bsurmannut.

8 Ja Alma meni ja alkoi julistaa Jumalan sanaa Gideonin laaksoon perustetulle seurakunnalle ilmoituksen mukaisesti sen sanan totuudesta, jota hänen isänsä olivat puhuneet, ja sen profetian hengen mukaisesti, joka hänessä oli, ja atodistuksen mukaisesti Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, joka oli tuleva lunastamaan kansansa sen synneistä, ja sen pyhän järjestyksen mukaisesti, jolla hänet oli kutsuttu. Ja näin on kirjoitettu. Aamen.